Vihreät Naiset ry:n syyskokous järjestetään lauantaina 14.11. klo 11.00 alkaen.
Koronaviruksen takia kokous järjestetään etäyhteyksien välityksellä.

Kokouksen alussa kuulemme tervehdyksen puheenjohtaja Emma Karilta sekä uudelta pääsihteeri Taru Anttoselta.

Paikallisyhdistysen nimeämät edustajat ja yhdistyksen jäsenet, jotka haluavat osallistua kokoukseen on ilmoitettava tämän lomakkeen kautta viimeistään 9.11.

Syyskokous valitsee Vihreiden Naisten hallitukseen kolme varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä erovuoroisten tilalle.

Kaikki Vihreiden Naisten tapahtumat noudattavat turvallisemman tilan politiikkaa, eli ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä. Lue lisää täältä.

Lisätietoja:

Annika Ojala

Viestinnän ja feministisen politiikan asiantuntija

annika.ojala@vihreat.fi