Pride on protesti koska sateenkaarioikeuksien puolesta täytyy edelleen tehdä hartiavoimin töitä – myös Suomessa. Suomen sijoitus eurooppalaisessa sateenkaarioikeuksien indeksissä on tänä vuonna tippunut pohjoismaista viimeiseksi, sillä ihmisoikeustilanne polkee meillä paikallaan. Siksi Vihreät naiset vaatii, että Suomen hallitus ryhtyy välittömästi toimiin sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi vielä tällä hallituskaudella. 

Itsemäärittelyoikeus kuuluu myös transnuorille

Hallitus on uudistamassa translakia, jotta transsukupuoliset henkilöt saavat oikeuden juridiseen sukupuolen itsemäärittelyoikeuteen. Tämä on merkittävä parannus nykytilanteeseen, mutta uudistuksessa on vakava puute: alaikäiset ovat jäämässä sen ulkopuolelle. Vihreät on hallituskauden alusta lähtien peräänkuuluttanut nuorten sisällyttämistä translain uudistukseen.

“Ihmisoikeusjärjestöjen kannat ovat hyvin yhtenäisesti transnuorten itsemäärittelyoikeuden puolella. On kestämätöntä sivuuttaa näin painokkaat asiantuntijanäkemykset. Vetoamme hallituskumppaneihin: kuunnelkaa heitä ja korjatkaa tämä ihmisoikeusrikkomus. Pride ei saa olla vain sateenkaarten kanssa poseeraamista, joten sisällyttäkää translain uudistukseen myös alaikäiset viipymättä”, Marjo Tapaninen Vihreiden naisten hallituksesta peräänkuuluttaa.

Intersukupuolisten lasten oikeudet korjattava erityisen kiireellisesti 

Lasten oikeuksia tulisi aina suojella ensisijaisesti. Silti intersukupuolisten lasten keholliseen koskemattomuuteen kajotaan erilaisilla toimenpiteillä, esim. lääketieteellisesti ei-välttämättömällä sukuelinkirurgialla. Muun muassa lapsiasiavaltuutettu on huomauttanut käytännöstä Suomelle. 

“Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettukin on korostanut, että kehoa muokkaavien hoitojen tulisi aina perustua hoidettavan tietoiseen suostumukseen. Pienten lasten kohdalla näin ei ole. Meidän pitää pystyä suojelemaan pienimpiämme, vaikka sitten omilta sosiaalisilta tottumuksiltamme, jos ne uhkaavat lapsen koskemattomuutta. Pelkät suositukset eivät riitä, vaan meidän täytyy varmistaa lain nojalla että ei-välttämättömät toimenpiteet lopetetaan”, linjaa Anna Moilanen, 2. varapuheenjohtaja. 

Kolmas sukupuolimerkintä ei olisi keneltäkään pois, mutta auttaisi monia

Virallinen kolmas sukupuolimerkintä tulisi lisätä vaihtoehdoksi henkilöllisyystodistukseen. Se olisi suoraviivainen tapa parantaa Suomen ihmisoikeustilannetta. 

“Keskusteluissa voimme välttää sukupuolittamasta ihmisiä kaksijakoisesti vain naisiin tai miehiin, mutta passia hakiessaan jokaisella on vain nämä kaksi valintaa. Se on väärin. Me tiedämme, että se ei vastaa todellisuutta ja syrjii muunsukupuolisia. Siksi kolmas juridinen sukupuoli pitää saada lakiin.” Ninni Saarinen Vihreiden naisten hallituksesta paaluttaa.

Pride on protesti ihmisoikeuksien puolesta, ja ne taistelut täytyy aina käydä toinen toistamme tukien. Esim. kansainvälinen anti-gender -liikehdintä pyrkii purkamaan yhtä lailla naisten kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Siksi Vihreät naiset vaatii: hallituksen täytyy sisällyttää nuorten oikeudet translain uudistukseen, turvata intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus ja tuoda kolmas sukupuoli vaihtoehdoksi viralliseen sukupuolimerkintään. 

Ihmisoikeuksia puolustetaan vain, kun ketään ei suljeta niiden ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Vihreiden naisten järjestö- ja viestintäsuunnittelija Aiski Ryökäs
040 5915108