Vihreät Naiset vaatii, että tänään naistenpäivänä kiinnitetään erityistä huomiota heihin, joihin jälleen alkavan koronasulun vaikutukset iskevät pahiten. Lisäresursseja tarvitaan niin lastensuojeluun, mielenterveystyöhön kuin sukupuolittuneen väkivallan torjuntaankin. 

“Poikkeusolot ovat välttämättömät viruksen torjunnassa, mutta tukea täytyy löytyä myös koronasulun vaikutusten korjaamiseen ja ehkäisyyn. Etäkoulu ja pitkät harrastustauot ovat olleet erityisen vaikeita niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole saaneet kotoaan tarvittavaa tukea tilanteeseen. Koronan jälkihoidossa täytyy tarjota riittävästi mielenterveyspalveluja lapsille ja nuorille, ja lastensuojeluun tarvitaan pitkäaikainen lisäpanostus kaikkialla Suomessa”, sanoo Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari.

 Vihreät Naiset muistuttaa, että sukupuolittunut väkivalta on ollut Suomessa vakava ihmisoikeusongelma jo ennen koronakriisiäkin. Yhteiskunnan sulkeuduttua tilanne väkivaltaisissa kodeissa on pahentunut entisestään.

 

“Turvakotipaikkoja ja matalan kynnyksen tukipalveluita väkivaltaa kokeneille tarvitaan lisää. Kuntien on tärkeää laittaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyn rakenteet ja palvelut kuntoon, jotta väkivaltaan voidaan puuttua ajoissa, ja jotta jokainen väkivaltaa kokeva saa tarvittavan avun ja tuen”, jatkaa Vihreiden Naisten 1. varapuheenjohtaja Laura Ala-Kokko.

Koronakriisi on kestänyt jo yli vuoden, mikä on kuormittanut myös monen mielenterveyttä. 

“Toimeentulo-ongelmat, yksinäisyys ja epävarmuus tulevasta ovat olleet monelle arkea jo liian kauan. Ilman mittavia panostuksia mielenterveystyöhön, tulemme näkemään kestämättömän paljon inhimillistä kärsimystä, työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä. Haluamme, että mielenterveyden peruspalveluiden piiriin pääsee korkeintaan kuukauden päästä yhteydenotosta. Se vaatii lisäresursseja kaikilla politiikan tasoilla”, painottaa Vihreiden Naisten 2.varapuheenjohtaja Marjo Tapaninen.

Lopuksi Vihreät Naiset muistuttaa, että naistenpäivä ei ole vain kerran vuodessa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on edistettävä vuoden jokaisena päivänä. Erityisesti kuntavaalien lähestyessä ehdokkaiden ja päättäjien on tärkeää huomioida, että kunnat voivat tehdä merkittäviä tekoja tasa-arvon edistämiseksi, mm. hyödyntämällä sukupuolivaikutusten arviointia ja resursoimalla tasa-arvotyöhön. Pandemia-aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei ketään jätetä – se on feminististä politiikkaa. 

 

Vihreiden Naisten kuntavaaliohjelma on hyväksytty 14.11.2020 ja se löytyy yhdistyksen sivuilta: https://www.vihreatnaiset.fi/kuntavaaliteesit/

Lisätietoja:

 

Laura Ala-Kokko, Vihreiden naisten 1.varapuheenjohtaja, +358 50 3390071

Marjo Tapaninen, Vihreiden naisten 2. varapuheenjohtaja, +358 40 0214473