Vihreät naiset peräänkuuluttaa talousajattelun näkökulmien rohkeaa päivittämistä. Kaiken toimintamme, niin myös talouden, tulee toimia ekologisen ja sosiaalisen kantokyvyn rajoissa. Tarvitsemme perinteisen talousajattelun rinnalle uusia talouden ja hyvinvoinnin mittareita.

Talouden täytyy toimia ympäristön kantokyvyn rajoissa

Uusin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportti on hälyttävä: ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C asteeseen ei ole enää mahdollista. Planeetan säilyttäminen elinkelpoisena vaatii päättäväisiä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia toimia ja muutos tulee koskemaan jokaista yhteiskunnan sektoria. Talous ei ole poikkeus.

“IPCC-raportin viesti on kirkas: meidän pitää tunnustaa, että planeetan rajat vetävät rajat myös taloudelle. Ympäristölle tuhoisien fossiilisten energiamuotojen vuoksi vihreä siirtymä on nyt välttämättömyys, mutta pystymme siihen kunhan vain poliittista tahtoa löytyy. Nopea irrottautuminen Venäjän fossiilisista kohti energiaitsenäisyyttä on konkreettinen esimerkki tästä. Näihin talkoisiin tarvitaan mukaan kaikki, yrityksistä lähtien”, Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén peräänkuuluttaa.

Vain sosiaalisesti oikeudenmukainen talous on kestävää

Talouden täytyy toimia ihmistä varten, ei toisin päin. Jos talouden rattaat pysyvät vauhdissa vain sillä että jotkut tallautuvat niiden alle, se ei ole sosiaalisesti kestävää. Esimerkiksi alustatalouden usein käyttämät porsaanreiät kohtuuttomien työolosuhteiden hyödyntämiseksi tai kroonisesti alipalkatut, naisvaltaiset alat ovat oireita sosiaalisesti kestämättömästä taloudesta.

“Ei ole luonnon laki, että naisvaltaiset alat kuten hoito- ja varhaiskasvatusala ovat huonommin palkattuja. Nämä naisvaltaiset alat ovat matalapalkkaisia rakenteellisen epätasa-arvon seurauksena. Alat ovat kriisiytyneet, koska epäsuhta vastuun, työmäärän, työolojen ja palkkauksen kanssa on niin suuri. Hyvinvointivaltiolla ei ole varaa olla korjaamatta tätä ongelmaa”, muistuttaa Vihreiden naisten hallituksen jäsen Ninni Saarinen.

Uudet mittarit paljastavat keiden harteilla hyvinvointi on

Talouden tulee olla väline hyvinvoinnin luomiseksi yhteiskunnassa. Talouskehysten ja BKT:n rinnalle tarvitaan muitakin työkaluja: ilmastokehyksiä, sukupuolitietoista budjetointia ja välineitä ihmisten hyvinvoinnin mittaamiseen. Näillä voidaan tehdä näkyväksi niin työtä ja sen tekijöitä kuin ympäristövaikutuksiakin.

“Kotona tehty palkaton hoivatyö on kaikessa hiljaisuudessa keskeinen osa sitä, että yhteiskuntamme ylipäätään pyörii. Tilastokeskuksen mukaan Suomen BKT:n voisi arvioida nousevan jopa kolmanneksella jos erityisesti naisten tekemä palkaton työ laskettaisiin mukaan. Meidän täytyy tehdä tämä työ näkyväksi jo tasa-arvon takia”, Forsgrén huomauttaa.

Taloutta täytyy oppia määrittelemään ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla, koska sosiaalinen ja ekologinen kantokyky ovat kytkeytyneet toisiinsa. Ympäristöministeriön tuore selvityshanke luonnon monimuotoisuuden talousulottuvuuksista on konkreettinen esimerkki siitä, että talousajattelua voidaan päivittää – onhan talous arvovalintoja. Siksi Vihreät naiset peräänkuuluttaa ekologisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia talouden mittareita ja uudelleenajattelua valtakunnan politiikkaan: ministeriöiden arvioihin, budjettiriihien rinnalle, ja jokaiseen tulevaan hallitusohjelmaan.

Lisätiedot: 

Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén
09 432 3114
bella.forsgren(at)eduskunta.fi