Kenelle tarjotaan maksutonta ehkäisyä vai tarjotaanko kenellekään? Mitkä ehkäisyvälineet ovat maksuttomia ja mistä niitä saa? Saako koulussa seksuaalikasvatusta, jossa huomioidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus? Millaista tukea on saatavilla lasta toivoville? Näistä kaikista asioista päätetään kunnissa, joihin valitaan kohta uudet päättäjät.

Seksuaalioikeuksia ja kuntavaaleja ei ehkä välittömästi yhdistetä, mutta ne totisesti liittyvät toisiinsa. Kunnan tärkeä tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Yksi hyvinvoinnin osa-alueista on seksuaalinen hyvinvointi, joka tarkoittaa mahdollisuuksia toteuttaa omaa seksuaalisuutta ja huolehtia seksuaaliterveydestä.

Kunnissa tehdään useita seksuaaliterveyttä ja -hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Monessa kunnassa tarjotaan jo nyt Vihreiden aloitteesta maksuton ehkäisy nuorille. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on tutkimusten valossa taloudellisesti järkevä panostus: ei-toivottujen raskauksien, aborttien ja seksitautien vähentäminen on paitsi taloudellisesti järkevää, myös inhimillisesti oikein. Nuorten on saatava laadukkaita seksuaaliterveyden palveluita yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Seksuaaliterveyden edistäminen edellyttää monipuolisen ehkäisyn saatavuuden lisäksi laadukasta, ikätasoon sopivaa seksuaalikasvatusta ja matalan kynnyksen seksuaalineuvontaa. Seksuaalikasvatusta on järjestettävä kaikille lapsille ja nuorille peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. Sen tulee pohjautua ajantasaiseen, ikätasoiseen ja tutkittuun tietoon niin, että jokainen voi oppia seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä itselleen sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Tätä vihreät kuntapäättäjät voivat edistää omissa kunnissaan.

Jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä aikuinen voi päätyä seksuaalikasvattajaksi, vaikka se ei omaan rooliin itsestään selvästi kuuluisikaan. Kunnissa on huolehdittava, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on ajantasaista tietoa seksuaalioikeuksista ja valmiudet käydä niihin liittyvää keskustelua. Esimerkiksi seksuaalineuvonnan työntekijöiden osaamista voisi hyödyntää esimerkiksi terveystiedon tunneilla nykyistä enemmän.

Seksuaaliterveyttä edistetään myös laadukkailla perhesuunnittelupalveluilla. Lasten hankinnasta on tullut luokkakysymys, sillä pienituloiset ja matalammin kouluttautuneet saavat vähemmän lapsia kuin korkeasti koulutetut. Kunnan tehtävä on tukea jokaista lapsitoiveiden toteutumisessa. Siksi on väliä, millaisia palveluita kunnassa on perhettä suunnitteleville.

Nyt on mahdollisuus äänestää valtuustoihin päättäjiä, jotka puolustavat seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia. Vihreää feministiä äänestämällä annat äänen nuorten maksuttomalle ehkäisylle, laadukkaalle seksuaalikasvatukselle ja paremmille seksuaaliterveyden palveluille.

Jos nämä aiheet kiinnostavat enemmän, tule kuulolle tiistaina 25.5. klo 17! Järjestän Väestöliiton kanssa webinaarin, jossa puheenaiheena on seksuaalikasvatuksen toteutuminen kunnissa. Webinaari on suora lähetys Facebookissa: https://www.facebook.com/events/395633014737992

Saara Hyrkkkö on Vihreiden kansanedustaja, diplomi-insinööri ja kuntavaaliehdokas Espoosta.