Vihreiden naisten kevätkokous päätti 20.5. esityksistään Vihreiden puoluejohtoon. Puolueelle valitaan uusi puheenjohtajisto ja puoluesihteeri 10.-11.6. Seinäjoella.

Vihreät naiset tukee puheenjohtajaksi molempia ehdokkaita, Saara Hyrkköä ja Sofia Virtaa. Vihreiden puheenjohtajasta järjestetään neuvoa antava jäsenäänestys 29.5.-8.6.

Vina esittää Vihreiden varapuheenjohtajiksi Bella Forsgrénia, Mari Holopaista ja Oras Tynkkystä

Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén sai kevätkokouksen äänestyksessä eniten tukea Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Vina esittää tehtävään Mari Holopaista ja Oras Tynkkystä, tässä prioriteettijärjestyksessä.

Bella Forsgrén on Vihreiden naisten valovoimainen puheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Jyväskylästä. Hän on puolustanut tinkimättömästi ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa mm. eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajana sekä kuntapolitiikassa.

“Minulle tärkeitä arvoja politiikassa ovat yhdenvertaisuus, avoimuus ja vastuunkanto yhteisestä ympäristöstämme. Politiikan ytimessä on oltava ihmisoikeudet. Juuri tässä ajassa meidän Vihreiden tulee toimia aliedustettujen ihmisryhmien puolustajina ja tehdä rohkeasti feminististä politiikkaa”,  sanoo Bella Forsgrén.

Mari Holopainen on väitöskirjatutkija, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja edellisen kauden kansanedustaja. Holopainen on taistellut niin vastuullisen kaivosteollisuuden kuin laadukkaan varhaiskasvatuksenkin puolesta, ja hän toisi puoluejohtoon kaivattua osaamista kestävän, reilun yhteiskunnan rakentamiseen.

Oras Tynkkynen on kokenut vihreä ja neljännen kauden kansanedustaja Tampereelta. Hän on toiminut niin Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana, puolueen varapuheenjohtajana kuin Euroopan Vihreiden hallituksessakin. Tynkkysellä on vahvat näytöt pitkäjänteisestä työstä ilmastokriisin torjunnasta, ja hän on myös sitoutunut tekemään varapuheenjohtajana töitä sen eteen, että aliedustetut ihmisryhmät pääsisivät niin Suomessa kuin Vihreissä paremmin esiin.

Vina esittää puoluesihteeriksi Anna Moringia

Vihreiden naisten kevätkokous antoi vankan tuen puoluesihteerin tehtävään Anna Moringille. Moring on kokenut järjestöjohtaja ja pitkän linjan feministi, joka pystyy luotsaamaan puolueorganisaatiota eteenpäin lämmöllä ja luottamusta rakentaen. Moring työskentelee Monimuotoiset perheemme ry:ssa johtavana asiantuntijana. Vihreistä naisista hänellä on pitkä kokemus, mm. järjestön entisenä puheenjohtajajana ja vs. pääsihteerinä.

“Vihreän liikkeen nousu lähtee tosiasioihin pohjaavasta rohkeasta keskustelusta, yhdessä olemisesta ja luottamuksen rakentamisesta. Meidän on tehtävä leveämmin, puhuttava rohkeammin, ja uskallettava olla ylpeitä vihreästä visiostamme”, sanoo Anna Moring.

Vina esittää puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Iiris Suomelaa ja Riina Lummetta

Vihreät naiset esittää puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kahta ehdokasta. Eniten ääniä sai puolueen varapuheenjohtaja Iiris Suomela, joka on edellisen kauden kansanedustaja ja tamperelainen kaupunginvaltuutettu. Suomela on pitänyt feministisiä kysymyksiä esillä läpi poliittisen uransa ja vienyt niitä tinkimättömästi ja aktiivisella otteella eteenpäin kaikilla politiikan areenoilla, niin puolueen ohjelmatyössä kuin someryhmissäkin.

Riina Lumme on turkulainen kaupunginvaltuutettu ja ylioppilaskuntaliikkeen koulima kokenut johtaja, joka on toiminut aiemmin puoluevaltuustossa varapuheenjohtajana ja ollut mukana myös puolueen ohjelmatyössä. Suomela ja Lumme haluavat molemmat kehittää puolueen ohjelmatyötä entistä paremmin jäsenistöä osallistavaksi.

Vina esittää puoluevaltuuston varapuheenjohtajiksi Ninni Saarista ja Allu Pyhälammia

Vihreät naiset esittää puoluevaltuuston varapuheenjohtajiksi Ninni Saarista ja Allu Pyhälammia, tässä prioriteettijärjestyksessä. Ninni Saarinen on Vihreiden naisten hallituksen jäsen, tutkija ja feministisen talouspolitiikan osaaja Joensuusta, jonka ratkaisukeskeisyyttä ja rohkeutta tarvitaan puoluevaltuuston työssä. Allu Pyhälammi on väitöskirjatutkija ja puoluetoiminnan hyvin tunteva aktiivi, jonka innostava ja toimeen tarttuva ote toisi puoluevaltuuston puheenjohtajistoon tärkeän lisän.

Vihreiden puoluekokous järjestetään 10.-11.6.2023 Seinäjoella. Vihreillä naisilla on kokouksessa 35 edustajapaikkaa. Kyseessä on kevätkokouksen äänestyssuositus puoluekokousdelegaatiolle.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Taru Anttonen, 040 514 9333, taru.anttonen(at)vihreat.fi