Tasan vuoden päästä päätetään, ketkä nousevat valtuustoihin päättämään Suomen kuntien tulevaisuudesta.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Vaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. Kuntalaissa säädetään valtuuston lakisääteisistä tehtävistä.

Kuntavaalit on aitiopaikka vaikuttaa siihen, millaisessa kaupungissa tai kunnassa haluamme elää. Kuntien päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat mm. päivähoito, koulutus, vanhusten hoiva, terveyspalvelut, liikenne ja rakentaminen.

Kunnat ovat myös avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja niissä tehdään tärkeitä tasa-arvopäätöksiä.

Tunnetko jonkun, jossa on ainesta ehdokkaaksi? Näetkö sellaisen, kun katsot aamulla peiliin?

Vinkkaa itseäsi tai tuttavaasi tämän lomakkeen kautta!