Naisjärjestöt: Hallituksen on julistauduttava feministiseksi

Kuvaaja: Hanne Salonen / Eduskunta

Tiedote

Vapaa julkaistavaksi

Kuluneen kevään eduskuntavaalit ovat olleet tasa-arvon kannalta historialliset: eduskuntaan pääsi ensimmäisen kerran yli 90 naista ja naiskansanedustajien osuus nousi 47 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan 94 naista sai äänestäjiltä valtakirjan toimia tulevan eduskuntakauden kansanedustajana. Tulos osoittaa selkeästi, että naisiin luotetaan ja tasa-arvon takapakki halutaan pysäyttää kääntämällä suunta kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Naisten äänestäjiltä saadun vahvan mandaatin on näyttävä myös eduskunnassa, kuten esimerkiksi luottamustoimien jaossa. Olemme tyytyväisiä, että hallitusneuvotteluja johtava Antti Rinne ensitöikseen ilmoitti tulevan hallituksen sukupuolijakauman olevan tasa-arvoinen. Tasa-arvotekojen aika ei ole kuitenkaan vielä ohi ja meidän varmistettava, että muissakin tehtävissä noudatetaan tasa-arvoista linjaa.

Naisten menestys vaaleissa ei ole tullut tyhjästä. Se on pitkäjänteisen ja kovan työn tulos, jossa poliittiset naisjärjestöt ovat keskeisiä tekijöitä toimiessaan tasa-arvon edunvalvojina.  Tämän vuoksi on välttämätöntä, että puolueiden poliittisten naisjärjestöjen rahoitus turvataan ja pidetään vähintään kuuden prosentin suuruisena puoluetuesta. Tällä tavoin varmistetaan tasa-arvotyön jatkumo myös tulevaisuudessa.

Meillä on vahva luottamus hallitusneuvottelijoihin, ja toivomme että tasa-arvo ei jää neuvotteluissa vain korulauseen asemaan. Vaaleissa on äänestetty muutoksen puolesta. Feministinen hallitusohjelma ottaa huomioon koko ihmisyyden kirjon kaikessa päätöksenteossa. Tästä syystä rohkaisemme uutta hallitusta julistautumaan feministiseksi!

Helsingissä, 22.5.2019

Demarinaiset
Keskustanaiset
Vihreät naiset
Vasemmistonaiset
Svenska Kvinnoförbundet

Alviina Alametsä: Tarvitsemme feministisen rauhan ja ihmisoikeuksien Euroopan

Viime vuosina Eurooppa on kokenut antifeminististen toimijoiden ja nationalismin nousun. Eurooppalaiset perusarvot, tasa-arvo ja oikeus päättää itse omasta kehostaan on kyseenalaistettu. Konservatiivisuus nostaa päätään.

Tarvitsemme feminististä politiikkaa Euroopan unionin sisällä nyt enemmän kuin koskaan. Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus on palautettava EU:n tavoitteiden kärkeen.

Tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa. Jokaisessa jäsenmaassa on edistettävä työelämän tasa-arvoa. Vanhempainvapaille tarvitaan koko Unionin laajuinen standardi, jolla varmistetaan vapaiden tasaisempi jakautuminen. Jokaiselle lapselle pitää tarjota maksuton tai edullinen varhaiskasvatus. Kaikissa unionin päätöksissä ja varsinkin sen budjetissa pitää huomioida sukupuolivaikutukset. EU:lle on tehtävä tasa-arvosuunnitelma.

Ulkopolitiikassa EU:n on rakennettava rauhaa. On vahvistettava EU:n roolia siltojen rakentajana, jotta voimme ratkaista globaaleja haasteita ja konflikteja. Vihreät on esittänyt Suomeen feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja Ruotsi on ottanut sen käyttöön jo viime vaalikaudella. Myös Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan läpileikkaavaksi periaatteeksi tulee nostaa feminismi ja ihmisoikeuksien johdonmukainen kunnioittaminen.

Euroopan Unionin on puolustettava demokratiaa, ihmisoikeuksia ja omia arvojaan niin unionin sisällä kuin sen ulkopuolella. Niitä rikkovilta jäsenmailta tulee vaatia unionin perussopimuksen sekä sen sisältämien demokratia- ja ihmisoikeusperiaatteiden noudattamista – tarvittaessa sanktioin.

