European Women’s Lobby: Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta ei saa vaikuttaa kevään vaaleihin Suomessa

Naisjärjestöt Yhteistyössä –NYTKIS ry toi Suomeen naisiin kohdistuvaa verkkovihaa käsittelevän seminaarin ja koulutuksen 11.3.2019. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin verkkoväkivallalta suojautumiseen valmentava koulutusta poliittisille ehdokkaille.

Tilaisuuden pääpuhujana oli Euroopan naisjärjestöjen kattojärjestön edustaja, Asha Allen. Allen kannustaa naisia ottamaan omistajuuden verkosta ja vaatii päättäjiltä toimia turvatakseen seuraavan sukupolven naisille mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden johtajiksi.

YK:n selvityksen mukaan 73% naisista on joutunut verkkoväkivallan kohteeksi. Naisilla on 27-kertainen riski joutua väkivallan uhriksi miehiin verrattuna. Rodullistetuilla naisilla riski on vielä korkeampi, kommentoi Allen.

Verkkoväkivalta, verkossa tehtävä vihapuhe ja nettihäirintä ovat nykyaikaisia ja sukupuolittuneita uhkia, jonka kohteeksi joutuvat tytöt ja naiset. Naisten ja vähemmistöjen hiljentäminen on valtava uhka demokratialle.

Naisten ja muunsukupuolisten ehdokkaiden hiljentäminen ja pelottelu marginaaliin kertoo paljon yhteiskunnastamme. Kyseessä on naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumo. Pelon ilmapiirissä ehdokkaat jäävät liian usein yksin väkivallan kanssa, lisää Elina Nikulainen, Suomen edustaja European Women’s Lobbyn väkivaltaobservatoriossa.

Vaalien alla meidän tulee ottaa ehdokkaisiin kohdistuva väkivalta vakavasti. Etenkin moniperustaista syrjintää kohtaavat naiset joutuvat vaikuttamaan pelon ilmapiirissä. Hyvinvoivissa demokratioissa tämänlaista väkivaltaa ei voida hyväksyä. Teknologiayritysten on myös kannettava vastuu käyttäjien turvallisuudesta.

Politiikan teko tapahtuu nykyään digitaalista. Kampanjat, ehdokkaiden tapaaminen ja keskustelu käydään verkossa. Verkon tulee olla turvallinen ja kannustava paikka kaikille, ei pelottava tai uhkaava paikka, kommentoi Annika Ojala, Suomen edustaja European Women’s Lobbyn Women in politics-työryhmässä.

Koulutuksen mahdollisti European Women’s Lobby, maanosan suurin naisjärjestöjen katto-organisaatio. Sillä on yli 2000 jäsenjärjestöä 31 maassa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry on sen suomalainen toimija.

Panelisteina olivat Tiina Kukkamaa-Bah (Etyjin Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto ODIHR), Anu Juvonen (Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö -Demo ry), Milla Aaltonen (Oikeusministeriön Against Hate -projekti), tohtori Saara Särmä (Meitä ei vaienneta ry), Pekka Hätönen (Helsingin poliisilaitos), Pia Puu Oksanen (Amnesty International Suomi) ja Monica Gathou (ARMA Alliance).

Tiedote NYTKISin sivuilla täällä.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi

Kuva: Iris Flinkkilä

Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Seuraavan hallituksen on avoimesti myönnettävä, että Suomessa on vielä paljon tehtävää ihmisten yhdenvertaisuuden eteen.

Vihreiden Naisten mielestä seuraavan hallitusohjelman on oltava feministinen.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi:

  • Uudistetaan perhevapaat, parannetaan isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä
  • Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon edistämiseksi
  • Palautetaan tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja perutaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoja heikentäneet leikkaukset
  • Puututaan poikien syrjäytymiseen ja käynnistetään koulutuksen segregaation vähentämisen toimenpideohjelma
  • Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toteutetaan kattava turvakotiverkosto
  • Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö suostumukseen perustuvaksi ja tiukennetaan häirintään puuttumista
  • Uudistetaan translaki ja korjataan transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset
  • Uudistetaan asevelvollisuus ja luovutaan sukupuolen perusteella syrjivästä järjestelmästä
  • Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, helpottamalla perheenyhdistämistä sekä kasvattamalla pakolaiskiintiötä
  • Valitaan ministereiksi yhtä paljon naisia ja miehiä

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari
044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell
050 56 66 818

Vihreiden Naisten uudistunut ilme julki

Tiedote 19.1.2019

Vihreiden Naisten uudistunut ilme julki

Vihreät Naiset julkaisi uuden, raikkaan ilmeensä puheenjohtaja Emma Karin johdolla puheenjohtajafoorumissa 19.1.2019. Logouudistuksesta käynnistyy yhdistyksen eduskuntavaalivaalikampanja, joka tavoittelee on tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

–  Uudistus visuaalisessa ilmeessä on jatkoa yhdistyksen viime vuosien aktiiviselle kehittämistyölle. Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa vastavalmistuneen strategiamme tavoitteita ja vastata nykyistä toimintaympäristöä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Emma Kari.

Logon toteutti graafikko Jonna Koivumäki.

– Ilmeen uusiminen on hieno mahdollisuus osallistua tasa-arvotyöhön. Poliittisen naisjärjestön visuaalisen ilmeen pitää olla erottuva ja puhutella sekä uusia kohderyhmiä että vanhoja kannattajia, Koivumäki kertoo.

Uuden yhtenäisen ilmeen voimin yhdistys lähtee rakentamaan vaalivoittoa inhimillisen ja kestävän Suomen puolesta.

– Yhdistämällä yhdistyksen naisten näkemyksiä siitä, millaisena he kokevat Vihreät Naiset löysimme ratkaisun, joka kuvastaa uudistunutta, moninaistunutta ja tulevaisuuteen katsovaa yhdistystä, Koivumäki sanoo.

– Arjen valinnoilla vaikuttaminen on iso osa tekemäämme muutosta. Me uskomme, että politiikka kuuluu kaikille. Naisia tarvitaan politiikkaan edistämään tasa-arvoa, pysäyttämään ilmastonmuutosta ja turvaamaan ihmisoikeuksia, Kari muistuttaa.

Emma Kari: Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan häirinnän ja väkivallan ehkäiseminen sisäisen turvallisuuden keskiöön

Kuva: Iris Flinkkilä

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari vaatii seuraavaa hallitusta nostamaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjunnan Suomen sisäisen turvallisuuden keskiöön.

– Toivon, että Oulun ja Helsingin järkyttävät tapahtumat johtavat vihdoinkin siihen, että tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan aletaan puuttua tosissaan. Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Joka kolmas suomalainen nainen on joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ovat liian pienet.

Erityisiä toimia Kari toivoo internetissä tapahtuvan lasten ja nuorten nuorten saalistamisen, ns. grooming -ilmiön kitkemiseksi.

–  Nuorille tehdyt kyselyt kertovat, että nuorten saalistaminen internetissä on laaja ilmiö. Jo vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä 35 % alle 16-vuotiaista kertoi vastaanottaneensa tuntemattomalta henkilöltä seksiehdotuksia internetissä. Tarvitaan erityinen toimintaohjelma verkossa tapahtuvaan saalistamiseen puuttumiseksi.

Kari muistuttaa, että kansalaisaloite raiskauslainsäädännön uudistamiseksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn.

– Metoo-liike on tehnyt näkyväksi, kuinka laajaa seksuaalinen häirintä on. Tarvitsemme jatkuvaa työtä asenteiden muuttamiseksi sekä nollatoleranssin häirinnälle. Raiskauslainsäädäntöä on uudistettava ja seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta ilmoittamisen kynnystä madallettava. Tyttöjen ja naisten suojelu häirinnältä ja väkivallalta on oltava nyt tehtävien toimenpiteiden keskiössä – riippumatta tekijöiden taustoista.

Kari on huolissaan poliisien määrän vähenemisestä.

–  Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta edellyttää, että poliisilla on käytössään riittävät resurssit. On myös selvitettävä, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet verkossa tapahtuvaan seksuaalirikollisuuteen puuttumiseksi.

Vihreät Naiset julkistaa uuden logon 19.1

Uusi vuosi ja uusi ilme! Vihreillä Naisilla on ilo julkistaa uusi logo lauantaina 19.1 järjestettävän puheenjohtajafoorumin yhteydessä.

Uutta logoa on suunniteltu jo pitkään. Uudistus visuaalisessa ilmeessä koettiin tarpeelliseksi, koska yhdistys on tehnyt sisäisesti paljon kehittämistyötä muutaman viimeisen vuoden aikana, ja toimintamme on moninaistunut ja kehittynyt nykyaikaisempaan suuntaan. Uudistuksen tavoitteena on peilata vastavalmistuneen strategiamme tavoitteita ja arvoja, tukea yhdistyksen julkikuvan rakentumista ja vastata nykyistä toimintaympäristöä.

Uuden logon on suunnitellut graafikko Jonna Koivumäki.

Lisätietoja:

Annika Ojala
Järjestökoordinaattori
annika.ojala@vihreat.fi

Vihreät Naiset: Seuraavan hallitusohjelman oltava feministinen

Tiedote 4.11.2018

Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Vihreiden Naisten mielestä seuraavalla hallituksella on paljon korjattavaa.

– Tähän maahan tarvitaan hallitus, joka on sitoutunut tasa-arvoon tekojen eikä vain sanojen tasolla. Kokoomuksen ja keskustan yhteistaipale on osoittanut tämän maan naisille, että tasa-arvo voi mennä myös taaksepäin. Siksi seuraavan hallituksen on oltava feministinen Ruotsin tapaan, vaatii Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari.

– Seuraavan hallituksen on pystyttävä tekemään perhevapaauudistus, joka parantaa naisten asemaa työelämässä ja isien asemaa kotona. Hallituksen on yksiselitteisesti seistävä turvallisen abortin ja naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden takana kaikissa tilanteissa. Raiskauslainsäädäntö ja translaki on korjattava. Poikien syrjäytymiskehitys on saatava pysäytettyä ja miehiä syrjivä asevelvollisuus on vihdoin uudistettava, Kari sanoo.

Valtioneuvoston aiemmin syksyllä julkaiseman selonteon mukaan hallituksen politiikka on käynyt kalliiksi naisille. Sosiaaliturvaa on heikennetty ja julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja on leikattu. Naisiin iskivät myös tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden lakkautus ja perhevapaauudistuksen kaataminen.

– Miesten johdolla on tehty päätöksiä, joiden maksajiksi naiset joutuvat. Meidän on varmistettava, että tyttäremme eivät joudu käymään samoja taisteluita joita isoäitimme kävivät. Politiikkaan ja päätöksentekoon tarvitaan enemmän naisia. Seuraavassa hallituksessa vähintään puolet ministereistä on oltava naisia, Kari sanoo.

Vihreät Naiset kokoontuivat syyskokoukseen 3.-4.11.2018 Oulussa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Emma Kari. Valtakunnallisen yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juuli Ojansuu Porista, Suvi Kukkonen Helsingistä ja Jenni Aikio Kouvolasta. Uusiksi varajäseniksi valittiin Fatim Diarra Helsingistä, Tarja Tapaninaho Oulusta, Niina Ratilainen Turusta, Hannele Tallqvist Helsingistä ja Merve Caglayan Tampereelta.

Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Merja Kähkönen Helsingistä, Eva Tawasoli Vantaalta, Taru Yli-Panula Seinäjoelta ja Maria Jauhiainen Helsingistä. Varajäseninä jatkavat Tanja Petrell Espoosta ja Sari Hänninen Rovaniemeltä.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari

044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell

050 56 66 818