Eduskuntavaaleissa päätetään, pysäyttääkö Suomi luontokadon kiihtymisen ja hyvinvointierojen kuilun kasvamisen ajoissa. Vihreiden naisten uusi puheenjohtajisto vaatii, että seuraava hallitus sitoutuu ilmasto- ja hoiva-alan kriisien ratkaisemiseen – myös taloudellisesti.

“Tarvitsemme vahvan julkisen talouden, jotta voimme rahoittaa hyvinvointivaltion ja vihreän siirtymän. Mutta kestävästä taloudesta puhuminen ilman kestävän hyvinvoinnin turvaamista on mahdottomuus. Ihmisten ja luonnon hyvinvointi täytyy ottaa talouspolitiikan keskiöön”, Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén vaatii.

Talous pitää mahduttaa planeetan rajoihin, jotka ovat tulleet vastaan jo aikapäiviä sitten. Mitä kauemmin ilmastotoimissa ja luontokadon torjunnassa vitkutellaan, sen kalliimmaksi – ja pahimmillaan katastrofaalisiksi – seuraukset kasvavat.

“On elintärkeää että tuleva hallitus sitoutuu kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja luontokadon torjuntaan, eikä yksikään hallituksessa istuva puolue toimi jarruna. Esimerkiksi aggressiivisen verosuunnittelun kitkemisellä, vihreällä verouudistuksella ja kulutusta hillitsevillä kannustimilla voimme ohjata varoja vihreään siirtymään”, muistuttaa 1.varapuheenjohtaja Marjo Tapaninen.

Feminismin pitää läpäistä kaikki politiikka. Kasvatus, koulutus ja hoivatyö täytyy tunnistaa tuottavan talouden mahdollistajana ja perustana. Hoiva ja koulutus on ymmärrettävä investointeina, joiden seurauksena ihmiset voivat paremmin, pääsevät työelämään ja jaksavat siellä.

“Nämä naisvaltaiset alat ovat joutuneet venymään jo pitkään. Näkyvissä on sote- ja kasvatusalojen romahduksen ensi merkkejä, kun työntekijöitä ei yksinkertaisesti riitä. Kriisin ratkaisemiseen tarvitaan poliittista sitoutumista ja kylmää rahaa,” peräänkuuluttaa Vihreiden naisten 2.varapuheenjohtaja Oona Foster.

Me tarvitsemme yhteiskunnan, joka ei kuluta meitä tai planeettaamme loppuun.

Älä jätä sen kohtaloa muiden päätettäväksi – äänestä vihreää feministiä eduskuntavaaleissa 2.4.2023.