Fatim Diarra

Helsinki on mun rakas kotikaupunki. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun alueella on erityispiirteitä, joiden takia tänne keskittyy tiettyjä ongelmia. Pääkaupunkiseudun aluesuunnittelu on epäonnistunut. Meillä on alueita, joille on keskittynyt keskivertoa enemmän maahanmuuttajia ja näillä alueilla ei voida hyvin.

Suomessa hyvinvointi nousee koko maan halki keskimääräisesti, mutta erityisryhmät ovat jääneet hyvinvoinnin noususta jälkeen. Erityisryhmien kohtaamisessa ei voida ajatella, että samanlainen kenkä sopii jokaiselle, vaan meidän tulee tarjota erityistä apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Suomessa ongelmat ovat keskittyneet maahanmuuttajille, sillä meillä ei ole ollut keinoja tarjota heille tarvitsemaansa erityistä tukea.

Tukemalla maahanmuuttajaäitejä saamme parhaan mahdollisen tuloksen suhteellisen pienellä panostuksella. Maahanmuuttajaäidit, jotka ovat kotoisin patriarkaalisista kulttuureista tarvitsevat tukea. Näissä kulttuureissa on luontevaa, että äiti jää kotiin huolehtimaan lapsista. Monilapsisissa perheissä äidit saattavat olla kotona lasten kanssa jopa kymmenen vuotta ja jäädä tällöin koulutuksen ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä ei sovi suomalaiseen kulttuuriin. Me tarvitsemme maahanmuuttajaäidit koulutuksen piiriin, jotta nämä voivat oppia suomen kielen ja päästä töihin.

Meidän järjestelmämme mahdollistaa tällä hetkellä maahanmuuttajaäitien syrjäytymisen sallimalla heidän jäädä kotiin pitämään huolta lapsista. Jos perheellä on paljon lapsia ja huoltavalla vanhemmalla ei ole suomen kielen taitoa tai hän ei ymmärrä suomalaista kulttuuria ja kouluinfrastruktuuria, ei hän voi tukea lapsiaan koulutuksessa. Tällöin ongelmat ulottuvat myös toiselle sukupolvelle, kuten voimme huomata maahanmuuttajienlasten koulutuksesta nykypäivänä.

Me tarvitsemme maahanmuuttajaäidit kielen, koulutuksen ja työn pariin. Meillä on Suomessa erinomainen neuvolajärjestelmä, joka voi auttaa siirtymässä kotiäidistä työssäkäyväksi äidiksi. Me voimme luoda kannustimet maahanmuuttajaäideille, että on kannattavampaa käydä töissä kuin olla kotona lasten kanssa. En voi tässä korostaa tarpeeksi sitä, miten tärkeää on saada nämä äidit suomen kielen pariin. Kieltä osaamalla voimme auttaa heitä ymmärtämään suomalaista kouluinfrastruktuuria ja antaa myös  maahanmuuttajien lapsille paremmat mahdollisuudet elämään Suomessa.

Fatim Diarra on Vihreä eduskuntavaaliehdokas ja kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Diarra on musta nainen isolla M-kirjaimella ja häntä ei pelota kuin taantumuksellinen politiikka ja ilmastonmuutos.

HENNAn blogi on yhdistyksen tavoitteita palvelevien sisältöjen julkaisualusta, johon voivat kirjoittaa niin yhdistyksen jäsenet kuin muutkin yhteiset arvot jakava henkilö tai taho. Ennen eduskuntavaaleja HENNAn ehdokkailla on mahdollisuus julkaista kirjoituksiaan HENNAn blogissa.