Puoluekokouksessa valittiin puolueen puheenjohtajiston lisäksi myös uusi puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta kaudelle 2021-2023. Kysyimme uusilta vaikuttajiltamme, mikä olisi se yksi asia jota he haluavat pitää luottamustehtävässään esillä. Tutustu heidän ajatuksiinsa alta!

PUOLUEHALLITUS


SUVI KUKKONEN: Puoluehallituksessa haluan pitää esillä sukupuolivaikutusten arviointia puolueemme päätöksenteossa. Jäsenistöltä on myös tullut paljon palautetta siitä, että he kaipaavat enemmän taustoitusta puolueen ja poliitikkojemme päätöksiin, tähän toiveeseen pitää mielestäni vastata.

PUOLUEVALTUUSKUNTA

Varsinaiset edustajat

Minna Wikström: Haluan olla rakentamassa puoluetta, jossa alueelliset ja kulttuuriset erot ovat rikkaus vastakkainasettelun sijaan, ja keskittyä elinaikamme suurimpien uhkien, ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan.

Eva Tawasoli: Haluan olla luomassa ja vahvistamassa uskoa siihen, että vihreät kuuntelee, mitä ihmisillä on sanottavanaan ja tekee faktapohjaista politiikkaa ihmisten arjen, tasa-arvon, ilmaston ja talouden hyväksi.

Vilja Alanko: Tahdon pitää esillä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmia, joiden tulee läpileikata kaikkea politiikkaamme.

Vilma Järvisalo: Puoluevaltuuskunnassa haluan pitää esillä erityisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista sekä koronan entisestään syventämien hyvinvointierojen kuromista umpeen kestävästi.

Varaedustajat

Marja Berg: Haluan lisätä valtuuskunnassa ymmärtämystä mikro-ja PK-yritysten merkityksestä yhteiskunnalle, kuntien taloudelle ja työllisyydelle.

Laura Tarvainen: Haluan nostaa politiikan ytimeen eriarvoisuuden torjunnan ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen. Edellä mainittujen seikkojen ymmärtäminen myös rakenteissa ja instituutioissa olevana asiana on minusta ensiarvoisen tärkeää, ja haluan tehdä töitä sen eteen että ymmärrys ja tieto näistä asioista lisääntyy.

Oona Varinowski: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla kaiken vihreän toiminnan keskiössä ja näitä arvoja haluan edistää myös puoluevaltuuskunnassa.