Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén tuomitsee jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan.

 – Venäjän yksipuoliset toimet Ukrainaa kohtaan ovat ehdottoman tuomittavia. Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta on nyt puolustettava yhdessä. On hyvä, että Suomi reagoi tähän yksiselitteisesti, osana Euroopan Unionia.

Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt heikentämään Eurooppaa muun muassa disinformaation ja muun informaatiovaikuttamisen keinoin.

 – On jälleen todistettu, että sodan ensimmäinen uhri on usein totuus. Venäjän jatkuvat disinformaatiokampanjat pyrkivät kylvämään eripuraa tai hämmentämään, ja näin heikentämään yhtenäisyyttämme. Putinin kylmäävä puhe maanantaina pyrki jo suoraan uudelleenkirjoittamaan Ukrainan historiaa. Meitä Suomessa ei uhkaa sotilaallinen uhka, mutta hajottaa ja heikentää voi myös ilman panssarivaunuja.

Forsgrén muistuttaa, että hauras ja pirstaloitunut Eurooppa olisi Venäjälle heikompi vastus, mutta demokraattiset arvot ovat vahva lääke autoritaarista toimintaa vastaan.

 – Disinformaation kylvämä epäluulo toisia kohtaan pyrkii kyseenalaistamaan demokraattisia toimintatapojamme. Vahvat demokraattiset arvot ovat tosiasiassa uhka Putinin hallinnolle. Kansanvallan toteutuminen reiluissa vaaleissa, riippumattomat tuomioistuimet, itsenäinen media joka pitää vallanpitäjiä silmällä – nämä ovat elinvoimaisia arvoja Euroopassa ja kyseenalaistavat Putinin autoritaarista valtaa Venäjällä. Siksi niitä pitää vaalia nyt erityisesti.

Ukrainan alueellisen koskemattomuuden puolustaminen on demokratian puolustamista kaikkialla.

– Meidän täytyy osoittaa Venäjälle, ettei sillä ole varaa uhata yhdenkään maan suvereniteettia. Toisenlainen signaali voisi rohkaista Venäjää testaamaan, miten tiukalle se voisi kiristää otettaan muista maista – kenties jonakin päivänä myös Suomesta. Siksi meidän täytyy vetää yhtä köyttä samaan suuntaan osana EU:ta ja tukea Ukrainaa, Forsgrén muistuttaa.

Tulevaisuus ilman sotaa vaatii Forsgrénin mukaan päättäväisyyttä ja yhteishenkeä eurooppalaiselta yhteisöltä, jos se haluaa pitää arvoistaan kiinni.

 – Yhtenäinen Eurooppa on paras tuki sille, että voimme tulevaisuudessakin pitää kiinni rauhasta, satavuotisesta demokratiastamme, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja suojella oikeusvaltion peruspilareita. Meidän pitää suojella demokratiaa kaikkialla, jotta se pysyy ehjänä myös meillä kotona.

 

 

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen