Naisia osallistuu yhä enemmän kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, mutta muuten tasa-arvoa ei vielä huomioida ilmastopolitiikassa kokonaisvaltaisesti. Näin todetaan Planin syksyllä 2021 julkaisemassa raportissa.

Ilmastokriisin ja luontokadon vaikutukset osuvat naisiin ja tyttöihin erityisesti kehittyvissä maissa, joissa naisten asema on muutenkin heikompi. Erilaisten luonnonkatastrofien jälkeen naiset ja tytöt ovat miehiä heikommassa asemassa ja joutuvat herkemmin esimerkiksi seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Ilmastokriisi ja luontokato ovat myös tasa-arvokysymyksiä.

Suomi on edistänyt tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tukemalla tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä ilmastosopimuksiin sekä tukemalla globaalin etelän naisneuvottelijoiden osallistumista ja kouluttamista. Tasa-arvo ja ilmasto näkyvät myös Suomen kehitysyhteistyössä.

Elämme tällä hetkellä monien globaalien kriisien keskellä, eikä niiltä voi suojautua raja-aitoja rakentamalla. Siksi on huolestuttavaa, että kehitysyhteistyö mainitaan usein leikkauslistojen kärjessä. Sisäänpäin kääntymisen ja kansallisten etujen ajamisen sijaan tarvitsemme tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa, johon kuuluu sitoumus hillitä ilmastokriisiä ja luontokatoa, sopeutumisen tukeminen köyhissä maissa sekä kestävän kehityksen edistäminen kaikilla ulkopolitiikan välineillä.

Seuraavan hallituksen on otettava Suomen ulkopolitiikan yhdeksi kärkitavoitteeksi tasa-arvoisen kansainvälisen ilmasto- ja luontopolitiikan edistäminen sekä naisten ja tyttöjen tarpeiden huomioiminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Kansainvälisen ilmasto- ja luontopolitiikan yhteyksiä Suomen ulkopolitiikkaan, kehityspolitiikkaan ja kansainväliseen tasa-arvopolitiikkaan on vahvistettava.

Tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan tekemiseksi tarvitsemme eduskuntaan ihmisiä ja hallitukseen puolueita, joille näiden tavoitteiden edistäminen on prioriteetti. Ilmastokriisi ja luontokato voidaan ratkaista kestävästi vain vahvalla tasa-arvoon perustuvalla kansainvälisellä yhteistyöllä.

Sillä ketä ja mitä puoluetta äänestät on väliä.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja ehdolla eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä. Äänestä vihreää feministiä.

Ennakkoäänestys Suomessa 22.-28.3.

Vaalipäivä 2.4.