Vihreät Naiset julkisti tänään 14.11. tavoitteensa, joilla yhdistys lähtee edistämään feminististä politiikkaa Suomen jokaisessa kunnassa. 

Vihreät on tällä hallituskaudella edistänyt isoja muutoksia, tavoitteenaan feministinen ja syrjinnästä vapaata tulevaisuus kaikille. Nyt on kuntien vuoro seurata esimerkkiä, ja tehdä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta totta myös kuntalaisten arjessa. 

Feministisellä politiikalla parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia onnelliseen elämään. Mitä useampi kuntapäättäjä aktiivisesti tekee feminististä politiikkaa tiedostaen omat etuoikeutensa ja tasa-arvolain velvoitteet, sitä parempia kuntia kaikille voimme rakentaa, sanoo Emma Kari, kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Vihreiden Naisten kuntavaaliteesien avulla kunnista rakennetaan niin ihmisille kuin ympäristölle kestäviä. Keinoihin lukeutuvat mm. perheiden tukeminen, mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen, siirtyminen feministiseen elinvoimapolitiikkaan, kuntalaisten moninaisuuden tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä esteettömiin ja helposti saavutettaviin lähiluontokohteisiin panostaminen. 

Koronan supistaessa kuntataloutta, ympäristöpalvelut ja ennaltaehkäisevät sosiaalitoimet eivät saa olla säästöjen kohteina. Vihreät Naiset haluaa tuoda kuntiin lyhytnäköisen politiikan sijaan kestävään elvytykseen pohjautuvaa jälleenrakennusta, sanoo Jenni Aikio, Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja.

Tutustu kuntavaaliteeseihin tämän linkin takaa!

Lisätietoja:

Jenni Aikio

040 940 1529