Suomalaisilla työmarkkinoilla sukupuolten tasa-arvon tila on moniin muihin maihin verrattuna melko hyvä, mutta sukupuolen vaikutus asemaan työelämässä on karu.

Koronakriisin yllättävä seuraus työmarkkinoilla on iskenyt voimakkaimmin erityisesti nuoriin naisiin. He työskentelevät sellaisilla aloilla, joissa sopimukset ovat lyhyitä, osa-aikaisia eikä palkkataso ole kovin korkea. Sen lisäksi, että lähtökohtaisesti ja rakenteellisesti naisten palkat ovat alhaisempia, naiset tekevät palkatonta piilotyötä kotona. Useilla naisilla katkeaa työ- ja opiskelukehitys merkittävästi korona-kriisin myötä.

Vihreät ovat hakeneet politiikassaan jo pitkään tasa-arvoa kotitöihin. Naiset tekevät työtä osa-aikaisesti useammin kuin miehet. Myös sukupuolten välinen palkkaero on edelleen merkittävä eikä tähänastiset toimet ole kyenneet kaventamaan palkkaeroa muutamaa prosenttiyksikköä enempää. Matalapalkka-alojen sekä osa-aikatyön lisäksi kunta-alan ammateissa tienataan yhä keskimääräistä vähemmän.

Työelämän ulkopuolelle jääminen johtaa ongelmien kasautumiseen ja altistaa syrjäytymiskehitykselle.

Kautta aikojen naiset ovat osallistuneet hoivatyöhön ja huolenpitoon, ilmaiseksi. Olisiko nyt aika feministiselle työllisyyspolitiikalle, jonka avulla naisiin liittyvät erityiskysymykset ja tarpeet huomioitaisiin osana työllisyyden hoitoa?

Poliittisin toimin tulisi huolehtia siitä, että työttömyysjakson aikana naisilla olisi mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ja ammattitaitoaan ilman pelkoa toimeentulotuen menettämisestä. Perheellisten naisten tulee säilyttää oikeus varhaiskasvatuksen palveluihin keinona helpottaa työttömyysaikaista opiskelua ja toimimista yhteiskunnassa. Vihreiden ehdottama perustulo toisi tällaisessa tilanteessa tasa-arvon lisäksi turvaa toimeentulolle ja estäisi syrjäytymiskehitystä. Samalla tulee tarkastella poliittisia mahdollisuuksia estää matalapalkka-alojen ja yli 1000 työttömyysvuorokauden kestävien työttömyysjaksojen kehittymistä.

Vihreässä feminismissä ei ole kyse siitä, että tehdään naisista vahvempia. Naiset ovat jo vahvoja. Kyse on siitä, että yhteiskunnan olisi aika tunnustaa tämä vahvuus.

Anna Moilanen, lastenhoitaja

Katri Pihlaja, YtM

Tanja Miettinen, TtM

Kirjoittajat edistävät tasa-arvopolitiikkaa toimimalla aktiivisesti Tampereen seudun vihreissä naisissa.