Kevätkokous 17.4.2019

Helsingin Vihreät Naiset ry (HENNA) yhtyy Vihreät naiset ry:n vaatimukseen, jonka mukaan Suomen seuraavan hallituksen on sitouduttava tasa-arvon edistämiseen.

– Jo hallitusneuvotteluissa osapuolten on avoimesti myönnettävä, että Suomessa on edelleen paljon tehtävää ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta. Viime vuodet ovat osoittaneet, että tasa-arvon teemoissa on mahdollista mennä myös taaksepäin, jollei niihin kiinnitetä erityistä huomiota, sanoo Vihreiden varapuheenjohtajaksi ja europarlamenttiin ehdolla oleva Fatim Diarra.

Pelkkä valtioneuvoston sanallinen sitoutuminen ei kuitenkaan riitä.

– Nyt koko eduskunnan ja valtionhallinnon on aika sitoutua aidosti ja tavoitteellisesti eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Suomen hallituksella on merkittävä rooli myönteisen esimerkin näyttäjänä koko yhteiskunnalle, Diarra vaatii.

Neljä toimenpidettä, joilla uusi eduskunta voi edistää tasa-arvoa omassa toiminnassaan

  1. Suomen seuraava hallitus julistautuu feministiseksi. Hallituksen tulee pyrkiä edistämään tasa-arvoa, purkamaan syrjiviä rakenteita ja toteuttamaan kaikkien ihmisoikeuksia..
  2. Suomen seuraavan hallituksen ministerivalinnoissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo.
  3. Suomen eduskunta sitoutuu turvallisen tilan periaatteisiin ja ryhtyy toimenpiteisiin, joilla kitketään työyhteisössä tapahtuva häirintä ja epäasiallinen käytös. Lisäksi eduskunta sitoutuu tiedottamaan näistä toimenpiteistä, jolloin ne toimivat esimerkkinä muille valtionhallinnon osille ja yrityksille, ja siten vaikuttavat positiivisesti muuhun yhteiskuntaan.
  4. Eduskunta ja ministeriöt ottavat käyttöön anonyymin rekrytoinnin. Esimerkillään julkisen sektorin pitää toimia tiennäyttäjänä ja ottaa laajasti käyttöön anonyymit rekrytointikäytännöt, joissa hakemuksista ei alkukarsintavaiheessa käy ilmi hakijan nimeä tai sukupuolta.

Hyvä johtaja johtaa esimerkillään. Yhteiskunnan edessä Suomen pääministerin, eduskunnan puhemiehen ja jokaisen kansanedustajan tehtävä on tehdä samoin.

 

Helsingin Vihreät Naiset ry
Gröna kvinnor i Helsingfors rf

 

Vihreät Naiset ry: 10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

 

Lue myös: Helsingin Vihreiden Naisten Fatim Diarra ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi