Mitä voit tehdä?

Muunna turhautumisesi toiminnaksi!

Jos ei nyt, koska sitten? Jos et sinä, kuka sitten?”

.

1. Liity jäseneksi
Vihreä jäsenyys on kannanotto paremman maailman puolesta! Jäsenyys Vihreissä Naisissa on kannanotto tasa-arvoisen maailman puolesta!

Naisjärjestössä edistämme sukupuolien tasa-arvoa ja naisten asemaa niin puolueen sisällä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Tuemme naisten osallistumista poliittiseen toimintaan ja vaikuttamisen paikoille. Nostamme poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon naisten elämään vaikuttavia teemoja. Tarkastelemme kriittisesti yhteiskunnan sukupuolittuneita rakenteita ja pyrimme purkamaan niitä. 

Jäsenmaksut muodostavat keskeisen resurssin myös HENNAn toiminnan rahoituksessa.

Vuosijäsenmaksu on 35€ tai 15€ (alennettu, esim. opiskelijat, työttömät, eläkeläiset).

Liity Helsingin Vihreisiin Naisiin! Omat maksuohjeet vanhoille jäsenille.

Jäseneksi hyväksymisen tekee yhdistyksen hallitus.

.

2. Lahjoita
Toimintaamme voi tukea myös lahjoituksin. Voit tehdä kertalahjoituksen tai lahjoittaa suoraveloituksella pienemmän summan joka kuukausi. Pienistäkin kuukausilahjoituksista kasvaa iso puro, jolla turvataan vaikuttavaa toimintaa.

.

3. Seuraa meitä
Seuraamalla HENNAa sosiaalisessa mediassa pysyt kärryillä siitä, mitä meillä tapahtuu. Julkaisemme myös blogikirjoituksia, kannanottoja jne sekä muutaman kerran vuodessa jäsenkirjeen kaikille toiminnastamme kiinnostuneille.

Voit myös tilata Vihreiden uutiskirjeen, joka puolueen jäsenille kuuluu jäsenetuihin. Siinä käsitellään ajankohtaisia asioita ja esitellään puolueen toimintaa.

Vihreä Lanka -lehden saat jäsenetuna. Sen voi myös tilata lahjaksi.

.

4. Osallistu keskusteluun
Voit osallistua poliittiseen keskusteluun esim. tilaisuuksissamme ja HENNAn facebook -sivulla.

.

5. Lähde mukaan toimintaan
HENNAn toimintaa koordinoi yhdistyksen hallitus, joka valitaan syyskokouksessa vuosittain. Toimintaa voivat tuottaa kaikki HENNAn jäsenet.

Hallituksen jäsenet vastaavat yhteyksistä mm. piiri- ja kattojärjestöön (Helsingin Vihreät ja Vihreät Naiset).

Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Kuukausittain järjestetään kaikille kiinnostuneille avointa  toimintaa. Katso täältä itsellesi sopiva toiminta ja ajankohta ja tule mukaan HENNAn toimintaan tai ota yhteyttä helsinginvihreatnaiset@vihreat.fi

.

6. Vihreiden Naisten toiminta
Vihreät Naiset ry on valtakunnallinen kattojärjestö, jossa on sekä henkilö- että yhdistysjäseniä. Järjestössä työskentelee pääsihteeri sekä järjestökoordinaattori. Hallitukseen valitaan jäseniä syyskokouksessa vuosittain, toimikausi on kaksivuotinen. Järjestö vaikuttaa valtakunnallisesti antamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä osallistumalla erilaisten tasa-arvoelinten työskentelyyn. Järjestöllä on työryhmiä, jotka tukevat hallituksen toimintaa.

Vihreät Naiset on perinteisesti järjestänyt syyskokouksen yhteydessä syyspäivät, joilla vihreät naiset kautta maan pääsevät verkostoitumaan ja voimaantumaan samanhenkisten ihmisten kanssa sekä puhumaan politiikka ja oppimaan uutta.

.

7. Helsingin Vihreiden toiminta
Helsingin Vihreät on piirijärjestö, jonka muodostavat paikallisyhdistykset. Helsingin Vihreillä on oma hallitus ja työntekijöitä (toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri).

Helsingin Vihreillä on niin ikään työryhmiä, joiden toimintaan voi hakeutua osaamisen jakamisen, verkostoitumisen, vaikuttamisen ja uuden oppimisen merkeissä.

