Emma Kari: Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan häirinnän ja väkivallan ehkäiseminen sisäisen turvallisuuden keskiöön

Kuva: Iris Flinkkilä

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari vaatii seuraavaa hallitusta nostamaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjunnan Suomen sisäisen turvallisuuden keskiöön.

– Toivon, että Oulun ja Helsingin järkyttävät tapahtumat johtavat vihdoinkin siihen, että tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan aletaan puuttua tosissaan. Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Joka kolmas suomalainen nainen on joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ovat liian pienet.

Erityisiä toimia Kari toivoo internetissä tapahtuvan lasten ja nuorten nuorten saalistamisen, ns. grooming -ilmiön kitkemiseksi.

–  Nuorille tehdyt kyselyt kertovat, että nuorten saalistaminen internetissä on laaja ilmiö. Jo vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä 35 % alle 16-vuotiaista kertoi vastaanottaneensa tuntemattomalta henkilöltä seksiehdotuksia internetissä. Tarvitaan erityinen toimintaohjelma verkossa tapahtuvaan saalistamiseen puuttumiseksi.

Kari muistuttaa, että kansalaisaloite raiskauslainsäädännön uudistamiseksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn.

– Metoo-liike on tehnyt näkyväksi, kuinka laajaa seksuaalinen häirintä on. Tarvitsemme jatkuvaa työtä asenteiden muuttamiseksi sekä nollatoleranssin häirinnälle. Raiskauslainsäädäntöä on uudistettava ja seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta ilmoittamisen kynnystä madallettava. Tyttöjen ja naisten suojelu häirinnältä ja väkivallalta on oltava nyt tehtävien toimenpiteiden keskiössä – riippumatta tekijöiden taustoista.

Kari on huolissaan poliisien määrän vähenemisestä.

–  Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta edellyttää, että poliisilla on käytössään riittävät resurssit. On myös selvitettävä, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet verkossa tapahtuvaan seksuaalirikollisuuteen puuttumiseksi.

Vihreät Naiset julkistaa uuden logon 19.1

Uusi vuosi ja uusi ilme! Vihreillä Naisilla on ilo julkistaa uusi logo lauantaina 19.1 järjestettävän puheenjohtajafoorumin yhteydessä.

Uutta logoa on suunniteltu jo pitkään. Uudistus visuaalisessa ilmeessä koettiin tarpeelliseksi, koska yhdistys on tehnyt sisäisesti paljon kehittämistyötä muutaman viimeisen vuoden aikana, ja toimintamme on moninaistunut ja kehittynyt nykyaikaisempaan suuntaan. Uudistuksen tavoitteena on peilata vastavalmistuneen strategiamme tavoitteita ja arvoja, tukea yhdistyksen julkikuvan rakentumista ja vastata nykyistä toimintaympäristöä.

Uuden logon on suunnitellut graafikko Jonna Koivumäki.

Lisätietoja:

Annika Ojala
Järjestökoordinaattori
annika.ojala@vihreat.fi

Vihreät Naiset: Seuraavan hallitusohjelman oltava feministinen

Tiedote 4.11.2018

Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Vihreiden Naisten mielestä seuraavalla hallituksella on paljon korjattavaa.

– Tähän maahan tarvitaan hallitus, joka on sitoutunut tasa-arvoon tekojen eikä vain sanojen tasolla. Kokoomuksen ja keskustan yhteistaipale on osoittanut tämän maan naisille, että tasa-arvo voi mennä myös taaksepäin. Siksi seuraavan hallituksen on oltava feministinen Ruotsin tapaan, vaatii Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari.

– Seuraavan hallituksen on pystyttävä tekemään perhevapaauudistus, joka parantaa naisten asemaa työelämässä ja isien asemaa kotona. Hallituksen on yksiselitteisesti seistävä turvallisen abortin ja naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden takana kaikissa tilanteissa. Raiskauslainsäädäntö ja translaki on korjattava. Poikien syrjäytymiskehitys on saatava pysäytettyä ja miehiä syrjivä asevelvollisuus on vihdoin uudistettava, Kari sanoo.

Valtioneuvoston aiemmin syksyllä julkaiseman selonteon mukaan hallituksen politiikka on käynyt kalliiksi naisille. Sosiaaliturvaa on heikennetty ja julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja on leikattu. Naisiin iskivät myös tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden lakkautus ja perhevapaauudistuksen kaataminen.

– Miesten johdolla on tehty päätöksiä, joiden maksajiksi naiset joutuvat. Meidän on varmistettava, että tyttäremme eivät joudu käymään samoja taisteluita joita isoäitimme kävivät. Politiikkaan ja päätöksentekoon tarvitaan enemmän naisia. Seuraavassa hallituksessa vähintään puolet ministereistä on oltava naisia, Kari sanoo.

Vihreät Naiset kokoontuivat syyskokoukseen 3.-4.11.2018 Oulussa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Emma Kari. Valtakunnallisen yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juuli Ojansuu Porista, Suvi Kukkonen Helsingistä ja Jenni Aikio Kouvolasta. Uusiksi varajäseniksi valittiin Fatim Diarra Helsingistä, Tarja Tapaninaho Oulusta, Niina Ratilainen Turusta, Hannele Tallqvist Helsingistä ja Merve Caglayan Tampereelta.

Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Merja Kähkönen Helsingistä, Eva Tawasoli Vantaalta, Taru Yli-Panula Seinäjoelta ja Maria Jauhiainen Helsingistä. Varajäseninä jatkavat Tanja Petrell Espoosta ja Sari Hänninen Rovaniemeltä.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari

044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell

050 56 66 818

Naisjärjestöt vaativat: Naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen lisää puhtia

Naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia viime vuodesta ja on nyt 16.1 % naisten tappioksi. Naisjärjestöt pitävät palkkaeroa edelleen suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Vuonna 2019 uuden hallituksen on otettava tehtäväkseen kuroa ripeästi palkkaeroa umpeen. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaajärjestelmän uusiminen.

Tasa-arvolakia tulee uudistaa palkkojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi siten että luottamusmiehillä on pääsy palkkatietoihin. Samalla tulee tarkentaa lain edellyttämiä palkkakartoituksia niin, että velvollisuus verrata naisten ja miesten tekemien töiden samanarvoisuutta toteutuu. Vain tarkka ja saatavilla oleva tieto auttaa korjaamaan palkkoja työpaikoilla.

Perhevapaajärjestelmälle on tehtävä kokonaisuudistus, jolla saadaan lasten hoivavastuuta jaettua tasaisemmin miesten ja naisten välillä. Uudistuksessa lähtökohtana on oltava miehille korvamerkittyjen vapaiden lisääminen sekä järjestelmän joustavuuden lisääminen. Vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 % ja isät 9,5 %. Osuudesta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus on vain 1,7 % (ks. https://www.kela.fi/perhevapaat-tietopaketti). Tilanne ei muutu ennen isille korvamerkityn osuuden lisäämistä. Perhevapaiden kasaantuminen naisille heikentää naisten työelämäasemaa, palkkakehitystä ja eläkekertymää.

Tänään 2.11. vietetään Suomessa naisten palkkapäivää. Laskennallisesti tänään on se päivä, kun naisten palkanmaksu tältä vuodelta päättyy. Päivä on STTK:n lanseeraama, ja sitä on vietetty vuodesta 2011, lisätietoja: www.sttk.fi

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen, kansanedustaja,
vuoden 2018 NYTKIS puheenjohtaja
puh. 09 432 3186, tytti.tuppurainen@eduskunta.fi

Johanna Pakkanen, pääsihteeri, NYTKIS ry,
puh. 044 522 8897,
johanna.pakkanen@nytkis.org www.nytkis.org

Hae Vihreiden Naisten hallitukseen!

Vihreät Naiset ry:n hallitushaku

Haluaisitko sinä olla mukana vaikuttamassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta? Luotsata valtakunnallisessa yhdistyksessä Vihreät kohti kevään vaalivoittoja? Kehittää Vihreiden tasa-arvotyötä?

Hae mukaan Vihreiden Naisten hallitukseen!

Syyskokous valitsee Oulussa 4.11 hallitukseen kolme varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä erovuoroisten tilalle. Nykyisen hallituksen kokoonpano löytyy tästä linkistä. Hallitus on Vihreiden Naisten korkein päätöksenteon elin. Se ohjaa kokouksissaan yhdistyksen toimintaa, taloutta, päättää yhteisistä linjauksista, vaaleista ja koordinoi työryhmien työtä. Uusi hallitus tulee valmistelemaan Vihreille Naisille uuden poliittisen ohjelman. Voit tutustua aiempaan täältä. Hallituspaikka tuo vastuuta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia politiikassa ja työelämässä vaadittavien taitojen kehittämiseen.

Vihreiden Naisten hallitus on ponnahduslauta, verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka. Toivomme hakijoilta yhteistyökykyä, feministisiä arvoja ja yhdistystoiminnan kokemusta. Politiikan ja tasa-arvoasioiden tuntemus ovat eduksi toiminnassa.

Hallituspaikka on kerrallaan kaksi vuotta, johon toivomme hakijoilta sitoutumista. Poikkeuksellisesti yksi varsinainen ja yksi varajäsen valitaan nyt yksivuotiskaudeksi. Hallituksen kokoukset järjestetään noin kerran kuukaudessa eri puolilla Suomea, ja niihin korvataan matka- ja majoituskulut. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen, joka korvaa virallista jäsentä tämän ollessa estynyt. Lisää yhdistyksen säännöistä löydät täältä.

Kaikki Vihreiden Naisten tapahtumat noudattavat turvallisemman tilan politiikkaa, eli ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä. Lue lisää täältä.

Hakuohjeet

Hakemukset lähetetään viimeistään perjantaina 2.11 klo 12 osoitteeseen naiset@vihreat.fi otsikolla HALLITUSHAKU. Voit lähteä ehdolle vasta syyskokouksessakin, mutta silloin et ehdi saada esittelyäsi äänivaltaisille kokousedustajille jaettavaan esittelyvihkoon.

Kerro hakemuksessa, haetko a) varsinaiseksi jäseneksi vai b) varajäseneksi.

Liitä hakemukseesi kuva itsestäsi. Ei pdf-muotoisia hakemuksia, kiitos.

Puolen sivun pituisessa hakemuksessa, kerro itsestäsi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Haen Vihreiden Naisten hallitukseen, koska…
 • Tasa-arvokysymys, johon haluaisin vaikuttaa ViNan hallituksessa on …
 • Aikaisemmat luottamustehtäväni ovat opettaneet minulle…

Kysymyksiin hallituspaikkojen hausta vastaa pääsihteeri Sirpa Hertell (sirpa.hertell@vihreat.fi) 050 5666 818.

Feministiakatemian haku on auki!

Vihreät Naiset ry lanseeraa yhdessä Vision kanssa ensimmäistä kertaa eduskuntavaaliehdokkaille suunnatun feministisen kurssin, Feministiakatemian. Kurssin tavoitteena on tukea moninaista joukkoa nousevia naispoliitikkoja eri puolilta maata.

Viime vuosina korostuneesti naisehdokkaisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä, uhkailu, nimittely ja pelottelu ovat uhka demokratian toteutumiselle. Haluamme tarjota naisehdokkaille puitteet, jossa he voivat turvallisessa tilassa muodostaa omia verkostoja ja saada politiikan ammattilaisilta tukea kampanjoilleen.

Voit olla kokenut politiikan osaaja tai ensikertalainen. Tule mukaan kouluttautumaan politiikan ja viestinnän kärkinimien kanssa!

Kurssilla tarjoamme yksilöityä koulutusta:

 • eduskuntavaalikampanjointiin ja vaikuttamisviestintään
 • verkossa tapahtuvalta väkivallalta suojautumiseen
 • tyypillisesti miesvaltaisten politiikan alojen sisältöjen haltuunottoon
 • intersektionaalisen feminismin sisältöihin.

Haemme mukaan innokkaita maailmanmuuttajia, jotka:

 • Ovat kiinnostuneita oppimaan lisää tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksistä
 • Haluavat kehittää omia taitojaan politiikassa
 • Ovat halukkaita verkostoitumaan muiden feministien kanssa valtakunnallisesti
 • Pyrkivät saamaan käsityksen siitä minkälaista työtä muut ehdokkaat tekevät
 • Haluavat olla mukana muokkaamassa tulevaisuuden Vihreää feminististä työtä

Lue tarkemmat ohjeet ja hae mukaan tämän linkin kautta!