Vihreät naiset tuomitsee jyrkästi kaiken politiikassa tapahtuvan seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja väkivallan. Sunnuntain uutinen aiheesta on vain yksi esimerkki vakavasta, laajemmasta ongelmasta: THL:n kouluterveyskyselyn mukaan noin puolet tytöistä kokee seksuaalista häirintää vuosittain. Koska seksuaalinen häirintä on näin yleistä, sen on korkea aika nousta päivänvaloon myös politiikassa. Siksi Vihreät naiset jatkaa häirinnän vastaisen työnsä kehittämistä ja haastaa muut puolueet mukaan.

“Jokaisella puolueella ja organisaatiolla on tekemistä omalla tontillaan, meilläkin. Vaikka häirintä tai ahdistelu ei yltäisi poliisiasiaksi, se on silti aina tuomittavaa eikä sitä saa katsoa läpi sormien. Kaiken lisäksi vain murto-osa seksuaalisesta häirinnästä edes raportoidaan poliisille, joten se ei voi olla ainoa mittapuu tekojen vakavuudelle. Poliittisten toimijoiden on pakko arvioida toimintansa eettisyyttä oma-aloitteisesti”, Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén huomauttaa.

Julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu kokemuksiaan jakaneiden naisten tarinoita ja syyllistetty heitä ahdistaviin tilanteisiin osallistumisesta. 

“Seksuaalinen häirintä, ahdistelu tai väkivalta ei koskaan ole uhrin syy. Ahdistavista kokemuksista voi olla todella vaikea kertoa muille, jolloin uhrien syyttäminen tapahtuneesta vain vaientaa entistä useamman hiljaisuuteen. Toivon siksi, että tämä aloittaa keskustelun seksuaalisen häirinnän ja vallankäytön yhteyksistä. Politiikka on vallan laji joten sitä pitää vahtia erityisen tarkasti”, hallituksemme jäsen Laura Tarvainen peräänkuuluttaa.

Vihreät naiset tulee käynnistämään puolueessaan prosessin häirinnän vastaisten toimien kehittämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen tulee tarkastaa, luottamushenkilöitä tulee kouluttaa turvallisemman tilan toiminnasta, mekanismit häirinnän raportoimiseksi tulee päivittää ja varmistaa, että jokainen puolueessa myös tuntee ne.

“Nyt pitää olla rohkea ja nöyrä ja kääntää itsekin katse kotipesään. Nollatoleranssin julistaminen ei auta, vaan tarvitaan istumalihaksia ja kunnon toimenpiteitä jotta kaikilla on turvallista osallistua politiikan tekemiseen. Vaikka olemme Vihreissä naisissa tehneet valtavasti töitä naisten poliittisen osallistumisen turvaamiseksi, voimme mekin varmasti tehdä enemmän jotta jokaisella on turvallista olla”, Vihreiden naisten 1. varapuheenjohtaja Fatim Diarra painottaa.

On korkea aika politiikan #MeToo-keskustelulle. Se täytyy käydä läpi kunnolla ja meidän kaikkien täytyy oppia siitä. Nyt rikotaan politiikkaa vaivaava vaikenemisen kulttuurin kierre.