KOKOUSKUTSU

TERVETULOA HELSINGIN VIHREÄT NAISET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Keskiviikko 17.4.2019 kello 18.00
Paikka: Ravintola Rosso, kabinetti
Osoite: Hakaniemi, Ympyrätalo

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  Kutsutaan kokoukselle puheenjohtaja.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat

6. Toimintakauden 2018 toimintakertomuksen vahvistaminen

7. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen käsitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018

9. Puoluekokouksessa päätettävät luottamustehtävät

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksen tulee päättää ehdokkaiden esittämisestä puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri). Yhdistyksen kokous voi päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

10. Edustajien valinta puoluekokoukseen Poriin 15.-16.6.2019
Puoluekokous järjestetään Porissa 2019 15.-16.6.2019. Valitaan Helsingin Vihreille Naisille yhdeksän (9) puoluekokousedustajaa sekä kolme (3) varaedustajaa.
Helsingin Vihreiden Naisten puoluekokousedustaja sitoutuu olemaan puoluekokouksen lisäksi paikalla myös perjantaina järjestettävässä Vihreiden Naisten puoluekokouskoulutuksessa.
Vihreät Naiset ry kustantaa varsinaisten edustajien majoituksen. Helsingin Vihreät Naiset ry kustantaa edustajien matkakulut ja varaedustajien majoituksen. Kokousedustajien majoitus on Hostelli Riverissä tai sitä vastaavassa majoituksessa. Matkoja varten on varattu junaliput ryhmälippuna. Jos osallistuja haluavat käyttää muita kulkuneuvoja tai muuta majoitusta, ne ovat omakustanteisia.
Pyydämme esittelyjä kokousedustajiksi haluavilta (perusteluineen) 16.4.2019 klo 10 mennessä  osoitteeseen:helsinginvihreatnaiset@vihreat.fi

11. Edustajien valinta Vihreiden Naisten kevätkokoukseen
Vihreiden Naisten sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 11.5. Helsingissä.  Valitaan Helsingin Vihreille Naisille 13 edustajaa sekä varaedustajat.
Esitetään hallitukselle valtuuksia täyttää mahdollisesti avoimeksi jäävät edustajapaikat.

Pyydämme esittelyjä kokousedustajiksi haluavilta (perusteluineen) 16.4.2019 klo 10 mennessä  osoitteeseen:helsinginvihreatnaiset@vihreat.fi

12. ViNa:n sääntömuutoksen mukainen sääntömuutos HENNAn sääntöihin
Vihreät Naiset ry teki Oulussa 3.-4.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa muutoksen yhdistyksen sääntöihin. Helsingin Vihreiden Naisten laatiman aloitteen tuloksena syyskokous avasi Vihreiden Naisten jäsenyyden kaikille itsensä naiseksi kokeville sukupuolen itsemäärittelyä kunnioittaen. Jatkossa juridinen sukupuoli ei määrittele sitä, kuka Vihreiden Naisten jäseneksi voi liittyä.
Ehdotetaan muutettavaksi HENNAn sääntöjä ViNan sääntöjen tapaan seuraavasti:

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt nainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. LISÄYS: ”Yhdistys kunnioittaa sukupuolen itsemäärittelyoikeutta.” Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

13. HENNAn hallituksen esitys kevätkokoukselle 2019: Valtuutus selvittää ViNan pääsihteerin tehtävän muuttamista poliittiseksi tehtäväksi voimassa olevan työsuhteen päättyessä
HENNAn hallitus pyytää kevätkokoukselta valtuutusta ehdottaa ViNalle/ViNan hallitukselle selvitystyön aloittamista ViNan pääsihteerin tehtävän muuttamisesta polittiseksi tehtäväksi (kuten esim. puoluesihteerin tehtävä) voimassa olevan työsuhteen päättyessä.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kannanotto: Vaadimme feminististä hallitusta!

16. Kokouksen päättäminen

Helsingin Vihreät Naiset ry
Gröna kvinnor i Helsingfors rf
Hallitus

Toimintakertomus 2018, tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastuskertomus 2018 paperitulosteina  saatavilla ja esillä kokouksessa.

Ehdolle voivat asettua ja/tai kokouksessa äänivaltaa käyttää Helsinvin Vihreät Naiset ry:n jäsenet.

Lisätiedot:
Anu Randén-Siippainen, HENNA puheenjohtaja, puh. 050 3697834, anu.randen@vihreat.fi