Vihreät naiset ry on on äärimmäisen pettynyt hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistuviin miljardileikkauksiin. Kansainvälisenä koulutuksen päivänä Vina muistuttaa, että kehittyvissä maissa tyttöjen pääsy koulutukseen on edellytys demokratiakehitykselle ja globaalille vakaudelle. 

“Koulutus on ollut yksi Suomen tekemän kehitysyhteistyön painopisteistä, eivätkä maailman heikoimmassa asemassa olevat naiset ja tytöt eivät saa unohtua nytkään. He kohtaavat yhä monia haasteita, kuten koulupudokkuutta, lapsiavioliittoja, väkivaltaa, silpomista ja varhaisia raskauksia. Köyhyys, perinteet ja pinttyneet sukupuoliroolit estävät näiden naisten ja tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa toteutumasta täysimääräisesti”, sanoo Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Inka Hopsu.

Juuri koulutus on avainasemassa demokratiakehityksen vahvistamisessa, tasa-arvotyössä ja köyhyyden vähentämisessä. Silti liian moni köyhillä ja haurailla alueilla elävä tyttö jää edelleen koulutuksen ulkopuolelle tai koulunkäynti keskeytyy liian varhain. Maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun, ja tytöt jäävät täysin koulutuksen ulkopuolelle 1,5 kertaa todennäköisemmin kuin pojat. 

“On myös muistettava, että ilmastokriisin ja luontokadon sukupuolittuneet vaikutukset näkyvät erityisesti köyhien maiden naisten ja tyttöjen arjessa. Ilmastokriisi heikentää tutkitusti naisten ja tyttöjen toimeentuloa, lisää sukupuolittunutta väkivaltaa, kasvattaa riskiä luonnonkatastrofeille ja heikentää suoraan tyttöjen pääsyä kouluun. Kehittyvien maiden tukeminen on tyttöjen oikeuksien kannalta ainoa kestävä valinta”, painottaa Vihreiden naisten 1. varapuheenjohtajaksi valittu Laura Tarvainen. Tarvainen on ihmisoikeusjuristi ja rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu.

Toinen Suomen kehityspolitiikan painopisteistä on seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päättää itse omasta kehostaan ja perheellistymisestään sekä elää ilman väkivaltaa.

“Globaali vastaliike seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vastaan on vahva. Suomen on seistävä päättäväisesti itsemääräämisoikeuden ja globaalin tasa-arvokehityksen puolella. Edistämällä tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja päättää omasta kehostaan vahvistetaan myös heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Näiden kehitysyhteistyön leikkausten jälkeen hallitus ei voi enää uskottavasti sanoa puolustavansa naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmalla”, toteaa Vihreiden naisten 2. varapuheenjohtajaksi valittu Heidi Aaltonen. Aaltonen on raisiolainen aluevaltuutettu ja Vihreiden sote-työryhmän puheenjohtaja.

Kaikkein heikoimmilta leikkaaminen on arvovalinta, jota Vihreät naiset ei voi hyväksyä.

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2018 yksimielisesti päätöslauselman, joka julisti 24. tammikuuta kansainväliseksi koulutuksen päiväksi.

Lisätietoja:

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja
Inka Hopsu, inka.hopsu(at)eduskunta.fi, 09 432 3054

Vihreiden naisten 1.varapuheenjohtaja
Laura Tarvainen, laura.tarvainen(at)rovaniemi.fi

Vihreiden naisten 2.varapuheenjohtaja
Heidi Aaltonen, heidi.aaltonen8(at)gmail.com