Abortista ja naisen oikeudesta kehoonsa

Viime päivinä minua on inhottanut keskustelu abortista. Miten vuonna 2019 voi olla ajankohtaista keskustella siitä, onko naisella oikeus omaan kehoonsa vai ei? Tällä kertaa keskustelu on lähtöisin Amerikasta Alabaman osavaltiosta, jossa hiljattain päätettiin, että...

Näissä vaaleissa on kyse paljosta

Teetin muutama vuosi sitten selvityksen naisten oikeuksien vastaisten toimijoiden aktivoitumisesta Euroopan parlamentissa. Sittemmin kuva kansainvälisistä kytköksistä ja liikehdinnän luonteesta on selkiytynyt entisestään. OpenDemocracy paljasti hiljattain, että...

Poikien syrjäytymisen ehkäisy on tasa-arvoteko

Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun päättyessä. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä on poikia. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on länsimaiden suurin. Ne ovat pysäyttäviä tietoja. Poikien syrjäytymisen ehkäisy on tasa-arvoteko. Ei ole...

Ei unohdeta ydinaseita

Ydinaseiden olemassaolo on ilmastonmuutokseen verrattava uhka ihmiskunnalle. Jo rajoitettukin ydinsota esimerkiksi Intian ja Pakistanin välillä aiheuttaisi ilmakehään nousevien nokipilvien seurauksena auringonvalon himmenemisen ja ilmaston välittömän viilenemisen....

5 tärkeintä ilmastotekoa seuraavalle hallituskaudelle

Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite tarkoittaa Suomen kannalta hiilineutraaliuuteen pyrkimistä jo 2030, kun otetaan huomioon Suomen aiemmat päästöt ja historiallinen vastuu. Ilmastotoimilla alkaa olla...

Kaikki lähtee kielestä

Helsinki on mun rakas kotikaupunki. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun alueella on erityispiirteitä, joiden takia tänne keskittyy tiettyjä ongelmia. Pääkaupunkiseudun aluesuunnittelu on epäonnistunut. Meillä on alueita, joille on keskittynyt keskivertoa enemmän...