KANNANOTTO

 

Vihreät naiset vaatii, että vihapuhe tuomitaan kaikkien päättäjien toimesta aktiivisesti ja selväsanaisesti kuntavaalikeväänä. Vihapuhe vähentää tutkitusti kohteidensa halua osallistua politiikkaan. Näin sillä on suora vaikutus siihen, ketkä uskaltavat osallistua julkiseen keskusteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon.

“Meillä on tutkittua tietoa siitä, että vihapuheen vuoksi ihmiset epäröivät julkiseen keskusteluun osallistumista. Yhteisiin asioihin vaikuttamisen pitäisi kuitenkin olla jokaisen oikeus. Häirinnällä ja hiljentämisellä on suoria vaikutuksia kohteidensa elämään, eikä tätä voi enää katsoa läpi sormien. Vihapuheeseen ja verkkohäirintään puuttumiseen on löydyttävä resursseja”, vaatii Vihreiden naisten puheenjohtaja Emma Kari.

Vihapuhe ei jakaudu tasaisesti koko väestöön vaan kohdistuu painottuneesti naisiin, rodullistettuihin henkilöihin, ja muihin vähemmistöjen edustajiin. Usein vihapuhe on myös seksuaalisuutta loukkaavaa. Vihapuhe ja häirintä ovat väkivaltaa, jolla on samanlaisia seurauksia kuin muillakin väkivallan muodoilla

“Päättäjien tarkoitus on edustaa äänestäjiään. Mutta jos päättäjäksi pyrkiessään joutuu sietämään päivittäin vihapuhetta, yhä harvempi nainen, rodullistettu, vammainen tai sateenkaariväestöön kuuluva pystyy toimimaan politiikassa. Tämä kaventaa suoraan demokratian edustuksellisuutta ja on siksi täysin tuomittavaa”, sanoo Laura Ala-Kokko, Vihreiden Naisten 1.varapuheenjohtaja.

Vihreät naiset on mukana NYTKIS ry:n kampanjassa #vaalitilmanvihaa, jonka tavoitteena on estää vihapuhetta ja kutsua erityisesti naisia asettumaan ehdolle kuntavaaleissa. Yhdistys peräänkuuluttaa kuntavaalikeväänä kaikilta päättäjiltä vihapuheen tuomitsemista, sekä sitoutumista kuntavaaleihin ilman vihaa. 

Vihreät Naiset tarjoaa kaikille puolueen ehdokkaille oppaan verkkohäirinnän kohtaamiseen. Opas sisältää tietoa lainsäädännöstä, verkossa tapahtuvan vihapuheen seurauksista sekä toiminta- ja turvaohjeita vihapuheelta suojautumiseen ja siitä toipumiseen.

 

 

Lisätietoja:

Laura Ala-Kokko, Vihreiden naisten 1.varapuheenjohtaja, +358 50 3390071

 

 

Lähteet: 

Viha vallassa : Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (2019)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-786-4