Pride-viikon kunniaksi Vihreät naiset haastaa uudet kuntapäättäjät edistämään sateenkaariväestön oikeuksia ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti oman kunnan päätöksenteossa, toiminnassa ja palveluissa. 

Kuntien tehtävä on huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Tämä sisältää myös vähemmistöjen edustajat. Vaikka edistysaskeleita on otettu, on työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla vielä kesken. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat edelleen osakseen ennakkoluuloja, syrjintää ja väkivaltaa.

“Ei riitä, että kunnissa liputetaan Priden kunniaksi, vaan sateenkaarioikeudet ja -hyvinvointi tulee huomioida kokonaisvaltaisesti aina kunnan strategioista arjen käytäntöihin. Varhaiskasvatuksen työntekijöille pitää tarjota täydennyskoulutusta sukupuolitietoisesta kasvatuksesta, ja kouluissa on tunnistettava sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Sateenkaarinuorille on tarjottava sateenkaarierityistä tukea, sillä tiedämme, että sateenkaarinuoret ovat muita nuoria alttiimpia kiusaamiselle ja mielenterveyden ongelmille”, painottaa Anna Moilanen hallituksesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluita on kehitettävä niin, että erilaisten ihmisten ja perheiden tarpeet huomioidaan. Tietoa sateenkaariteemoista on oltava helposti saatavilla ja kunnan henkilökuntaa tulee kouluttaa olemaan olettamatta ihmisten perhe- tai parisuhdestatuksia. Ikäihmisten palveluissa on ymmärrettävä ja tuettava sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta.

“Työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää ja varmistaa, että jokainen työpaikka on syrjinnästä vapaa. Kunnan sateenkaarevilla työntekijöillä tulee olla oikeus työskennellä avoimesti omana itsenään niin, että esimerkiksi jokaisesta työntekijästä käytetään hänen ilmoittamaansa etunimeä ja jokainen työntekijä saa ilmaista omaa sukupuoltaan haluamallaan tavalla”, sanoo hallituksen Leni Pispala.

Haastamme kaikki kuntapäättäjät sitoutumaan yllä mainittuihin tavoitteisiin. Hyvä tapa aloittaa on tehdä valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arvioinnin vahvistamisesta, sukupuolittuneiden ammattinimikkeiden korvaamisesta uusilla sukupuolineutraaleilla nimikkeillä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimielinten päätösvallan kasvattamisesta, kunnan työntekijöiden täydennyskoulutuksesta sateenkaariteemoista tai vaikka sukupuolitietoisen kasvatuksen ja koulutuksen vahvistamisesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait edellyttävät kuntia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan ja palveluissaan. Kuntapäättäjien on varmistettava, että tämä toteutuu myös käytännössä ympäri vuoden, eikä vain Pride-kuukauden aikana.

Lisätietoja:

Anna Moilanen, 0451209775, anna.moilanen [at] tampere.fi
Leni Pispala, leni.pispala [at] gmail.com