Historical win for Green women in Finnish Parliament – 85% of MPs women

Photo: Hanne Salonen / Parliament of Finland

The Greens of Finland made history in the parliamentary elections of the 14th of April. The outstanding success (11,5%) came with a wave of young women rising to power. Out of the twenty members elected to the Green group in parliament, seventeen are women and three men.

”Juha Sipilä’s government was a backlash for women’s rights. Our aim to is build a feminist government to Finland”, comments Emma Kari, member of parliament and chair of the Green Women’s Association.

The total percentage of women elected to the Finnish parliament rose from 42% (2011) to 46%. The election also saw more women than ever among the top vote-getters. In 1906, the Finnish Parliament became the first in the world to allow all women to run for office, but hasn’t up to today seen equal representation of MPs.

The average age of the members of the Green parlamentarian group in 42, compared to the parliament’s average of 46. Greens’ Iiris Suomela was elected from the Pirkanmaa district as the youngest woman in parliament this century. Out of the 20 elected Green MPs, 14 are first-timers.

”We support women in politics especially in-between elections, and to encourage them to take up space in a male-dominated field”, says Sirpa Hertell, secretary general of the Green Women’s Association.  ”We do advocacy work within the party and with other gender equality actors, both local and international”.

Details:

Emma Kari
Chair, Vihreät Naiset
+358 (0)9 432 3061

Sirpa Hertell
Secretary General, Vihreät Naiset
+358 (0) 50 5666 818

Vihreät Naiset kansainvälisesti historialliseen vaalitulokseen

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 valittiin historiallisen korkea määrä vihreitä naisia Suomen eduskuntaan. Vihreiden uuden eduskuntaryhmän muodostaa 17 naista ja 3 miestä, jolloin naisten osuus on 85% edustajista. Naisten osuus päättäjistä kansainvälisesti on 24,3% edustajista (IPU, 2019).

“Filosofiamme on tukea naisia etenkin vaalien välillä, kannustaa heitä ja rohkaista heitä ottamaan tilaa miesvaltaisella alalla”, kertoo Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell. ”Teemme työtä sekä puolueen sisällä että verkostoituen muiden, myös kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa.”

Valittujen joukosta nousee myös naisten moninaisuus: lasikattoja rikkoivat eri vähemmistöjen edustajat. Uuden sukupolven edustajien nousu päätöksentekoon näkyy myös ensikertalaisten naisedustajien menestyksessä (10/20).

“Sipilän hallitus aiheutti takapakkia tasa-arvolle. Tavoitteenamme on saada Suomeen feministinen hallitus. Yhteisistä asioista tulee päättää yhdessä, syrjimättä ja kuuntelemalla. Kestävää tulevaisuutta ei voi rakentaa ilman kaikkien yhdenvertaista osallistumista päätöksentekoon”, puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari kommentoi.

Lisätietoja:

Emma Kari
Puheenjohtaja, Vihreät Naiset
+358 (0)9 432 3061

Sirpa Hertell
Pääsihteeri, Vihreät Naiset
+358 (0) 50 5666 818

 

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi

Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Seuraavan hallituksen on avoimesti myönnettävä, että Suomessa on vielä paljon tehtävää ihmisten yhdenvertaisuuden eteen.

Vihreiden Naisten mielestä seuraavan hallitusohjelman on oltava feministinen.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi:

  • Uudistetaan perhevapaat, parannetaan isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä
  • Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon edistämiseksi
  • Palautetaan tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja perutaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoja heikentäneet leikkaukset
  • Puututaan poikien syrjäytymiseen ja käynnistetään koulutuksen segregaation vähentämisen toimenpideohjelma
  • Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toteutetaan kattava turvakotiverkosto
  • Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö suostumukseen perustuvaksi ja tiukennetaan häirintään puuttumista. Lisätään rasismi rikoslakiin.
  • Uudistetaan translaki ja korjataan transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset
  • Uudistetaan asevelvollisuus ja luovutaan sukupuolen perusteella syrjivästä järjestelmästä
  • Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, helpottamalla perheenyhdistämistä sekä kasvattamalla pakolaiskiintiötä
  • Valitaan ministereiksi yhtä paljon naisia ja miehiä

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari
044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell
050 56 66 818

Saara Ilvessalo: Rohkeita esikuvia eduskuntaan!

”Nytpä voit sinäkin alkaa hankkia lapsia.”
 
”Puolustat pakolaisten ihmisoikeuksia saadaksesi seksiä.”
 
”Kerropa tyttö mitä mieltä olet ydinvoimasta.”
 
En ole kuullut yhdenkään miesehdokaskollegani saavan vastaavanlaisia kommentteja osakseen. Saan niitä onneksi itsekin suhteellisen harvoin, ehkä siksi, että teen politiikassa paljon perinteisesti miehisiksi katsottuja asioita, kuten liikennepolitiikkaa ja kaavoitusta. Toiset ihmiset kohtaavat vähättelyä ja huutelua päivittäin.
 
Maailmaa muutetaan eduskunnassa selkeimmin kahdella tavalla. Ensimmäinen on lakien ja budjetin teko. Toinen on kaikki muu kansanedustajan toiminta, joka vaikuttaa asenteisiin ja jonka kautta luodaan esikuvia.
 
Monet lait pitää muuttaa ja budjetit vääntää, ennen kuin voimme sanoa Suomen olevan aidosti tasa-arvoinen ja yhdenvertainen maa. Perus- ja ihmisoikeuksien pitää olla lakimuutosten lähtökohtia, ei niiden hidasteita. Tasa-arvoinen perhevapaauudistus pitää toteuttaa, sillä on suuri vaikutus myös palkkatasa-arvoon. Järjestäytynyt rasismi pitää kieltää. Translaki pitää korjata kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta.
 
Ei kuitenkaan ole myöskään yhdentekevää, kuka ja millaiset ryhmät eduskunnassa ovat edustettuina ja näitä päätöksiä tekevät. Asenteita ei muuteta pelkkiä lakeja säätämällä. Tällä hetkellä politiikka näyttäytyy yliedustetun valkoisena, miehisenä ja keski-ikäisenä. Tarvitsemme esikuvia, rohkeutta olla politiikassa omana itsenään, ihmisten koko kirjoa.
 
Asenteita muutetaan esimerkin voimin yhdessä. Rasismin, naisvihan ja muun syrjinnän normalisoinnille on aika laittaa stoppi.
 
Saara Ilvessalo on ehdokkaamme Varsinais-Suomesta.

Saara Hyrkkö: Politiikassa tarvitaan parempaa johtajuutta

Jokainen poliitikko on myös johtaja. Siksi kansanedustajaehdokkaita kannattaa arvioida mielipiteiden ja arvojen lisäksi myös johtamistaitojen ja aikaansaamisen kyvyn ulottuvuudessa.

Hyvää johtamista tarvitaan maailman ongelmien ratkomiseen

Kun pääministeri uhkaa kävellä presidentin luo jättämään eroilmoituksen, voidaan ehkä todeta, että johtaminen ei ole mennyt ihan putkeen. Kun sote-uudistus menee niin solmuun, että uhkaus lopulta toteutuu, on johtopäätös aika lailla sama.

Sama pätee moneen muuhunkin politiikan viheliäiseen ongelmaan, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai nuorten syrjäytymiseen, sekä eduskunnan ja ministeriöiden työhön ylipäänsä. Poliitikoilta on edellytettävä parempaa johtamista, jotta pystymme ratkomaan kaikkein vaikeimpia ongelmia.

Moni kansanedustaja ei välttämättä hahmota olevansa johtajatehtävässä. Silloin ei tule myöskään tehneeksi töitä kasvaakseen ja kehittyäkseen johtajana. Yksi turhauttavimmista johtamisen muodoista on oman kokemukseni perusteella johtamatta jättäminen. Kun johtavaan asemaan valittu poliitikko jättää hänelle annetun vallan käyttämättä, seurauksena voi olla megaluokan turhautumista, läpinäkymätöntä piilovallankäyttöä ja saavuttamatta jääneitä tuloksia.

Politiikassa johtaminen on suunnan hakemista ja näyttämistä.

Ihmiset ajattelevat isommin, kun siihen on mahdollisuus. Siksi politiikassa tarvitaan näkemyksiä ja visioita paremmasta tulevaisuudesta. Pokkaa tehdä uskaliaitakin ehdotuksia, halua etsiä yhteistä suuntaa ja kykyä luotsata porukka sinne päin. Joskus yhteisen suunnan löytäminen voi olla vaikeaa, sillä hyväkään johtaminen ei tietenkään poista tosiasiaa, että politiikassa on pohjimmiltaan kyse myös erilaisten näkemysten ja arvojen kamppailusta. Sitä kamppailua voi kuitenkin käydä (ja johtaa) monin eri tavoin.

Politiikassa johtaminen on ongelmanratkaisua.

Harvoin – jos koskaan – riittää, että säädetään laki määräämään, että eriarvoisuus vähenee, tasa-arvo paranee ja ilmastonmuutos pysähtyy. Tarvitaan erilaisten näkemysten ja asiantuntemuksen kokoamista, erilaisten ratkaisujen punnitsemista, arvovalinnan paikkojen tunnistamista ja lopulta tietenkin toimeenpanoa ja sen johtamista.

Politiikassa johtaminen on ihmisten johtamista.

Ihmiset ovat ihmisiä politiikankin maailmassa. Ja ihmisten huolet, pelot ja tunteet vaikuttavat heihin aivan yhtä lailla kuin kaikkialla muuallakin. Kaikki haluavat tuntea itsensä tärkeiksi, päteviksi ja pidetyiksi, ja sen takia alitajuisesti pelkäämme huomiotta jättämistä, nöyryytystä ja torjuntaa. Nämä perustavanlaatuiset ihmisyyden palikat vaikuttaa jokaisen toimintaan.

Työyhteisön johtamisessa yksi tärkeimmistä periaatteistani on se, että kun ihmisillä on kivaa, syntyy parempaa tulosta. Se voi kuulostaa kepeältä, mutta on todellisuudessa painava fakta. Eniten arvostamiani poliitikkoja ja heidän tapaansa toimia yhdistää juurikin kyky saada ihmiset puolelleen, kyky nähdä tilanteissa mahdollisuuksia pelkkien ongelmien sijaan ja kyky nauraa myös itselleen. Nämä ominaisuudet auttavat saamaan asioita aikaan.

Politiikassa johtaminen on itsensä johtamista.

Politiikka voi olla armoton laji. Työtahti on kova ja julkisuuden paine raskas kantaa. Virheet voivat seurata pitkään ja palaute on usein kaukana rakentavasta. Homma on valtavan itseohjautuvaa ja töitä riittäisi jokaiselle vuorokauden hetkelle. Kuten nykyajan työelämässä jokaisen, myös kansanedustajan on osattava johtaa itseään. On osattava priorisoida ja pyytää apua, tunnettava itsensä ja omat rajansa, koottava ympärilleen tukiverkosto ja käytettävä aikansa vaikuttavasti.

Poliittisen johtamisen työkalupakki

Parempi johtaminen on intohimoni. Olen vapaaehtoispestien, opintojen ja töiden ansiosta saanut kasvaa johtajana jo yli puolet elämästäni – valmiiksi en usko yhdenkään johtajan tulevan koskaan. Monet johtamisen elementit pätevät aivan yhtä lailla vapaaehtoistiimin, palkattujen työntekijöiden kuin poliittisen toiminnankin johtamiseen. Siksi omaa ehdokasta kannattaa haastaa mielipiteiden lisäksi myös johtamistaidoista ja kyvykkyydestä saada asioita aikaan.

Hyvä johtaminen ei ole rakettitiedettä, mutta se ei tapahdu itsestään. Oma poliittisen johtamisen työkalupakkini koostuu ihan samoista elementeistä, kuin johtamisen työkalupakkini kaikissa muissakin tilanteissa: Luottamuksesta, kiinnostuksesta ihmisiin, empatiasta, selkeydestä ja johdonmukaisuudesta, kyvystä nähdä olennainen ja aikaansaamisen halusta.

 

Kirjoittaja on on työpsykologian ja johtamisen diplomi-insinööri, järjestöjohtaja sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, joka on ehdolla eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä.
Alkuperäinen kirjoitus Saara Hyrkön verkkosivuilla täällä.

Lotta Alhonnoro: Tulevaisuudesta päätetään nyt

Minulle nämä vaalit ovat ennen kaikkea tulevaisuusvaalit. Näissä vaaleissa päätetään, miten me suhtaudumme ilmastonmuutokseen. Toimimmeko, vaiko vain puhumme. Näemmekö koulutuksen panostuksena lastemme tulevaisuuteen vai pelkkänä kulueränä. Onko tasa-arvo jo saavutettu, vai jotain minkä eteen on jatkuvasti tehtävä töitä. Minkä suunnan Suomi ottaa, mihin suuntaan se seuraavat neljä vuotta menee? Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat ennen kaikkea lastemme tulevaisuuteen.

Ilmastonmuutokseen on reagoitava nyt, koska muuten lasku kasvaa tuleville sukupolville kohtuuttomaksi. Suurin osa ratkaisuista on jo valmiina. Riittää, että otamme ne käyttöön. Jos vielä lisäksi panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen, on ilmastonmuutoksen ratkaiseminen täysin mahdollista. Kun niin vain päätämme.

Suurin osa puolueista on sitoutunut ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen. Siihen se sitten jääkin. Ilmastotekojen sijaan ruvetaan puolustamaan kaikkea mahdollista.

Otetaan esimerkiksi autot. Uusien bensa- ja dieselautojen myyntiä ei saisi kieltää edes vuonna 2030. Siis yli 10 vuoden kuluttua. Ja tämä koskisi siis vain uusien autojen valmistusta. Vanhempien autojen käyttö jatkuisi ihan normaalisti.

On vain fiksua ohjata markkinoita kestävämpiin ratkaisuihin. Kun puhtaan teknologian markkinat kasvavat, myös vähän saastuttavien autojen hinnat tippuvat. Liikenteen päästöjen väheneminen olisi myös merkittävä ihmisten terveyttä edistävä teko.

Nyt voi ihmetellä kuinka joskus on saanut tupakoida sisätiloissa. Tulevaisuudessa ihmetellään kuinka joskus kaupunkien keskustoissa autot ovat tuprutelleet iloisesti suoraan ihmisten keuhkoihin.

Ilmastotekojen lisäksi nyt tarvitaan koulutustekoja. Suomen menestyminen on aina perustunut osaamiseen. Se, mitä tapahtuu päiväkodeissa ja luokkahuoneissa heijastuu suoraan lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Tuliko jokainen nähdyksi ja kohdatuksi? Saiko jokainen tarvitsemaansa tukea, oliko opettajalla aikaa auttaa?

Panostus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on paitsi parasta ennaltaehkäisyä, myös sijoitus tulevaisuuden osaajiin ja kilpailukykyyn.

Viime vuosina olemme nähneet, kuinka äärioikeisto on nostanut päätään eri puolilla Eurooppaa. Panostus sivistykseen ja koulutukseen on myös demokratian ja yhteiskuntarauhan kannalta ensiarvoista. Kaikki on pidettävä mukana, eriarvoistumisen sijaan on panostettava koulutusjärjestelmään, joka takaa kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet mennä elämässä eteenpäin.

Se miten suhtaudumme ilmastonmuutokseen, koulutukseen ja tasa-arvoon ovat ratkaisevassa asemassa lastemme tulevaisuuden kannalta. Minä haluan olla rakentamassa lapsillemme parempaa tulevaisuutta. Entä sinä?

Lotta Alhonnoro  #61
Kaupunginvaltuutettu, ruokahävikkitutkija ja eduskuntavaaliehdokas Vaasan vaalipiiristä