Helsingin Vihreillä on myös oma facebook-ryhmä, jossa käydään ajankohtaista keskustelua.

.

8. Puolueen toiminta
Vihreillä on vaalikaudella 2019–2023 kaksikymmentä kansanedustajaa.

Vihreiden puoluehallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Kesäkuun 2019 puoluekokouksessa valitaan puoluesihteeri, puheenjohtaja, 3 varapuheenjohtajaa ja puoluehallituksen muut jäsenet.

Vihreillä on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa. Ehdokkaita voivat asettaa puolueen jäsenyhdistykset. Vihreät Naiset neuvottelevat paikkajaosta ryhmänä.

Puolueella on useita työryhmiä, jotka mm. valmistelevat puolueelle ohjelmia ja linjapapereita. Valtuuskunta päättää työryhmien perustamisesta ja valitsee jäsenet. Työryhmät ovat valtakunnallisia ja työskentelevät pääosin sähköisin välinein. Sähköpostilistoille ovat tähän mennessä päässeet kaikki varsinaisiksi jäseniksi hakeneet.

Tutustu toimintaa ohjaaviin ohjelmiin.

.

9. Luottamustehtävät Helsingissä
Seuraavat kuntavaalit käydään vuonna 2021.

Uusi valtuustoryhmä nimittää kautensa alussa Vihreiden edustajat lauta- ja johtokuntiin ja muihin luottamustehtäviin. Valinnassa painotetaan mm. ehdokkuutta kuntavaaleissa ja aikaisempaa aktiivisuutta puolueessa.

.

10. Ehdokkaaksi vaaleihin
Kuntavaaliehdokkaat valitaan Helsingin Vihreiden yleiskokouksissa. Jos mietit ehdokkaaksi ryhtymistä, ota yhteyttä oman paikallisyhdistyksesi puheenjohtajaan. Ei ole liian aikaista alkaa kerätä tukiryhmää ja etsiä kampanjapäällikköä. Vaaleihin tarvitaan paljon muitakin tekijöitä, kaikki mukaan!

Helsingin Vihreät Naiset tukevat jäsentensä ehdokkuutta monin tavoin, joten jäseneksi liittyminen maksaa itsensä takaisin. Valtuustopaikkojen lisäksi ehdokkailla on hyvät mahdollisuudet päästä kaupungin muihin luottamustehtäviin (Lisää kohdassa 7).

.

11. Verkostoidu
Vihreissä tapaa paljon uusia tyyppejä. Huomaat pian, että ihmisillä on lusikkansa monessa eri sopassa eri puolilla puoluetta. Toiminta tempaa mukaansa, mutta saattaa myös uuvuttaa. Voimaa saa puoluetovereista, jotka painivat samojen valintojen äärellä. Juttele, tutustu, ystävysty – verkostoidu. Siitä on hyötyä sinulle sekä aatteelle.

.

12. Kurssit ja kirjat
ViSiO eli Vihreä Sivistysliitto ry. on vihreää aatemaailmaa ja elämäntapaa edistävä sivistysjärjestö. Sivistysliitto ylläpitää Vihreää Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOta, jonka tarkoituksena on edistää ja toteuttaa kestävää kehitystä, globaalia solidaarisuutta ja moniarvoisuutta aikuiskasvatuksen keinoin.

ViSiO järjestää vuosittain Vihreä vaikuttaja -kurssin, joka kehittää osallistujia vihreinä poliitikkoina, vihreän aatepohjan asiantuntijoina ja järjestötoimijoina. Kurssista on eniten hyötyä jo jonkin verran Vihreiden toiminnassa mukana olleille. Lisätietoa kursseista löydät ViSiOn koulutuskalenterista.

Sivistysliitto julkaisee myös kirjoja, joista aloittelevalle aktivistille sopii erityisesti Kuinka maailma muutetaan? – Kansalaisvaikuttajan opas ja yhdistystoiminnassa mukana jo olevalle 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan.

.

13. Osallistu verkossa
Lue, tutki, linkitä, vinkkaa, tykkää, twiittaa, katso, levitä, klikkaa, bloggaa, kommentoi. Aloita vaikka puolueen sivuilta. Jatka vihreään toimintaan syventymistä Ajatuspaja Visioon tutustumalla.

 

Helsingin Vihreät Naiset verkossa: