Vihreät naiset vaatii että sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiin vastataan nyt viipymättä, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Kriisin sivuuttaminen tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin sen korjaaminen. Alalle tarvitaan neuvottelutuloksen jälkeen toimeenpantava laaja palkkaohjelma, parempaa johtamista, lisäkoulutuspaikkoja ja työhön johtavaa maahanmuuttoa.

Kriisi on suuri: THL:n mukaan sairaanhoitajia ja lähihoitajia tarvittaisiin tällä hetkellä jopa 15 000 enemmän kuin mitä heitä on töissä, ja kymmenen vuoden kuluessa hoitajia eläköityy yli 30 000. Alalta myös lähtee jatkuvasti työntekijöitä, ja paljon hoivaa tarvitsevien iäkkäiden määrä kasvaa nopeasti. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon uuden työvoiman tarve on 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä.

“Olemme puhuneet pitkään siitä miten hoitajat tekevät elintärkeää työtä, nyt on tekojen aika. Työntekijäpulan paikkaamiseksi meidän pitää järjestää alalle kunnianhimoinen palkkaohjelma. Myös työhön johtavaa maahanmuuttoa ja lisäkoulutuspaikkoja tarvitaan, mutta ilman työolojen korjaamista emme tästä selviä”, sanoo Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén.

Naisvaltaisten hoiva-alojen palkkakuoppa on myös tasa-arvo-ongelma. Hoivaa ei nähdä tuottavana työnä verrattuna esim. vientialoihin, koska perinteiset tuottavuuden mittarit eivät sovellu arvioimaan alan tuottavuutta. Silti koko yhteiskuntamme perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuudelle. Tarvitaan uusia mittareita tarkastelemaan taloutta hyvinvoinnin ja ilmaston antamissa raameissa, sekä kestävää talouspolitiikkaa takaamaan riittävät verotulot sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamiseksi. Tarvitaan panostuksia koulutukseen, innovaatioihin sekä yrittäjyyteen.

Hoitajapula on myös vakava kansanterveydellinen ja -taloudellinen kysymys, kun monet vaivat kroonistuvat eikä edes akuutteihin vaivoihin saa välttämättä ajoissa hoitoa. Tämä luo paineita perusterveydenhuoltoa kalliimpaan erikoissairaanhoitoon. Hoitajapulan ratkominen lisää hyvinvointia ja säästää kustannuksista – silloin koko yhteiskunta voittaa.

“Meillä on käsissä valtavan mittaluokan kriisi, jonka seuraukset ovat äärimmäisen epäinhimilliset, jos me poliitikot emme tartu toimeen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Tähän tarvitaan kaikkia hallituspuolueita, niin nykyisiä kuin tulevia. Meillä ei ole varaa hyvinvointivaltion alasajoon, johon toimettomuus meidät väistämättä muutoin ajaa”, Forsgrén toteaa.

 

Lisätietoja:

Bella Forsgrén, Vihreiden naisten puheenjohtaja, 09 432 3114

Taru Anttonen, Vihreiden naisten pääsihteeri, 040 514 9333

 

Lähteet:

THL: Vanhuspalveluihin on palkattu lisää hoiva-avustajia – lähi-ja sairaanhoitajien määrä ennallaan. Tutkimuksesta tiiviisti 36/2022. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145043/URN_ISBN_978-952-343-917-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3juoFdQMuSi7HRfhpOtbGBOGJCr-5cHrplDAtHPE4qr-I2ekrouJ3m7jM 

TEM toimialaraportit 2021:2: Katsaus sote-alan työvoimaan – Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf