KANNANOTTO

Talvesta on tulossa tavalliselle suomalaiselle tiukka. Sähkön ja leivän hinta painavat jokaisen mielessä. Useat puolueet ovat elokuussa vihjailleet että näitä arjen kuluja voitaisiin helpottaa laittamalla ilmastoteot tauolle, mutta on lyhytnäköistä populismia asettaa kansalaisen kukkaro ja ilmastotavoitteet vastakkain. Tosiasiassa minkään puolueen feministeillä ei olisi varaa sivuuttaa kumpaakaan.

Siksi Vihreät naiset peräänkuuluttaa tältä feministiseltä hallitukselta budjettiriihessä konkreettisia päätöksiä, joilla turvataan sekä riittävä perustoimeentulo pienituloisimmille että vaikuttavat ilmastoteot.

Naisten on arvioitu kuolevan jopa 14 kertaa todennäköisemmin ilmastonmuutoksen luomien sään ääri-ilmiöiden ja konfliktien seurauksena. Heinäkuussa brittilehti the Guardian uutisoi eurooppalaisista tutkimuksista, jotka havaitsivat naisten kuolevan äärihelteiden seurauksena miehiä useammin. Iäkkäät, lapset ja perussairaat kärsivät helteistä keskivertoa enemmän meilläkin.

“Ilmastokriisi ei jää odottamaan vaikka Suomen hallitus laittaisi ilmastotoimensa tauolle. Kriisin vaikutukset ovat tuhoisia aivan kaikille, mutta erityisesti naiset ympäri maailman kärsivät niistä. Siksi jokaisen naisjärjestön puolueeseen katsomatta tulisi olla huolissaan jos kukaan erehtyy ehdottamaan taukoa ilmastotekoihin”, jyrähtää Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén

Sähkön hinnat kurittavat monia omakotitalouksia lujaa, ja yleinen hintojen nousu iskee erityisesti pienituloisimpiin. Siksi tukiratkaisujen täytyy sopia erilaisiin arkiin: esimerkiksi pienituloisimmista kotitalouksista 79% on yhden hengen talouksia, vaikka koko väestössä luku on paljon pienempi. Näitä yksinhuoltajaäitejä, eläkeköyhyydessä yksin eläviä naisia ja muita ei saa unohtaa, sillä valtiolla on velvollisuus turvata oikeus riittävään toimeentuloon. Siksi tukitoimenpiteiden täytyy kohdistua niitä eniten tarvitseville. 

“Moninainen joukko ihmisiä tarvitsee nyt tukea selvitäkseen talven yli. Tukitoimet on suunnattava tehokkaasti niin, että ne auttavat eniten apua tarvitsevia aidosti. Vihreiden esittämät keinot, kuten energiaraha sekä perusturvan indeksikorotukset ovat loistavia esimerkkejä tällaisista tuista”, Eva Tawasoli Vihreiden naisten hallituksesta korostaa.

Taloudellinen ahdinko vaatii täsmällisiä ja nopeita poliittisia ratkaisuja, mutta niitä ei voi tehdä tulevaisuuden ilmastoahdingon hinnalla. Ilman ilmastokriisin taklaamista myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jäävät haaveeksi. Siksi jokaisen feministin tulisi vaatia inflaatiotukien lisäksi ilmastotekoja nyt enemmän kuin koskaan. Ja siksi Vihreät naiset vaatii feministiseksi julistautuneelta hallitukselta viimeisessä budjettiriihessä sanojensa mittaisia tekoja.