Hallitus on julkaissut tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa. Vihreät naiset pitää tiedonantoa sekä riittämättömänä että ristiriitaisena suhteessa hallitusohjelmaan, jonka useat kirjaukset väistämättä heikentävät yhdenvertaisuutta Suomessa.

On hyvä, että hallituksen yhdenvertaisuustiedonannolla täydennetään hallitusohjelmasta puuttuneita rasismin vastaisia toimia. Esimerkiksi edellisen hallituksen Yhdenvertainen Suomi -ohjelma saa jatkoa ja pääministerin kanslia tulee koordinoimaan luvattujen toimien edistymistä. Tiedonannosta puuttuu kuitenkin paitsi konkretiaa, myös useita tärkeitä rasismin vastaisia toimia.

“Hallitus haluaa torjua tehokkaasti vihapuhetta, muttei lupaa kriminalisoivansa maalittamista. Hallitus aikoo kieltää symboleja, muttei aio selkeyttää rikoslain säännöksiä järjestäytyneestä rasismista. Hallitus myöntää ongelmat nykyisen lainsäädännön soveltamisessa, muttei kerro miten nämä porsaanreiät tukitaan. Oikeusvaltiossa ei voi olla ihmisoikeuksien toimeenpanossa kuolleita kirjaimia, joita ei osata soveltaa, eikä aukkoja, joita ei tunnisteta”, kommentoi Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Bella Forgrén.

Tiedonannossa sivuutetaan myös täysin se tosiasia, että hallitusohjelmassa heikennetään monin tavoin maahan muuttaneiden oikeuksia, mikä on vastoin tiedonannon kauniita tavoitteita. 

“Hallitus aikoo vaikeuttaa kohtuuttomasti perheenyhdistämistä, laskea pakolaiskiintiötä  ja sivuuttaa paperittomien ja heidän lastensa oikeudet. Samaan aikaan puhutaan kotoutumisen perustuvan työssäkäynnille, mutta maahan muuttavien työssäkäyntiä vaikeutetaan esimerkiksi kolmen kuukauden työssäoloehdolla ja vaatimuksella korkeasta tulotasosta. Hallitus ei voi tiedonannollaan pestä käsiään kaikesta tästä. Odotamme, että hallitus tulee arvioimaan rehellisesti maahanmuuttopolitiikkaansa vaikutukset yhdenvertaisuuteen”, sanoo Vihreiden naisten hallituksen jäsen, kansanedustaja Fatim Diarra.

Hallituksen luottamusta rapauttaa myös se tosiseikka, että siinä istuu edelleen ministereitä, jotka eivät ole irtisanoutuneet lähimenneisyyden rasistisista kirjoituksistaan.

“En ole hallitusohjelman ja tiedonannon myötä vakuuttunut hallituksen sitoutumisesta rasismin kitkemiseen saati muun yhdenvertaisuuden edistämiseen. Rasismin torjunnassa hallitukset aikeet ovat ristiriitaiset, ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien osalta ne ovat edelleen täysin olemattomat”, päättää Bella Forsgrén.


Lisätietoja:

Bella Forgrén, bella.forgren(at)eduskunta.fi, 09 432 3114

Fatim Diarra, fatim.diarra(at)eduskunta.fi, 09 432 3132