Emma Kari

Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun päättyessä. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä on poikia. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on länsimaiden suurin.

Ne ovat pysäyttäviä tietoja.

Poikien syrjäytymisen ehkäisy on tasa-arvoteko. Ei ole poikien syytä, että he tippuvat. Me itse annamme heidän tippua.

Paras keino ehkäistä poikien syrjäytymistä on panostaa toimiviin peruspalveluihin sekä tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Ryhmäkokojen kasvattaminen ja lähiopetuksen vähentäminen ovat osuneet kipeimmin juuri niihin lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsisivat enemmän tukea. Tutkimusten mukaan poikien oppimistulokset kärsivät ryhmäkokojen kasvattamisesta tyttöjä enemmän. Se on viesti, johon tulisi suhtautua vakavasti.

Me päättäjät emme voi kuvitella, että poikien koulumenestys alkaisi parantua yhtäkkiä tai ilman panostuksia. Meidän on peruttava koulutusleikkaukset. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot on palautettava Sipilän hallitusta edeltäneelle tasolle. Opettajat on tuotava takaisin ammatillisiin oppilaitoksiin. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon.

Meidän täytyy päästää irti “pojat on poikia” -ajattelusta ja alhaisista odotuksista. Pojille sallitut vapaudet eivät ole etuoikeus, vaan matalammat odotukset heijastuvat myös oppimistuloksiin.

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa tytöt eivät törmää lasikattoihin eivätkä pojat vajoa lattian läpi. Suomi ei kuitenkaan ole vielä valmis eivätkä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus etene itsestään. Sen vuoksi seuraavan hallitusohjelman on oltava feministinen hallitusohjelma. Kaiken politiikan tulee tähdätä siihen, että yhdenvertaisuus lisääntyy ja eriarvoisuus vähenee. 

Se tarkoittaa katseen kääntämistä myös poikien syrjäytymiseen. Emme saa antaa enää yhdenkään pojan tippua.

 

Emma Kari on kansanedustaja, Vihreiden Naisten puheenjohtaja sekä inhimillisyyteen uskova feministi ja kahden lapsen äiti.

 

HENNAn blogi on yhdistyksen tavoitteita palvelevien sisältöjen julkaisualusta, johon voivat kirjoittaa niin yhdistyksen jäsenet kuin muutkin yhteiset arvot jakava henkilö tai taho. Ennen eduskuntavaaleja HENNAn ehdokkailla on mahdollisuus julkaista kirjoituksiaan HENNAn blogissa.