Naisjärjestöt: Hallituksen on julistauduttava feministiseksi

Kuvaaja: Hanne Salonen / Eduskunta

Tiedote

Vapaa julkaistavaksi

Kuluneen kevään eduskuntavaalit ovat olleet tasa-arvon kannalta historialliset: eduskuntaan pääsi ensimmäisen kerran yli 90 naista ja naiskansanedustajien osuus nousi 47 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan 94 naista sai äänestäjiltä valtakirjan toimia tulevan eduskuntakauden kansanedustajana. Tulos osoittaa selkeästi, että naisiin luotetaan ja tasa-arvon takapakki halutaan pysäyttää kääntämällä suunta kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Naisten äänestäjiltä saadun vahvan mandaatin on näyttävä myös eduskunnassa, kuten esimerkiksi luottamustoimien jaossa. Olemme tyytyväisiä, että hallitusneuvotteluja johtava Antti Rinne ensitöikseen ilmoitti tulevan hallituksen sukupuolijakauman olevan tasa-arvoinen. Tasa-arvotekojen aika ei ole kuitenkaan vielä ohi ja meidän varmistettava, että muissakin tehtävissä noudatetaan tasa-arvoista linjaa.

Naisten menestys vaaleissa ei ole tullut tyhjästä. Se on pitkäjänteisen ja kovan työn tulos, jossa poliittiset naisjärjestöt ovat keskeisiä tekijöitä toimiessaan tasa-arvon edunvalvojina.  Tämän vuoksi on välttämätöntä, että puolueiden poliittisten naisjärjestöjen rahoitus turvataan ja pidetään vähintään kuuden prosentin suuruisena puoluetuesta. Tällä tavoin varmistetaan tasa-arvotyön jatkumo myös tulevaisuudessa.

Meillä on vahva luottamus hallitusneuvottelijoihin, ja toivomme että tasa-arvo ei jää neuvotteluissa vain korulauseen asemaan. Vaaleissa on äänestetty muutoksen puolesta. Feministinen hallitusohjelma ottaa huomioon koko ihmisyyden kirjon kaikessa päätöksenteossa. Tästä syystä rohkaisemme uutta hallitusta julistautumaan feministiseksi!

Helsingissä, 22.5.2019

Demarinaiset
Keskustanaiset
Vihreät naiset
Vasemmistonaiset
Svenska Kvinnoförbundet

Vihreät Naiset: Euroopan parlamentti tarvitsee feminismiä

Kevätkokouksen kannanotto

11.5.2019, Helsinki

Meille EU on edelleen ensisijaisesti rauhanprojekti ja rauhan rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Liian usein päätöksiä meidän kaikkien tulevaisuudesta tehdään ilman meitä. Meidän työmme on Euroopassa kesken.

Antifeminististen toimijoiden, nationalismin ja populismin nousu on vaikuttanut huolestuttavasti tasa-arvoon Euroopassa. Samaan aikaan joka kolmas nainen joutuu edelleen väkivallan uhriksi Euroopassa. Euroopan Unionin on huomioitava tasa-arvo kaikessa päätöksenteossaan ja tehtävä tasa-arvosuunnitelma Unionin toimintaan. Euroopan Unionin monivuotista rahoituskehystä neuvotellessa tulee huomioida sen sukupuolivaikutukset.

Ilmaiset ja helposti saatavilla olevat, korkealaatuiset ja turvalliset seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palvelut mukaan lukien abortit on taattava kaikille. Aborttioikeus on lisättävä Euroopan Unionin perusoikeuskirjaan.

“Euroopan Unioni on maailman suurin kehitysavun maksaja ja Euroopan Unionin on vastaisuudessakin puolustettava naisten ja tyttöjen oikeuksia. Varsinkin nyt, kun taantumuksen tuulet puhaltavat ja kun kaikki maat eivät enää ole niitä valmiita puolustamaan. Me olemme naisten ja tyttöjen puolella” kommentoi Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Kriiseissä ja epävakaissa yhteiskunnissa tytöt ja naiset ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa. EU:n on tartuttava maahanmuuttajien ja pakolaisten keskuudessa tapahtuvaan sukupuolistuneeseen väkivaltaan ja varmistaa, että turvapaikanhakijoiden tukena työskentelevä henkilöstö tunnistaa sukupuolittuneen väkivallan ja uskaltaa puuttua siihen. EU:n on lisättävä resursseja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja suojelemiseksi.

Me haluamme, että EU edistää työelämän tasa-arvoa ja, että tuleva parlamentti yhdessä neuvoston kanssa luo vanhempainvapaille koko Unionissa käytettävän standardin jonka tavoite on vapaiden tasaisempi jakautuminen. Jäsenmaat tarvitsevat tukea, jotta naiset voivat osallistua työmarkkinoille. Tämä tarkoittaa maksuttoman tai edullisen varhaiskasvatuksen tarjoamista kaikille lapsille.

Me vaadimme, että EU elää niinkuin opettaa ja ottaa sukupuolikiintiöt EU:n instituutioihin kuten komissioon.

Tutustu Vihreiden Naisten eurovaaliehdokkaisiin tämän linkin takaa!

 

Lisätietoja:

Emma Kari

Puheenjohtaja, Vihreät Naiset ry

+358 (0)9 432 3061

emma.kari[at]eduskunta.fi

 

Vihreät Naiset kansainvälisesti historialliseen vaalitulokseen

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 valittiin historiallisen korkea määrä vihreitä naisia Suomen eduskuntaan. Vihreiden uuden eduskuntaryhmän muodostaa 17 naista ja 3 miestä, jolloin naisten osuus on 85% edustajista. Naisten osuus päättäjistä kansainvälisesti on 24,3% edustajista (IPU, 2019).

“Filosofiamme on tukea naisia etenkin vaalien välillä, kannustaa heitä ja rohkaista heitä ottamaan tilaa miesvaltaisella alalla”, kertoo Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell. ”Teemme työtä sekä puolueen sisällä että verkostoituen muiden, myös kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa.”

Valittujen joukosta nousee myös naisten moninaisuus: lasikattoja rikkoivat eri vähemmistöjen edustajat. Uuden sukupolven edustajien nousu päätöksentekoon näkyy myös ensikertalaisten naisedustajien menestyksessä (10/20).

“Sipilän hallitus aiheutti takapakkia tasa-arvolle. Tavoitteenamme on saada Suomeen feministinen hallitus. Yhteisistä asioista tulee päättää yhdessä, syrjimättä ja kuuntelemalla. Kestävää tulevaisuutta ei voi rakentaa ilman kaikkien yhdenvertaista osallistumista päätöksentekoon”, puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari kommentoi.

Lisätietoja:

Emma Kari
Puheenjohtaja, Vihreät Naiset
+358 (0)9 432 3061

Sirpa Hertell
Pääsihteeri, Vihreät Naiset
+358 (0) 50 5666 818

 

European Women’s Lobby: Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta ei saa vaikuttaa kevään vaaleihin Suomessa

Naisjärjestöt Yhteistyössä –NYTKIS ry toi Suomeen naisiin kohdistuvaa verkkovihaa käsittelevän seminaarin ja koulutuksen 11.3.2019. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin verkkoväkivallalta suojautumiseen valmentava koulutusta poliittisille ehdokkaille.

Tilaisuuden pääpuhujana oli Euroopan naisjärjestöjen kattojärjestön edustaja, Asha Allen. Allen kannustaa naisia ottamaan omistajuuden verkosta ja vaatii päättäjiltä toimia turvatakseen seuraavan sukupolven naisille mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden johtajiksi.

YK:n selvityksen mukaan 73% naisista on joutunut verkkoväkivallan kohteeksi. Naisilla on 27-kertainen riski joutua väkivallan uhriksi miehiin verrattuna. Rodullistetuilla naisilla riski on vielä korkeampi, kommentoi Allen.

Verkkoväkivalta, verkossa tehtävä vihapuhe ja nettihäirintä ovat nykyaikaisia ja sukupuolittuneita uhkia, jonka kohteeksi joutuvat tytöt ja naiset. Naisten ja vähemmistöjen hiljentäminen on valtava uhka demokratialle.

Naisten ja muunsukupuolisten ehdokkaiden hiljentäminen ja pelottelu marginaaliin kertoo paljon yhteiskunnastamme. Kyseessä on naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumo. Pelon ilmapiirissä ehdokkaat jäävät liian usein yksin väkivallan kanssa, lisää Elina Nikulainen, Suomen edustaja European Women’s Lobbyn väkivaltaobservatoriossa.

Vaalien alla meidän tulee ottaa ehdokkaisiin kohdistuva väkivalta vakavasti. Etenkin moniperustaista syrjintää kohtaavat naiset joutuvat vaikuttamaan pelon ilmapiirissä. Hyvinvoivissa demokratioissa tämänlaista väkivaltaa ei voida hyväksyä. Teknologiayritysten on myös kannettava vastuu käyttäjien turvallisuudesta.

Politiikan teko tapahtuu nykyään digitaalista. Kampanjat, ehdokkaiden tapaaminen ja keskustelu käydään verkossa. Verkon tulee olla turvallinen ja kannustava paikka kaikille, ei pelottava tai uhkaava paikka, kommentoi Annika Ojala, Suomen edustaja European Women’s Lobbyn Women in politics-työryhmässä.

Koulutuksen mahdollisti European Women’s Lobby, maanosan suurin naisjärjestöjen katto-organisaatio. Sillä on yli 2000 jäsenjärjestöä 31 maassa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry on sen suomalainen toimija.

Panelisteina olivat Tiina Kukkamaa-Bah (Etyjin Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto ODIHR), Anu Juvonen (Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö -Demo ry), Milla Aaltonen (Oikeusministeriön Against Hate -projekti), tohtori Saara Särmä (Meitä ei vaienneta ry), Pekka Hätönen (Helsingin poliisilaitos), Pia Puu Oksanen (Amnesty International Suomi) ja Monica Gathou (ARMA Alliance).

Tiedote NYTKISin sivuilla täällä.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi

Kuva: Iris Flinkkilä

Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Seuraavan hallituksen on avoimesti myönnettävä, että Suomessa on vielä paljon tehtävää ihmisten yhdenvertaisuuden eteen.

Vihreiden Naisten mielestä seuraavan hallitusohjelman on oltava feministinen.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi:

  • Uudistetaan perhevapaat, parannetaan isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä
  • Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon edistämiseksi
  • Palautetaan tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja perutaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoja heikentäneet leikkaukset
  • Puututaan poikien syrjäytymiseen ja käynnistetään koulutuksen segregaation vähentämisen toimenpideohjelma
  • Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toteutetaan kattava turvakotiverkosto
  • Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö suostumukseen perustuvaksi ja tiukennetaan häirintään puuttumista
  • Uudistetaan translaki ja korjataan transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset
  • Uudistetaan asevelvollisuus ja luovutaan sukupuolen perusteella syrjivästä järjestelmästä
  • Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, helpottamalla perheenyhdistämistä sekä kasvattamalla pakolaiskiintiötä
  • Valitaan ministereiksi yhtä paljon naisia ja miehiä

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari
044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell
050 56 66 818

Vihreiden Naisten uudistunut ilme julki

Tiedote 19.1.2019

Vihreiden Naisten uudistunut ilme julki

Vihreät Naiset julkaisi uuden, raikkaan ilmeensä puheenjohtaja Emma Karin johdolla puheenjohtajafoorumissa 19.1.2019. Logouudistuksesta käynnistyy yhdistyksen eduskuntavaalivaalikampanja, joka tavoittelee on tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

–  Uudistus visuaalisessa ilmeessä on jatkoa yhdistyksen viime vuosien aktiiviselle kehittämistyölle. Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa vastavalmistuneen strategiamme tavoitteita ja vastata nykyistä toimintaympäristöä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Emma Kari.

Logon toteutti graafikko Jonna Koivumäki.

– Ilmeen uusiminen on hieno mahdollisuus osallistua tasa-arvotyöhön. Poliittisen naisjärjestön visuaalisen ilmeen pitää olla erottuva ja puhutella sekä uusia kohderyhmiä että vanhoja kannattajia, Koivumäki kertoo.

Uuden yhtenäisen ilmeen voimin yhdistys lähtee rakentamaan vaalivoittoa inhimillisen ja kestävän Suomen puolesta.

– Yhdistämällä yhdistyksen naisten näkemyksiä siitä, millaisena he kokevat Vihreät Naiset löysimme ratkaisun, joka kuvastaa uudistunutta, moninaistunutta ja tulevaisuuteen katsovaa yhdistystä, Koivumäki sanoo.

– Arjen valinnoilla vaikuttaminen on iso osa tekemäämme muutosta. Me uskomme, että politiikka kuuluu kaikille. Naisia tarvitaan politiikkaan edistämään tasa-arvoa, pysäyttämään ilmastonmuutosta ja turvaamaan ihmisoikeuksia, Kari muistuttaa.