Samalla Suomen tulee itse toimia Euroopan Unionissa omien periaatteidensa mukaisesti. Komissaarinamme ei ole koskaan Suomen yli 20-vuotisen jäsenyyden aikana ollut naista. Suomen ja kaikkien jäsenmaiden olisi vastuullista esittää komissaareiksi eri sukupuolta olevia henkilöitä.

Euroopan suunta päätetään eurovaaleissa 26.5. Silloin Vihreillä on mahdollisuus ottaa vaalivoitto Suomessa ja Euroopassa ja kasvattaa paikkamääräänsä europarlamentissa. Olen ehdolla vaikuttaakseni siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja Euroopan unionia uudistetaan entistä feministisempään suuntaan. Sinun äänesi ratkaisee: nyt on aika käyttää sitä. Rakennetaan rauhaa ja siltoja, ei muureja.

Alviina Alametsä

Kirjoittaja on Vihreiden Naisten eurovaaliehdokas

Vihreät Naiset: Euroopan parlamentti tarvitsee feminismiä

Kevätkokouksen kannanotto

11.5.2019, Helsinki

Meille EU on edelleen ensisijaisesti rauhanprojekti ja rauhan rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Liian usein päätöksiä meidän kaikkien tulevaisuudesta tehdään ilman meitä. Meidän työmme on Euroopassa kesken.

Antifeminististen toimijoiden, nationalismin ja populismin nousu on vaikuttanut huolestuttavasti tasa-arvoon Euroopassa. Samaan aikaan joka kolmas nainen joutuu edelleen väkivallan uhriksi Euroopassa. Euroopan Unionin on huomioitava tasa-arvo kaikessa päätöksenteossaan ja tehtävä tasa-arvosuunnitelma Unionin toimintaan. Euroopan Unionin monivuotista rahoituskehystä neuvotellessa tulee huomioida sen sukupuolivaikutukset.

Ilmaiset ja helposti saatavilla olevat, korkealaatuiset ja turvalliset seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palvelut mukaan lukien abortit on taattava kaikille. Aborttioikeus on lisättävä Euroopan Unionin perusoikeuskirjaan.

“Euroopan Unioni on maailman suurin kehitysavun maksaja ja Euroopan Unionin on vastaisuudessakin puolustettava naisten ja tyttöjen oikeuksia. Varsinkin nyt, kun taantumuksen tuulet puhaltavat ja kun kaikki maat eivät enää ole niitä valmiita puolustamaan. Me olemme naisten ja tyttöjen puolella” kommentoi Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Kriiseissä ja epävakaissa yhteiskunnissa tytöt ja naiset ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa. EU:n on tartuttava maahanmuuttajien ja pakolaisten keskuudessa tapahtuvaan sukupuolistuneeseen väkivaltaan ja varmistaa, että turvapaikanhakijoiden tukena työskentelevä henkilöstö tunnistaa sukupuolittuneen väkivallan ja uskaltaa puuttua siihen. EU:n on lisättävä resursseja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja suojelemiseksi.

Me haluamme, että EU edistää työelämän tasa-arvoa ja, että tuleva parlamentti yhdessä neuvoston kanssa luo vanhempainvapaille koko Unionissa käytettävän standardin jonka tavoite on vapaiden tasaisempi jakautuminen. Jäsenmaat tarvitsevat tukea, jotta naiset voivat osallistua työmarkkinoille. Tämä tarkoittaa maksuttoman tai edullisen varhaiskasvatuksen tarjoamista kaikille lapsille.

Me vaadimme, että EU elää niinkuin opettaa ja ottaa sukupuolikiintiöt EU:n instituutioihin kuten komissioon.

Tutustu Vihreiden Naisten eurovaaliehdokkaisiin tämän linkin takaa!

 

Lisätietoja:

Emma Kari

Puheenjohtaja, Vihreät Naiset ry

+358 (0)9 432 3061

emma.kari[at]eduskunta.fi

 

Hae Vihreiden Naisten edustajaksi puolueen luottamuspaikoille

Haluatko vaikuttaa puolueen poliittiseen linjaan? Käydä kiinnostavia keskusteluja eri puolilta Suomea tulevien vihreiden kanssa? Löytyykö sinulta turnauskestävyyttä viikonlopun kokousrupeamiin?

Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö edustamaan Vihreitä Naisia Vihreiden puoluevaltuuskunnassa tai puoluehallituksessa.

Puoluevaltuuskunta on merkittävä vallankäyttäjä puolueen sisällä. Se hyväksyy puolueen poliittiset ohjelmat, päättää puolueen budjetista ja valitsee ministerit yhteiskokouksessa eduskuntaryhmän kanssa. Se on puolueen ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuskunnan jäsenet valitaan puoluekokouksessa kaksivuotiskaudeksi, ja uusi valtuuskunta valitaan kesäkuussa Porissa. Valtuuskunta kokoontuu normaalisti neljästi vuodessa viikonloppuisin.

Valtuuskunnassa on todella mahdollisuus käyttää valtaa ja vaikuttaa puolueen linjoihin. Samalla saa säännölliset kuulumiset puolueen johdosta ja eduskuntaryhmästä. Se kuitenkin edellyttää sitä, että on valmis myös tekemään töitä. Se, että puoluevaltuuskunnasta saa kaiken ilon irti, vaatii valmistautumista ja aktiivista osallistumista itse kokouksen aikana, iltatyöryhmissä ja vielä kokouksen jälkeenkin.

Valtuuskunnassa vaikuttaminen toimii tehokkaimmin, jos kotiläksyt on tehty. Ohjelmaluonnokset kannattaa lukea ajatuksella läpi ja muutosesityksiä pohtia ja muotoilla ennakkoon porukalla. Jäsenistöltä on kannattaa myös kysyä ehdotuksia muutosesityksiksi.

Iso työ lopullisten ohjelmien muotoilussa tehdään lauantain iltatyöryhmissä. Niissä sorvataan kompromissimuotoilut ja äänestetään pohjaesitykset. Suurin osa muutoksista päätyy ohjelmaan työryhmän esittämässä muodossa. Jos haluat vaikuttaa, iltatyöryhmään kannattaa mennä mukaan! Kokouksen päätyttyä on hyvä vielä viestiä sen tuloksista omalle taustaryhmälle.

Työlästä? Kieltämättä hieman. Kannattavaa? Ehdottomasti! Valtuuskunnassa muutetaan puoluetta ja maailmaa ohjelmapaperi kerrallaan!

Vihreillä Naisilla on tämänhetkisessä valtuuskunnassa kolme jäsentä ja neljä varajäsentä. Joka kerta ei siis itse tarvitse revetä puheisiin, muutosesitysten muotoiluihin ja vielä iltatyöryhmiin, vaan vastuuta voi jakaa siskojen kesken. Kukaan ei ole yksin 💚

Puoluehallitus on puolueorganisaatiota johtava toimielin, jossa suunnitellaan ja johdetaan puolueen toimintaa. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja ja sinne valitaan puheenjohtajiston lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

Vihreillä Naisilla on puoluehallituksessa yksi varsinainen paikka ja sen lisäksi ViNan puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus puoluehallituksen kokouksissa.

Usein paikalla on myös osa eduskuntaryhmästä. Puoluehallitus kokoontuu yleensä puoluetoimistolla noin kerran kuussa ja aina tarvittaessa. Asialistalla on useammiten pitkä lista puolueorganisaation hallinnollisia ja taloudellisia asioita kuten rekrytointeja, talousarvioita ja valmisteluita vaaleihin.

Hallituksessa käydään poliittisia keskusteluita ja hyväksytään valtuuskunnalle vietäviä linjauksia mutta varsinaiset poliittiset ohjelmat ja linjaukset tekee valtuuskunta ja puoluekokous. Kun puoluevaltuuskunnan kokouksissa käyty keskustelu on useimmiten julkista, niin kaikki puoluehallituksessa käyty keskustelu on aina erittäin luottamuksellista.

Hakuohjeet

Kertauksena, Vihreillä Naisilla on:

Puoluehallituksessa yksi varsinainen paikka
Puoluevaltuuskunnassa kolme jäsentä ja neljä varajäsentä.

Näistä paikoista päättää vaalivaliokunta puoluekokouksessa Vihreiden Naisten kevätkokouksen päätösten mukaisesti.

Jos haluat olla ehdokkaana, tee lyhyt hakemus kevätkokoukselle, ja lähetä se osoitteeseen naiset@vihreat.fi viimeistään 9.5 klo 12 mennessä. Vastaa hakemuksessa seuraaviin kysymyksiin:

– Kerro lyhyesti poliittisesta kokemuksestasi ja nykyisistä luottamustehtävistäsi
– Kerro, mitä tasa-arvotavoitteita haluat edistää Vihreissä
– Kerro, miten yhteensovitat nykyiset luottamustehtäväsi puolueen toimielintyöskentelyn kanssa. Pohdi vastauksessasi myös ajankäyttöä ja omaa jaksamistasi.

Kannustamme hakijoita tulemaan paikan päälle kevätkokoukseen (11.5) esittäytymään ja kertomaan, miksi juuri sinä olisit meille paras edustaja. Paikallisyhdistysten viralliset kevätkokousedustajat (50 hlö) äänestävät kokouksessa siitä, ketkä puoluekokouksessa tullaan valitsemaan.

HUOM! Jokainen vihreä jäsenyhdistys (esim Vinan paikallisyhdistys) voi asettaa ehdokkaita kattojärjestön kevätkokoukselle, mutta vaalivaliokunnan neuvotteluissa yhtä ehdokasta voi esittää vain yksi piiri tai liitto.

Näiden lisäksi puoluekokouksessa (16.- 17.6) valitaan äänestyksellä:

– puolueen (eli puoluehallituksen) varapuheenjohtajat (3)
– puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja (1) ja varapuheenjohtajat (2)
– puoluesihteeri (1)

Tule tekemään feminististä Suomea kanssamme!

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Kevätkokous Helsingissä 11.5

Vihreiden Naisten kevätkokous pidetään lauantaina 11. toukokuuta Helsingissä, Vihreiden puoluetoimistolla (Fredrikinkatu 33A, 2. krs).

Kokousaikataulu:
11.00 Ilmoittautuminen ja brunssitarjoilu
12.00 Kevätkokous avataan
13.30 Tauko
14.00 Kokous jatkuu
16.00 Kokous päättyy viimeistään

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi valitaan edustajia puoluekokoukseen sekä ehdokkaamme puoluehallitukseen ja puoluevaltuuskuntaan. Kokoukseen on nimetty edustajat, mutta myös jäsenemme ovat tervetulleita. Ilmoitathan tulostasi naiset@vihreat.fi, jotta osaamme varata tarjoilut.

Tarjoamme kokouksen yhteydessä vegaanisen brunssin. Luvassa on kevätkauden voimaannuttavin päivä keväisessä Helsingissä. Vaihda vapaalle, tule tapaamaan muita vihreitä feministejä ja vastavalittuja kansanedustajia!

Lämpimästi tervetuloa!

Kohti eurovaaleja ja tasa-arvoista Eurooppaa

 

Europarlamenttivaalit käydään 26.5.2019. Ennakkoäänestys järjestetään 15.-21.5.

Vihreiden Naisten eurovaaliehdokkaat:

 • Alviina Alametsä, kaupunginvaltuutettu & projektipäällikkö, 26, Helsinki
 • Lotta Alhonnoro, kaupunginvaltuutettu & hävikkitutkija, 34, Vaasa
 • Leena Brandt, yrittäjä & toimittaja, 63, Helsinki
 • Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu & yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija, 33, Helsinki
 • Bella Forsgrén, kansanedustaja & kaupunginvaltuutettu, 27, Jyväskylä
 • Hanna Halmeenpää, puolueen varapuheenjohtaja & biologian ja maantiedon opettaja, 43, Kalajoki
 • Heidi Hautala, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja & maatalous- ja metsätieteiden maisteri, 63, Helsinki
 • Saara Hyrkkö, kansanedustaja, diplomi-insinööri & pääsihteeri, 31, Espoo
 • Silja Keränen, diplomi-insinööri, 35, Kajaani
 • Mirka Soinikoski, erikoislääkäri, kansanedustaja, 43, Hämeenlinna
 • Iiris Suomela, kansanedustaja, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja & opiskelija, 25, Tampere

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari
044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell
050 56 66 818