Eva Tawasoli: Hei homofoobikko, älä pelkää!

Rakas homofoobikko, pidät toisen ihmisen seksuaalista suuntautumista vääränä ja häpeällisenä asiana. Mutta tiedätkö, että sinun mielipidettäsi ei tarvita toisen ihmisen sukupuolen, seksuaalisuuden, ja seksuaalisen suuntautumisen määrittelemiseen?

Toisen ihmisen seksuaalisuus ei ole mielipideasia, mielipiteemme vaikutus väärästä ja oikeasta seksuaalisesta suuntautumisesta tulisi rajoittua ainoastaan omaan elämään. Kun kyseenalaistetaan ja objektivoidaan toisen seksuaalisuutta, loukataan hänen itsemäärämisoikeutta. Yksilön mielipiteenvapaus loppuu tasan siinä vaiheessa, kun mielipiteillä pyritään nakertamaan toisen ihmisarvoa.

Mutta alla muutama asia, jotka selittävät, mistä homofobisuutesi voi johtua:

Sinä pelkäät! Sinulle on muodostunut vanhanaikainen ja jyrkkäasenteinen ajatusmaailma, koska olet saattanut saada ahdasmielistä kasvatusta ihmisyydestä, elämän tarkoituksesta ja sukupuolesta. Sinulla on ennakkoluuloja, koska et tiedä asiasta tarpeeksi.  Mitä voimakkaampi pelkosi ja ahdasmielisyytesi on sitä voimakkaammin ilmaiset homofobisuuttasi esimerkiksi karkealla kielenkäytöllä sosiaalisessa mediassa. Yrität vähätellä muiden ihmisten näkemyksiä ja sinua ahdistaa, että yhteiskunta on menossa kohti tasa-arvoa ja solidaarisuutta.

Ennemmin tai myöhemmin asenteet muuttuvat. Jokainen voi itse vaikuttaa omiin ennakkoluuloihinsa. Mieti asia omalla kohdallasi; mitä jos sinua sorrettaisiin, haukuttaisiin, hyljeksittäisiin, pahoinpideltäisiin tai jopa murhattaisiin sen vuoksi, että olet hetero?

Sinä kannatat jyrkkää ideologiaa, aatetta tai uskontoa. Uskonnot, ideologiat, aatteet ja elämänkatsomus ovat hyviä asioita, koska ne voivat vaikuttaa myönteisesti yksilötasolla elämänlaatuun. Vallankäytön välineinä, joilla loukataan ihmisoikeuksia, uskonnoista, ideologioista ja aatteista tulee petoksia. Sinulle mielletyt asiat eivät saa rajoittaa kenenkään muun ihmisoikeutta, olla haitaksi yhteiskunnan kehitykselle tai ylittää lakia.

Ajatteletko, että homoseksuaalisuus ei ole luonollista? Minkälainen määritelmä sinulla on luonnosta? Homoseksuaalisuutta esiintyy myös eläimissä. Eläimet ja ihmiset kuitenkin eroavat yhdellä tavalla: eläimet eivät leimaa, syrji ja stigmatisoi toisiaan seksuaalisuudesta.  Heteronormatiivisuus on meidän ihmisten keksintö ja luonnollisuuteen vetoaminen ei ole faktapohjaista.

Sinä ajattelet muiden seksielämää aivan liikaa!  Sinulla on jo valmiiksi jyrkkä asenne homoseksuaalisuutta kohtaan ja se on sinulle tabu. Kun ajattelet omia seksifantasioita, muiden ihmisten seksielämää ja sekoitat ne asenteellisiin ajatuksiisi, sinä ahdistut ja saatat jopa inhota itseäsi. Itseinhon kautta rupeat vihaamaan homoseksiä.

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, jonka mukaan ihminen valitsee itselleen kumppaninsa. Se ei ole syy vainoon, syrjintään tai rangaistavaan kohteluun. Seksuaalinen moninaisuus on kunnioitettava, ei pelättävä asia!

Hyvää pride-viikkoa!

