Vihreiden Emma Kari: Hallitukselta jälleen märkä rätti vasten naisten kasvoja

Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari on pettynyt keskustan kaadettua perhevapaauudistuksen. Uudistuksen odotettiin korjaavan hallituksen synkkää tasa-arvopolitiikkaa. Kari vaatii hallitusta viemään uudistusta eteenpäin.

”Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Tämän hallituksen aikana tasa-arvo ottaa askeleita taaksepäin. Lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus lopetettiin ja Suomen kilpailukykyä hoidettiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikkaamalla. Ja nyt pääministeripuolue kaatoi hallituksen ainoan tasa-arvoa edistävä hankkeen”, Kari sanoo.

Perhevapaauudistus ei ollut alunperin Sipilän hallituksen ohjelmassa, mutta uudistuksen käynnistämiseen suostuttiin lopulta syksyllä kritiikin kasvaessa. Karin mukaan kokoomuksen on nyt oltava valmis antamaan varhaiskasvatukseen rahaa ja keskustan on oltava valmis tasa-arvon edistämiseen.

”Syyksi uudistuksen kaatamiselle keskusta antaa sen, että hallitus antoi itse itselleen liian tiukat ehdot. Tämä on järjetöntä! Jäykän perhevapaajärjestelmän ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Perhevapaajärjestelmän uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu. Tähän päästäisiin mm. lisäämällä isälle korvamerkittyjä vapaita”, Kari vaatii.

Vihreät ovat esittäneet perhevapaissa mallia, jossa ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

”Vihreiden perhevapaamalli olisi askel kohti 6+6+6-mallia. Tämä lisäisi tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla, mutta ei kasvattaisi kustannuksia kohtuuttomasti. Perhevapaisiin lisättäisiin joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirryttäisiin kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Meidän on madallettava vanhempien kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen, jotta oppimiserojen kasvu saadaan pysäytettyä”, Kari sanoo.

Lisätiedot:

Emma Kari

044 300 6801

Vihreät Naiset vaatii lomarahaleikkausten kompensointia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreät Naiset ry vaatii hallitukselta konkreettista ratkaisua sukupuolten välisiin palkkaeroihin juhlapuheiden sijaan. Kunnille on palautettava valtionosuuksia niin, että ne voivat korvata työntekijöilleen kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset.

Matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen epäkohtiin on puututtava. Kilpailukykysopimuksesta neuvottelivat ja sopivat miehet. Sopimuksessa päätettiin leikata julkisen sektorin lomarahoja. Oli täysin epäoikeudenmukaista kohdentaa leikkaukset ennen kaikkea naisvaltaisille aloille, ja tilanne on korjattava, vaatii Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Suomessa on vallalla myytti tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvon kehityksestä puhutaan paljon, mutta todellisuudessa talouskasvu on valittu yhteiskunnan ensisijaiseksi arvoksi. Nykyhallitus suosii konservatiivista talouskuripolitiikkaa, mikä on ristiriidassa sukupuolten tasa-arvon edistämisen kanssa. Tuloksena on tasa-arvon väistyminen politiikan agendalta.

Hoitoalan työntekijät työskentelevät epäinhimillisinä kellonaikoina arkena ja pyhänä. Säästöjen nimissä julkista terveydenhuoltoa pyöritetään vähäisillä resursseilla. Jatkuva  alimitoitus ja ylipitkät työputket vaarantavat henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen. Kansainvälisessä vertailuissa Suomen hoitajilla on matalat palkat. On väärin, että rajut leikkaukset kohdistettiin tälle pienipalkkaiselle naisvaltaiselle alalle, Kari kritisoi.

Epäkohdat henkilöstömitoituksissa vaarantavat potilasturvallisuuden. Nykyisillä resursseilla on haastavaa turvata eettisten periaatteiden toteutuminen ja potilaan oikeus laadukkaaseen hoitoon. Rajut säästötoimet heijastuvat myös pienipalkkaisten työntekijöiden arjessa selviytymiseen.

Epäoikeudenmukaista on se, että naisvaltaisen matalapalkka-alan työntekijät kantavat kohtuuttoman suuren vastuun maamme talouden nostamisesta. Hoitoalalla vallitseviin epäkohtiin puuttuminen on koko yhteiskunnan etu. Nyt tarvitaan rohkeutta ja ennen kaikkea selkärankaa päättäjiltä, Kari vaatii.

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja

Kansanedustaja Emma Kari

09 432 3061

Emma Kari: Suostumuksen puute saatava rikoslakiin!

Kannanotto 20.12.2017

Kansanedustaja Emma Kari: Suostumuksen puute saatava rikoslakiin!

– Seksuaalirikosten määritelmä Suomen rikoslaissa tulee muuttaa niin, että suostumuksen puute nostetaan raiskauksen määritelmän ytimeen, vaatii kansanedustaja ja Vihreiden Naisten uusi puheenjohtaja Emma Kari. Kari toimii yhdistyksen puheenjohtajana ensi vuoden alusta.

– Tällä hetkellä raiskausrikoksen pääasiallisena tunnusmerkkinä on joko väkivalta tai sen uhka. Tämä väkivaltaan perustuva tulkinta ei tunnusta jokaisen perustuslaillista oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen, huomauttaa Kari.

Suomen jo ratifioima naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus edellyttää seksuaalirikoslainsäädännön muuttamista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, YK:n kidutuksen vastainen komitea ja YK:n naisten syrjinnän vastainen komitea ovat tunnistaneet tarpeen raiskauksen määritelmän muuttamiseen siten, että suostumuksen puute otetaan huomioon

– Keskustelu #metoo-kampanjasta ja seksuaalisesta häirinnästä ei saa jäädä vain puheeksi. Tarvitaan myös konkreettisia toimia, ja rikoslain muuttaminen olisi sellainen. Nyt on aika tehdä tämä muutos, vaatii Kari.

Suostumuksen puutteeseen perustuva malli on käytössä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Saksassa. Myös Ruotsin hallitus on esittänyt suostumukseen perustuvaa raiskauslakia.

Lisätietoja:

Emma Kari

044 300 6801

Vihreiden Naisten puheenjohtajaksi valittu Emma Kari: Naiset loistavat poissaolollaan vallan paikoilta

Tiedote 19.11.2017

Julkaisuvapaa heti

Valtakunnallinen Vihreät Naiset valitsi sääntömääräisessä syyskokouksessaan Jyväskylässä 19.11. puheenjohtajakseen kansanedustaja Emma Karin, 34. Helsingin kaupunginvaltuustossakin vaikuttava Kari valittiin yksimielisesti Vihreiden Naisten puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle.

– Tasa-arvo ottaa askeleita taaksepäin Suomessa. Naiset loistavat poissaolollaan lähes kaikilta keskeisiltä vallan paikoilta. Edellisen kerran Suomessa naisten osuus ministereistä oli näin pieni vuonna 1987 aloittaneessa hallituksessa. Politiikan äijäytymisen jäljet näkyivät nopeasti, kun lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus lopetettiin ja Suomen kilpailukykyä hoidettiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikkaamalla. Vihreitä naisia ja vihreää feminismiä tarvitaan tässä ajassa enemmän kuin koskaan. On suuri kunnia olla taistelemassa taantumusta ja epätasa-arvoa vastaan upeiden siskojen rinnalla tämän hienon järjestön puheenjohtajana, Kari toteaa.

Lokakuussa julkistettu Euroopan tasa-arvoindeksi osoittaa, että Suomi on taantunut ajankäytön tasa-arvossa. Paras tapa kääntää kehitys jälleen positiiviseksi on jakaa vanhempien hoivavastuu tasaisemmin.

– Perhevapaauudistuksen aika on nyt. Hallitukselta on löydyttävä rohkeutta tehdä todellinen uudistus. Tarvitsemme perhevapaamallin, joka aidosti lisää isien mahdollisuuksia jäädä kotiin ja tukee äitien työssäkäyntiä. Perheillä tulee myös olla mahdollisuus pilkkoa vapaita nykyistä joustavammin oman arjen tarpeiden mukaisesti. Paras tapa lisätä perhevapaiden tasa-arvoisempaa käyttöä on lisätä isille korvamerkittyjä vapaita. Tätä isätkin tutkitusti toivovat, sillä lähes joka kolmas isistä haluaisi lisää isyysvapaapäiviä voidakseen jäädä kotiin hoitamaan lapsia, muistuttaa syyskokouksen puheenjohtajana toiminut Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Syyskokouksessa valittiin Vihreille Naisille uusi hallitus, jossa on entistä laajempi edustus koko Suomesta. Valtakunnallisen yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Merja Kähkönen Helsingistä, Eva Tawasoli Vantaalta, Taru Yli-Panula Seinäjoelta, Maria Jauhiainen Helsingistä sekä Bella Forsgrén Jyväskylästä. Uusiksi varajäseniksi valittiin Sari Hänninen Rovaniemeltä ja Juuli Ojansuu Porista.

Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Tiina Vainio Lahdesta ja Hannele Tallqvist Helsingistä. Varajäseninä jatkavat Tanja Petrell Espoosta, Minna Leonoff Helsingistä, Kaarina Ranne Porista, Katri Pihlaja Tampereelta ja Mona Nylund Turusta.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari

09 432 3061

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell

050 56 66 818

Tiedote: Naisten ja vähemmistöjen oikeudet saatava keskiöön Arktiksella

TIEDOTE 28.10.2017

Julkaisuvapaa heti

Vihreät Naiset ry juhlisti paikallisyhdistyksensä Lapin Vihreät Naiset ry:n kymmenvuotista taivalta järjestämällä Naiset, ilmasto ja arktinen kysymys-seminaarin Rovaniemellä 28.10.

Suomi toimii parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Vihreät Naiset haluaa nostaa esille naisten roolia kestävän muutoksen rakentajina, sekä vahvistaa yhteistyötä saamelaisvaikuttajien ja valtiotason päättäjien välillä. Seminaari toi yhteen arktisen suojelun asiantuntijoita, poliittisia päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

“Arktiseen alueen kehityksestä keskustellessa ei saa unohtaa naisten ja vähemmistöjen edustajien tietoa, taitoja ja paikallista erityisosaamista.”  muistuttaa Sari Hänninen, Lapin Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Vihreiden kannatus on noussut vuoden 2017 aikana valtakunnallisesti jopa 17,6 prosenttiin. Kiinnostus kestävään, ihmisoikeusperustaiseen ja feministiseen politiikkaan on kasvanut koko maassa. Vihreät Naiset onnittelee kymmenvuotiasta paikallisyhdistystään, ja odottaa innolla yhteistyötä tulevien vuosien aikana.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa Arktikseen dramaattisesti, ja Arktiksen muutokset vaikuttavat koko maailmaan.”, kommentoi kansanedustaja Satu Hassi (vihr.), joka osallistui lauantain seminaariin juhlapuheen pitäjänä.

Tilaisuus järjestettiin tiedekeskus Arktikumissa lauantaina 28.10 kello 12-16.00, yhteistyössä Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa.

Tilaisuuden mahdollistamiseen on saatu EU:n tiedotustukea.

Lisätietoja:

Sari Hänninen

Puheenjohtaja, Lapin Vihreät Naiset

040 873 7986

Sirpa Hertell

Pääsihteeri, Vihreät Naiset ry

050 5666 818

Syyspäivät Jyväskylässä 18.-19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreiden Naisten suurin vuosittainen tapahtuma lähestyy!

Sääntömääräinen syyskokouksemme pidetään tänä vuonna Jyväskylässä, sunnuntaina 19.11 klo 10-15.00.
Syyskokouksen puheenjohtajana on kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.
Kokouspaikkana toimii Kansalaistoiminnan keskus Matara (Matarankatu 6).

Kokousta edeltävänä lauantaina luvassa on koulutusta liittyeen työhön, talouteen ja tasa-arvoon.

Mukana menossa on myös puolueen puheenjohtaja Touko Aalto.
Illan kruunaa Jyväskylän kaupungin vastaanotto kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan johdolla.
Syyspäivät tarjoavat vaikuttavia kohtaamisia ja roppakaupalla voimaantumista.

Tervetuloa kotiin!