Ei ole itsestäänselvää, että saa lapsen.

Ei ole itsestäänselvää, että kaikki menee raskaudessa hyvin.

Ei ole itsestäänselvää, että vauva-aika on turvallista.

Mutta päättäjillä on iso valta sen suhteen. Ensi hallituskaudella tulee Suomessa panostaa siihen, että jokaisen perheellistymistoiveet voivat toteutua, että odotus- synnytys- ja vauva-ajan palveluihin panostetaan, ja riittävin resurssein varmistetaan, että jokainen vauva saa turvallisen alun elämälleen. Tämä on jokaisen äidin, perheen ja lapsen oikeus.

Palveluiden riittävä takaaminen ja perheiden tukeminen oikein kohdennettuna ja mitoitettuna on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa.

Vaikuttavuuden edellytyksenä ovat palveluiden osaava johtaminen, riittävät henkilöstöresurssit, ja asianmukaiset vastaanottoajat sekä asiakasmäärät hoitajaa kohden. Ennaltaehkäisevät palvelut mahdollistavat perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen samalla kustannustehokkaasti terveyden tasa-arvoa tukien. Perheiden tukemiseen kannattaa panostaa jo raskausaikana, sillä tuotto on sitä parempi, mitä aikaisemmin se toteutuu.

Tällä kaudella olen perustanut Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän, jonka kanssa olemme esittäneet kolme keinoa, joihin keskittymällä niin äidin kuin perheen oikeutta turvalliseen synnytykseen ja vauva-aikaan voidaan vahvistaa. Varmistamalla palveluiden toimivuuden, mielenterveyspalveluiden lakisääteisyyden sekä vähentämällä lapsiperheköyhyyttä turvaamme jokaisen vauvan, lapsen ja perheen oikeudet kokonaisvaltaisesti.

1. Toimivat neuvola- ja synnytyspalvelut perheiden oikea-aikaisen varhaisen tuen ja laadukkaan hoidon edellytykseksi

Varmistetaan neuvoloiden, synnytyssairaaloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit, jotta palveluissa voidaan tunnistaa riskit, varmistaa varhainen tuki, ohjata perheitä oikeisiin palveluihin sekä tukea vanhemmuutta.

2. Perinataaliajan mielenterveyspalvelut on turvattava lakisääteisesti

Vauvaa odottavien ja vauvaperheiden vanhempien oikeus mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee turvata laatimalla perinataaliajan mielenterveyspalvelujen järjestämis- ja integraatiosuunnitelma ja turvata sen toteutuminen lakisääteisesti. Palveluita ja palveluketjuja täytyy kehittää, saatavuutta parantaa ja niihin tulee päästä nopeasti.

3. Vauva- ja lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä

Vauvana ja varhaislapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti niin vauvan kuin vanhempien hyvinvointiin. Vauva- ja lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä – sosiaaliturvaetuuksia on kehitettävä lapsilähtöisesti ja vanhempien koulutusta tuettava. Köyhyys tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin sen korjaaminen.

Poliittisen järjestelmämme ylimmässä päätöksentekoelimessä tulee jatkossakin toimia monipuolinen ja -ammatillinen joukko, joka puolustaa perheitä ja edistää heille suunnattuja palveluita. Varmistetaan siis, että kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat vauvat sekä perheet huomioidaan päätöksenteossa.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja ehdolla eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Äänestä vihreää feministiä.

Vaalipäivä 2.4.