Brittiläisen Sarah Everardin traaginen kohtalo on nostanut keskusteluun naisten turvattomuuden julkisilla paikoilla. Vihreät Naiset vaatii, että vallitsevaan väkivallan kulttuuriin puututaan feministisellä kaupunkisuunnittelulla. Näin oikeus julkiseen tilaan turvataan kaikille.

“Ahdistelu, häirintä ja muu väkivalta on niin tavallista, että olemme oppineet pelkäämään. Moni nainen ja vähemmistön edustaja pelkää liikkuessaan ulkona yksin tai pimeässä. On tavallista soittaa oikeita tai feikkipuheluita, pyytää kaveria tulemaa vastaan tai ottaa taksi, kun ei uskalla kävellä. Nämä varotoimet ovat hyvin sukupuolittuneita. Miehet hallitsevat edelleen julkista tilaa,” sanoo Vihreiden naisten hallituksen jäsen Fatim Diarra.

Väkivaltaa ja sen uhkaa on torjuttava kaikin mahdollisin keinoin. Tähän tarvitaan ennen muuta asennemuutosta, jonka täytyy lähteä miehistä – heidän pitää kantaa vastuunsa häirinnän lopettamisessa. Mutta asiaan pitää puuttua myös politiikalla. Feministinen kaupunkisuunnittelu on yksi keskeinen keino parantaa julkisten tilojen turvallisuutta ja saavutettavuutta.

“Usein jo pienillä muutoksilla voidaan vaikuttaa asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Lisätään valaistusta, avoimia tiloja ja pihoja, joiden läpi kulkea. Panostetaan turvalliseen ja saavutettavaan julkiseen liikenteeseen. Esimerkiksi ruuhkabussissa häirintä jää helposti huomaamatta ja häirintää kohdannut ilman apua. Massatapahtumissa on varmistettava, että apua on saatavilla ahdistelun tai muun epäasiallisen kohtelun sattuessa,” kuvaa Vihreiden naisten hallituksen varajäsen Anna Moilanen.

On tärkeää, että kaupunkisuunnittelu on ihmislähtöistä ja osallistavaa. Siitä päättämään tarvitaan ihmisiä erilaisista taustoista: naisia ja sukupuolivähemmistöjä on edelleen miehiä vähemmän kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. Myös alojen sukupuolittuneisuutta pitää purkaa määrätietoisesti, jotta esimerkiksi rakennusalalla, insinööreinä ja poliisina työskentelisi enemmän naisia ja eri vähemmistöjen edustajia. Esimerkiksi laadukas oppilaanohjaus ja sukupuolitietoinen kasvatus varhaiskasvatuksesta saakka auttavat merkittävästi.

Lopuksi Vihreät naiset muistuttaa, että valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta tapahtuu Suomessa kotona, mikä on huomioitava väkivallan ehkäisyssä ja torjunnassa kaikissa kunnissa omana kokonaisuutenaan. Jotta häirintä ja ahdistelu saadaan loppumaan kaikkialla, tarvitaan systemaattista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä kaikilla politiikan sektoreilla. Feministisellä kaupunkisuunnittelulla voidaan varmistaa, että jokaisen oikeus turvalliseen ja saavutettavaan julkiseen tilaan toteutuu.

 

Lisätietoja:

Fatim Diarra, fatim.diarra [at] vihreat.fi
Anna Moilanen, +358 45 1209775