Eva Tawasoli

Kirjoittaja on terveydenhoitaja, varavaltuutettu ja Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Vantaalta.

Merja Kähkönen: Vihreät on nyt entistä feministisempi puolue

Vihreille hyväksyttiin puoluekokouksessa uusi poliittinen tavoiteohjelma. Se paaluttaa puolueen tavoitteet seuraavalle eduskuntakaudelle. Ohjelman myötä Vihreät on entistä feministisempi puolue.

Julistaudumme jo tuttuun tapaan puolueena feministiseksi ja edellytämme, että päätöksenteossa arvioidaan sukupuolivaikutukset. Feminismillä tavoitellaan kaikille vapautta olla oma itsensä ja yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavien valtarakenteiden aktiivista purkamista. Vihreä feminismi määritellään intersektionaaliseksi eli moniperustaisen syrjinnän tunnistavaksi ja sitä purkavaksi.

Nostan tässä esiin muutamia ohjelman parhaita feministisiä tavoitteita.

 • Raiskauksen määritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi ja seksuaalisen ahdistelun määritelmä laajennetaan kattamaan myös muu ahdistelu kuin koskettelu.
 • Edistetään vanhempainvapaiden tasaisempaa käyttöä sukupuolten kesken ottamalla käyttöön Vihreiden 6+6+6-malli.
 • Mahdollistetaan lainsäädännöllä abortin saaminen omalla päätöksellä 18 raskausviikkoon asti ja varmistetaan mahdollisuus hoitoon pääsyyn kohtuullisessa ajassa. Tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy ja lasketaan vapaaehtoisen sterilisaation ikäraja 25 vuoteen.
 • Tuetaan synnyttäjiä tarjoamalla kokonaisvaltaisesti tarvittavia palveluita aina fysioterapiasta ja gynekologin palveluista keskusteluapuun. Tuetaan isyyttä paremmin neuvoloissa.
 • Tehdään translakiin kokonaisvaltainen uudistus. Erotetaan juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus toisistaan ja otetaan juridisen sukupuolen perustaksi henkilön oma ilmoitus. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan sukupuolen vahvistamisen ehdoista. Poistetaan juridisen sukupuolen vahvistamisen 18 vuoden ikäraja.
 • Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi. Intersukupuolisten lasten sukuelinkirurgia lopetetaan.
 • Huolehditaan sähköisten palvelujen ja erilaisten teknisten ratkaisujen esteettömyydestä ja selkokielisyydestä. Varmistetaan joukkoliikenteen esteettömyys.
 • Korjataan turvapaikkapolitiikan puutteet ja varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeusturva. Lisätään turvallisia ja hallittuja reittejä tulla maahan moninkertaistamalla pakolaiskiintiö, helpottamalla perheenyhdistämistä, työskentelyä ja opiskelua sekä ottamalla käyttöön humanitaarinen viisumi. Taataan jokaisen oikeus perheeseen.
 • Uudistetaan kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma kunnianhimoiseksi yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ratifioidaan saamelaisten oikeudet turvaava ILO:n alkuperäiskansasopimus ja elvytetään saamen kieliä. Toteutetaan uusi romanipoliittinen ohjelma ja varataan siihen riittävät resurssit.
 • Ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutuminen turvataan ja edistetään viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumista.
 • Tunnistetaan ihmiskaupan ja parituksen uhrit paremmin. Luodaan viranomaisille sitova toimintamalli ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen sekä ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn. Muutetaan ulkomaalaislakia niin, ettei ihmiskaupan uhreilla ole pelkoa tulla karkotetuksi maasta lain perusteella.
 • Pelastetaan oikeusvaltio. Toimivassa oikeusvaltiossa perustuslakia ja kansainvälisiä säännöksiä kunnioitetaan sekä ihmisoikeudet, perusoikeudet ja demokratia toteutuvat. Vahvistetaan oikeuslaitoksen sekä yhdenvertaisuus-, lapsiasiain- ja tasa-arvovaltuutetun toimintamahdollisuuksia.
 • Lisätään rasismi rikoslakiin. Kielletään järjestäytynyt rasismi ja tehdään tällaiseen toimintaan osallistuminen rangaistavaksi. Selvitetään lainsäädännön mahdollisuudet puuttua vihapuheeseen.
 • Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen ikäraja 16 vuoteen.

