Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Espoon Vihreät Naiset ry

Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017 – 31.12.2017

 

 

 

Tavoitteet

 

Espoon Vihreiden Naisten vuoden 2017 tavoitteena on aktivoida kaikenikäisiä jäseniään, kasvattaa jäsenmääräänsä sekä edistää tasa-arvoa, naissolidaarisuutta ja vihreitä arvoja. Yhdistys kannustaa erityisesti vähemmistöryhmiä mukaan toimintaansa ja edistää moninaisuuden hyväksymistä.

 

Kunnallisvaalikampanjassa tavoitteena on nostaa valtuustoedustustamme. Tavoitteena on myös saada enemmän Espoon Vihreiden Naisten jäseniä Espoon kunnallisiin luottamustehtäviin.

Toiminta

 

Yhdistys toimii jäsentensä kiinnostuksen mukaisesti edellä mainitut voimaannuttavat tavoitteet huomioiden.

 

Vaalit

 

Espoon Vihreät Naiset kannustaa jäseniään ryhtymään ehdokkaiksi kevään 2017 kuntavaaleissa. Tarjoamme yhteistä koulutusta ja ideointiapua kampanjasuunnitteluun. Järjestämme aktiivisesti ehdokkaitamme sekä naisnäkökulmaa ja tasa-arvoa esiin tuovia tapahtumia. Yhdistys käyttää vaaleja varten kerrytettyjä varojaan ehdokkaittensa tukemiseen.

 

Muu toiminta

 

Toimintaan kuuluu vihreitä arvoja edistäviä ja rohkaisevia kampanjoita, tempauksia, yleisötilaisuuksia ja vapaamuotoisempia tapaamisia. Yhdistys jatkaa edelleen Träskändan kartanon toiminnasta käytävää keskustelua eri yhteistyötahojen kanssa.

 

Espoon Vihreät Naiset laatii aktiivisesti kannanottoja ja tiedotteita sekä osallistuu tasa-arvoa ja vihreitä arvoja käsitteleviin keskusteluihin. Yhteistyötä tehdään mm. Helsingin ja Vantaan Vihreiden Naisten, Espoon NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä -verkoston sekä Espoon tasa-arvotoimikunnan kanssa.

 

 

 

Hallitus

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Sen kokoukset ovat avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille ellei toisin päätetä. Yhdistys vaikuttaa edustajiensa kautta Vihreän liiton, Uudenmaan piirin, Vihreiden Naisten sekä Espoon Vihreiden päätöksenteossa.

 

Varainhankinta

 

Yhdistys hakee toimintakaudella Vihreiltä Naisilta toiminta-avustusta ja tapahtuma-avustusta Espoon Vihreiltä. Yhdistys hakee Vihreän Sivistys- ja opintokeskuksen tukia koulutus- ja opintotoimintaansa. Kehitämme myös muita varainhankintakeinoja.

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio vuodelle 2017

 

Tulot

 

Jäsenmaksut 820

Vision ja Esvin tuet 500

Vihreiden Niasten paikallistuki 600

Muut tulot 0

 

yhteensä 1920

 

 

Menot

Jäsentilaisuudet 400

Vaalitilaisuudet 1500

Yhdistyksen kokoukset 200

Koulutukset 300

Tiedotus ja materiaalit 200

Muut menot 100

 

Yhteensä 2700

 

Alijäämää katetaan edellisten vuosien ylijäämällä