Vihreät naiset on huolissaan hallituksen aikomuksista lisätä köyhyyttä Suomessa. Soste ry:n arvion mukaan leikkaukset ja indeksijäädytykset kasvattavat pienituloisten määrää noin 40 000 henkilöllä, joista 12 700 on lapsia. Toimeentulotuen saajien määrän arvioidaan kasvavan noin 47 000 henkilöllä. 

“Eriarvoisuuden kasvattaminen ja etenkin lapsiperheköyhyyden lisääminen on julmaa, lyhytnäköistä politiikkaa, jonka seurauksia maksetaan inhimillisessä kärsimyksessä, mutta myös lisääntyvässä palvelutarpeessa ja syrjäytymisissä myöhemmin. On epäoikeudenmukaista rangaista heikoimmissa asemissa olevia ihmisiä olosuhteistaan – selvää on se, ettei kukaan valitse lapsilleen köyhyyttä”, sanoo Vihreiden naisten puheenjohtaja Bella Forsgrén.

Asumistukeen kaavaillut leikkaukset osuvat etenkin suurimmissa kaupungeissa asuviin, naisenemmistöisillä matalapalkka-aloilla työskenteleviin sekä opiskelijoihin. Monissa tilanteissa siis esimerkiksi palvelualoilla, sosiaali- ja terveysaloilla tai varhaiskasvatuksessa työskenteleviin naisiin. Samalla hallitus yrittää pestä käsiään eriarvoistavasta ja naisia kurittavasta politiikastaan lisäämällä rahoitusta turvakodeille, perumalla aikeensa leikata perhevapaakorvaus työnantajilta sekä alentamalla kuukautissuojien arvonlisäveroluokkaa.

“Sote-alalla työskentelevää yksinhuoltajaa, jolta viedään tuloista satoja euroja kuukaudessa, ei kuukautissuojien ALV-luokan alentaminen paljon lämmitä. Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta hallituksen politiikka on kestämätöntä ja monet tavoitteet asettuvat keskenään ristiriitaisiksi. Esimerkiksi turvakotien saavutettavuutta halutaan vahvistaa, mutta samalla hallitusohjelman kokonaisvaikutukset voivat pahimmillaan lisätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa Suomessa – maassa, jossa väkivalta koskettaa jo puolia naisista ja tytöistä”, jatkaa Vihreiden naisten 2. varapuheenjohtaja Oona Foster.

Hallituksen ei olisi pakko tehdä näitä leikkauksia, jos veropohja pidettäisiin tarpeeksi laajana. Hallitus kuitenkin keventää suurituloisten verotusta ja oluen ja bensan verotusta. Sen hinta on lisääntyvä lapsiperheköyhyys, syventyvät sosioekonomiset erot ja taantuva tasa-arvo. 

Lisätietoja:
Bella Forsgrén, Vihreiden naisten puheenjohtaja, bella.forsgren(at)eduskunta.fi, 09 432 3114
Oona Foster, Vihreiden naisten 2.varapuheenjohtaja, oona.foster(at)eduskunta.fi