KANNANOTTO

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Täällä lähes joka toinen yli 15-vuotias nainen on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, ja joka kolmannen tapauksessa tekijä on entinen tai nykyinen kumppani. Palvelut ovat edelleen puutteellisia ja pirstaleisia vaikka niiden korjaamista on suositeltu yli vuosikymmen.

Käsillä on kuitenkin historiallinen mahdollisuus korjata tilannetta, kun hyvinvointialueet aloittavat työnsä ensi vuonna. Alueet voivat olla väkivallan torjunnassa keskeisessä roolissa, jos niiden päättäjät niin haluavat. Siksi Vihreät naiset vaatii, että hyvinvointialueet tekevät alusta lähtien aktiivista työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

“Meille ei tule toista näin selkeää mahdollisuutta korjata yhtä Suomen suurimmista ihmisoikeusrikkomuksista – sen hetki on nyt. Siksi tammikuussa valittavien aluevaltuutettujen tulee panostaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön jokaisella hyvinvointialueella heti alusta alkaen”, painottaa Bella Forsgrén, kansanedustaja ja Vihreiden naisten seuraava puheenjohtaja.

Yksi keskeisimmistä tavoista kitkeä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tehokkaasti on luoda sitä vastaan toimintaohjelma ja toimivat rakenteet. Niiden tuella palveluiden saatavuus voidaan taata järjestelmällisesti ja yhdenvertaisesti. Nykytilanne kunnissa on käytännöiltään pirstaleinen ja pahimmillaan riippuvainen yksittäisten valtuutettujen työstä. Tämä asettaa naiset ympäri Suomen eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

“Ei saa olla asuinpaikasta kiinni, pääsetkö turvaan jos sitä tarvitset. Hyvinvointialueiden velvollisuuksiin kuuluu muun ohella naisten hyvinvoinnista huolehtiminen yhdenvertaisesti ympäri Suomen. Mikä olisi keskeisempää ihmisen hyvinvoinnille kuin elämä ilman väkivallan uhkaa?”, huomauttaa Emma Kari, Vihreiden naisten puheenjohtaja ja uusi ympäristö- ja ilmastoministeri.

Erilaisten naisiin kohdistuvien väkivallan muotojen tunnistaminen ja torjuminen vaatii ammattilaisilta osaamista ja herkkyyttä: esimerkiksi vammaisiin naisiin kohdistuu 2-4 kertaa enemmän väkivaltaa. Tehokkaaseen ja naisten moninaisuuden huomioivaan työhön tarvitaan siksi sekä väkivallan ennaltaehkäisyä, väkivaltaa kohdanneiden tukemista, tilanteen järjestelmällistä seurantaa että ammattilaisten lisäkoulutusta.

“Kun kehitämme palveluja naisille, niiden pitää olla saavutettavia vammaisille naisille, rodullistetuille naisille, ikääntyville naisille, transtaustaisille naisille – ihan kaikille naisille meidän moninaisuutemme huomioiden. Erilaiset väkivallan muodot saattavat keskittyä tiettyihin naisryhmiin, ja sen ammattitaitoinen hoito on ehdottoman tärkeää. Muuten moninaisuuden kohtaaminen jää sanahelinäksi”, muistuttaa Forsgrén. 

Vihreät naiset peräänkuuluttaa aluevaaliohjelmassaan järjestelmällistä ja tehokasta työtä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi tulevilla hyvinvointialueilla. Järjestö sitoutuu edistämään väkivallan vastaista työtä tulevissa aluevaltuustoissa ja kouluttamaan omia edustajiaan aiheesta. 

Vihreät naiset haluaa varmistaa, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia myös tulevilla hyvinvointialueilla. 

Myös tästä teemasta äänestetään aluevaaleissa 23.1.2022. Äänestä Vihreää naista.

 

Kannanotto on hyväksytty Vihreiden naisten syyskokouksessa 7.11.2021 ja julkaistu Valoa ei väkivaltaa – naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella viikolla marraskuussa 2021.