Merja Kähkönen

Kirjoittaja on Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja

Vihreät Naiset SuomiAreenalla: Puoluepäivän feministiset jatkot

Tervetuloa käynnistämään SuomiAreenan viikko kanssamme!
Ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa lasillisen äärellä.
 
Tasa-arvon nimissä kaikki tervetuloa!
 
OHJELMA
 
16.00 Ovet avataan
 
16.30 Tervetulosanat: Emma Kari, kansanedustaja, Vihreiden Naisten puheenjohtaja
 
16.45: Feminismi Vihreän politiikan ytimessä: Touko Aalto, kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja
 
17.00: Vapaata ohjelmaa
 
18.00: Feministit puolueen rakentajina: Historiantutkija ja Vaihtoehtopuolue-historiikin kirjoittaja Sari Aalto ja Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Bella Forsgrén keskustelevat, haastattelijana Vihreän Sivistysliiton pääsihteeri Ville Ylikahri.
 
19.00 Tilaisuus päättyy
 
Turvallisempi tila
 
Vihreiden Naisten toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.
 
Tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.
 
Voit lukea lisää turvallisemmasta tilasta täältä

Maria Ohisalo: Tehdään feministinen hallitus!

Hyvät vihreät ystävät,

hyvät Suomen tykätyimmän puolueen aktiivit.

Kaksi asiaa:

Kun me ensi hallituskaudella olemme hallituspuolue, me emme tyydy sanomaan, että tuloerot pysyivät ennallaan tai että ihmisryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot eivät ehkä liikahtaneet mihinkään suuntaan. Tämä hallitus on tyytynyt sanomaan, että oikeastaan tuloeroissa ei ole juuri muutoksia ja oikeastaan soteakaan ei enää tehdä kärjellä, että terveyserot kapenisivat.

Me emme siis tyydy pitämään yllä nykytilaa, ME uudistamme sosiaaliturvan ja nostamme koulutuksen taas tämän maan menestystekijöiden keskiöön.

ME, ystävät, ME menemme hallitukseen ja ME teemme töitä, jotta jatkossa pienituloinen ja matalammin koulutettu mies elää yhtä pitkän ja hyvän elämän kuin paremmin koulutettu.

Teemme töitä, jotta isät saavat olla osallisina lastensa kasvusta ja äidit pääsevät paremmin kiinni työuraan, teemme töitä, jotta perhevapaat uudistetaan.

Ja se toinen asia:

Suomi tarvitsee pitkän linjan johdonmukaisen eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunnan ohjelman. Sen ohjelman pitää ylittää hallituskaudet ja sen ohjelman pitää ylittää puoluerajat.

Se ohjelma voi hyvin toteuttaa samaa mallia, kuin asunnottomuuden torjunnassa viimeiset 10 vuotta on tehty. On päätetty poistaa asunnottomuutta rakentamalla lisää ja tukemalla ihmisiä asumisessa. Ja KAS, asunnottomuus on vähentynyt. On poliittisesta tahdosta kiinni ja on arvovalinta, nostetaanko köyhyys teemana politiikan keskiöön.

Ja sittenkin vielä se kolmas asia: feminismi, ystävät, mennään sinne seuraavaan hallitukseen ylpeästi feministeinä, tehdään Suomen hallituksesta rohkeasti feministinen!

Maria Ohisalo, Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla

16. kesäkuuta 2018

Naiset ja demokratia: kehitystä ja valtaa

Tervetuloa vaikuttamaan, feministit!

Vihreiden Naisten puoluekokouskoulutus järjestetään tuttuun tapaan kokousta edeltävänä iltana. Tänä vuonna koulutuksen teema on naiset ja demokratia. Kuulemme tapahtuman alussa Nicehearts ry:n esittelyn, sekä avajaissanat puheenjohtajaltamme, kansanedustaja Emma Karilta.

