Alkuperäinen teksti on julkaistu Demo Finlandin sivuilla 17.11.2021.

Kahdeksan eduskuntapuolueen naisjärjestöt ovat huolissaan Puolan poliittisesta tilanteesta ja erityisesti naisten asemasta maassa. Vaikka Puolan ja Valko-Venäjän rajatilanne on kriisiytynyt, emme voi unohtaa Puolan huolestuttavaa tasa-arvotilannetta. Heikentynyt tilanne on jatkunut vuosien ajan, ja hiljattain hyväksytty aborttilain uudistus on konkreettinen osoitus tasa-arvon taantumasta, joka Puolassa on meneillään. Jotta kehityksen suunta saadaan muuttumaan, tulee EU:n vahvistaa toimiaan Puolan suhteen.

Samaan aikaan kun EU ja erityisesti Suomi on peräänkuuluttanut Puolalta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälisten sopimusten noudattamista, konkreettiset toimet Puolan painostamiseksi ovat olleet vähäisiä.

Euroopan unioni pohjaa maiden kesken jaetulle arvopohjalle. Myös EU-rahoituksen tulee perustua ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Rahoituksen leikkaaminen on naisjärjestöjen mielestä yksi konkreettinen keino Puolan painostamiseksi.

Puolan tasa-arvokehitys heijastelee globaalia trendiä, jossa naisten oikeuksia on haluttu rajoittaa. Esimerkkejä löytyy Puolan lisäksi eri puolilta maailmaa. Puolueiden naisjärjestöt pitävät kehitystä huolestuttavana ja haluavat muistuttaa, että Suomessa tasa-arvokehitys on kuluneen vuosisadan pohjautunut puoluerajat ylittävälle yhteistyölle ja dialogille. Jotta tilanne saadaan korjaantumaan, tarvitaan entistä vahvempaa yhteistä näkemystä ja toimia, joilla tilanne saadaan vakautumaan paitsi meillä, myös muualla.

Naisjärjestöjen edustajat laativat yhteisen lausunnon Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finlandin fasilitoiman Demokratia-akatemian aikana. Demo Finland on kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden sekä uusien ja kehittyvien demokratioiden puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Laura Ala-Kokko, Vihreät Naiset
Marika Helin, Kokoomusnaiset
Ramieza Mahdi, Svenska Kvinnoförbundet
Siiri Muhonen, Demarinaiset
Ruut Nygård, KD Naiset
Sari Palmu, Keskustanaiset
Minna Sumelius, Vasemmistonaiset
Danita Westphal, Liikkeen Naiset

Lisätietoja:

Virva Viljanen, dialogiasiantuntija
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland
p. 050 304 5345
virva.viljanen@demofinland.org