Tiedote 22.4.2020

Green European Foundation järjestää yhteistyössä Opintokeskus Vision ja Vihreät Naiset ry:n kanssa vuoden 2020 aikana Feminists in the Climate Movement -hankkeen. Hanke toteutetaan Euroopan Parlamentin Green European Foundationille myöntämän tuen turvin.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ilmastonmuutoksen sukupuolittuneista vaikutuksista, vahvistaa naisten ja muunsukupuolisten henkilöiden johtajuutta ja verkostoja sekä tarjota alusta kansainväliselle tiedon- ja taidon vaihtamiselle.

–  Ilmastonmuutos koskettaa moninaisia ihmisryhmiä eri tavoin. Tutkimukset osoittavat, että heikon yhteiskunnallisen aseman takia naiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ilmastonmuutoksesta johtuvien lieveilmiöiden seurauksille. Kuitenkin usein ilmastonmuutoksen torjunnasta ja siihen sopeutumisesta neuvoteltaessa ei neuvottelupöydissä ja erityisesti kansainvälisissä neuvotteluissa, ole yhtään naista. Epätasa-arvon kitkemiseksi on tärkeää, että naisten ja muunsukupuolisten henkilöiden vaikuttamisen taitoja ja osallistumisen mahdollisuutta tuetaan, sanoo Tuomas Viskari, Opintokeskus Vision hallituksen puheenjohtaja. 

– Koronaviruspandemia korostaa yhteiskunnassamme vallitsevia eriarvoistavia rakenteita. Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan kansainvälistä yhteistyötä kestävien ratkaisujen  löytämiseksi. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sen seurauksiin sopeutumisessa tulee panostaa naisten ja muunsukupuolisten henkilöiden asemaa parantaviin toimiin, sanoo Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja. 

Hanke on suunnattu naisille ja muunsukupuolisille henkilöille eri puolilta Eurooppaa. Niille, jotka ovat kiinnostuneita  ilmastonmuutoksen sukupuoliulottuvuudesta ja haluavat tukea reilun muutoksen edistämistä omassa yhteisössään ja Euroopassa.

Hankkeen aikana järjestetään verkkokoulutus ja kansainvälinen tapahtuma ilmastonmuutoksen sukupuoliulottuvuuksista. Projekti on osa laajempaa eurooppalaista yhteistyötä, jonka myötä samaa teemaa käsitteleviä tilaisuuksia järjestetään myös Turkissa ja Itävallassa.

Green European Foundation (GEF) yksi yhdeksästä eurooppalaisesta poliittisesta ajatuspajasta, ja Opintokeskus Vision kattojärjestö. Vihreät Naiset ry on poliittinen naisjärjestö ja tasa-arvotoimija.

Lisätietoja:

Suunnittelija Tuomas Green

tuomas.green@opintokeskusvisio.fi