Sv: naisiin kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta

Vain pieni osa naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksista etenee rikosprosessiin ja vielä pienempi osa tuomitaan. Kun rikoksen käsittelyprosessi on saatu alulle, on väkivalta saattanut kestää pitkään. Perheessä tai lähisuhteissa koettuun väkivaltaan liittyy usein häpeää, joka nostaa kynnystä ilmoittaa asiasta. Viranomaisilta vaaditaan erityistä sensitiivisyyttä ja kykyä kohdata väkivaltaa kokeneita ja todistaneita, mukaan lukien lapsia.

Tarvitsemme tehokkaampia keinoja puuttua väkivaltaan, tukea väkivallan uhreja, ennaltaehkäistä väkivaltaa ja ehkäistä myös väkivallan uusiutumista.

Olennaisinta on helpottaa väkivallan uhrien pääsyä pois väkivaltaisesta suhteesta. Väkivallasta ilmoittamisen kynnystä on madallettava ja turvakotipaikkojen riittävyydestä on huolehdittava. Uusilla hyvinvointialueilla on velvollisuus luoda tehokkaat rakenteet väkivaltaan puuttumiseen. Myös väkivaltaa todistaneiden, esimerkiksi lasten, on saatava erityistä tukea tilanteen käsittelyyn. Poliisilla, syyttäjällä, tuomioistuimilla ja rikosseuraamuslaitoksella on niin ikään oltava tarvittavat voimavarat, osaaminen ja ymmärrys lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen ja sen torjumiseen.

Rangaistusten koventaminen esitetään usein ihmelääkkeenä rikollisuuden ehkäisemisessä. Tästä on harvoin näyttöä, vaikka toisinaan rangaistusasteikkojen kiristämiselle on toki paikkansa – esimerkiksi seksuaalirikosten kohdalla näin on tehty.

Monet tehokkaat keinot ehkäistä väkivallan uusiutumista löytyvät kuitenkin rikoslain ulkopuolelta. Väkivaltaa kokeneiden ja todistaneiden lisäksi myös tekijöille kannattaa kohdentaa tukipalveluita.

Väkivaltaisesti käyttäytyvien auttaminen on tärkeä askel tekojen uusiutumisen ja rikollisuuden ehkäisemisessä.

Suomeen tarvitaan lisää ennalta ehkäiseviä hoito-ohjelmia, joilla väkivallan tekijöitä autetaan muuttamaan asenteita ja käyttäytymismalleja. Ohjelmien tavoitteena on estää väkivaltakäyttäytymistä ja sen toistumista. 

Vain siten väkivallan kierre saadaan loppumaan.

Saara Hyrkkö on Vihreiden kansanedustaja.

Kuva: Salla Merikukka