Vieraaksemme saapuu Demo ry:n toiminnanjohtaja Anu Juvonen kertomaan globaalin demokratiajärjestön vaikuttamistyöstä.

Koulutusosio valmistaa osallistujat puheiden pitämiseen turvallisessa tilassa, ja selventää kohta kohdalta puoluekokouksen käytäntöjä ja toimintatapoja. Kokous on suunnattu Vihreiden Naisten puoluekokousedustajille, mutta on avoin myös jäsenillemme.

Löydät tapahtuman myös Facebookista, täältä. Nähdään Vantaalla!

OHJELMA

17.00 Tervetuloa Niceheartsiin!
Johanna Sjöholm, Vantaan Vihreät Naiset

17.15 Rohkeasti vaikuttamaan puoluekokoukseen!
Emma Kari, kansanedustaja, puheenjohtaja Vihreät Naiset

17.30 Naiset ja demokratia: kehitystä ja valtaa
Anu Juvonen, toiminnanjohtaja Demo ry

18.15 Puoluekokouksen ABC:
Sirpa Hertell, pääsihteeri, Vihreät Naiset

19.00 Puheharjoitukset pienryhmissä

20.00 Sisaruutta ja skumppaa:
Vantaan Vihreiden Naisten järjestämä iltaohjelma

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa iltaa yhdessä.

***
Turvallisempi tila

Vihreiden Naisten toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.

Emma Kari: Naisten kohduilla politikoinnin loputtava

Monelle naiselle on ahdistavaa seurata tämän maan johtavien miespolitikkojen politikointia naisten kohduilla. Vuonna 2018 Suomen ulkoministeri käyttää asemaansa väärin hyökätäkseen naisten oikeuksia vastaan. Pääministeri taas kieltäytyy tuomitsemasta ulkoministerin toimintaa millään tavalla. Presidentti taas otti hurjan tiukan kannan asiaan sanomalla, että ulkoministerin toiminta on ”omituista”.

Jälleen naiset loistavat poissaolollaan keskustelusta. Ja miksi? Koska naiset loistavat poissaolollaan Suomen politiikan johtopaikoilta. Naiset ovat katsomossa jopa silloin kun yhteiskunnassa keskustellaan meidän oikeudesta omaan kehoomme.

Edellisen kerran Suomessa naisten osuus ministereistä oli näin pieni hallituksessa, joka aloitti minun ollessani neljävuotias. Kaikki painavimmat ministerisalkut ovat nyt miehillä, presidentti on mies, kuuden suurimman puolueen puheenjohtajana on mies. Politiikan äijäytymisen jäljet näkyivät nopeasti. Tasa-arvoinen päivähoito-oikeus on lopetettu ja Suomen kilpailukykyä hoidettiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoista leikkaamalla. Samaan aikaan maailman naisten ja tyttöjen oikeuksien edistävien hankkeita ajettiin alas leikkaamalla niiden rahoituksesta lähes puolet.

Muutos on usein alussa huomaamaton. Nyt olemme tilanteessa, jossa Suomen ulkopolitiikan arvoja edustava ministeri saa väärinkäyttää asemaansa naisten perustavanlaatuisia oikeuksia vastaan hyökkäämiseen. Pääministerin ei edes tarvitse enää paheksua hänen toimintaansa. Tämän on Suomessa nyt ihan normaalia. Olemme unohtaneet, että vielä vähän aikaa sitten tällaisesta toiminnasta olisi todennäköisesti joutunut eroamaan. Nyt ei sanota edes ”soo soo”.

Tasa-arvon ensimmäiset askeleet taaksepäin ovat olleet pieniä ja huomaamattomia. Mutta nyt me näemme niiden seuraukset. Jos me annamme tämän tapahtua, meidän tyttäremme joutuvat käymään uudelleen ne taistelut, jotka heidän isoäitinsä ovat jo kerran käyneet.

Siksi me emme voi olla hiljaa.

 

Emma Kari

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja