Yhdistyksestä

Espoon Vihreät Naiset ry luo yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille ja edistää ja rohkaisee naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Espoossa.

Yhdistys pyrkii vahvistamaan naisten kykyjä ja taitoja toimia elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen ja tasa-arvon hyväksi.

Yhdistys perustettiin 26.6.2008 Villa Elfvikissä, ks. kuvia alla.

Vasemmalta: Sirpa Hertell, Taru Saraste, Tuuli Marela, Hannele Helander. Kuva: Teresia Volotinen

Espoon Vihreiden Naisten perustamiskokouksessa puhui kansanedustaja Johanna Karimäki. Kuva: Teresia Volotinen