Strategia 2021

Helsingin Vihreät Naiset ry:n syyskokous 2016 hyväksyi seuraavan strategian vuosille 2017-2021:


HENNA on tunnettu, asiantunteva ja vaikuttava naisten sekä vähemmistöjen ääni.

 • tasa-arvoasioiden asiantuntija, jota vihreät kuntapäättäjät hyödyntävät päätöksenteossa
 • aktiivinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja
 • vahva ja kiinnostava viestijä
 • tukee ja nostaa esiin naisia niin politiikassa kuin järjestökentällä

HENNA on vaikutuskanava helsinkiläisille feministeille.

 • Helsingin suurin vihreä järjestö ja naisjärjestö
 • houkuttelee eri taustoista tulevia ja eri ikäisiä naisia sekä muita feministejä mukaan toimintaansa
 • kutsuu toimintaansa niin syvälle feminismiin perehtyneet kuin arjessaan epätasa-arvoon kyllästyneet – ja kaikki siltä väliltä
 • turvallinen paikka, jossa kiusaamista ja väheksyntää ei sallita
 • tarjoaa erilaisia toiminnan mahdollisuuksia lyhyistä projekteista ja pienistä kertaluontoisista tehtävistä aina pitkäkestoisiin ja vaativiin luottamustehtäviin
 • antaa ja jakaa vastuuta kaikille halukkaille, myös uusille
 • HENNAssa toimiminen on mielekästä ja hauskaa

HENNA kasvattaa aktiivinsa vaikuttajiksi ja vaalii yhteyttä myös aktiiviajan jälkeen.

 • järjestää koulutusta tasa-arvoasioista ja perehdyttää jäseniään feministiseen politiikkaan
 • tapahtumissa jäsenet saavat uutta tietoa ja innostusta omaan vaikutustyöhönsä
 • jäsenet hakeutuvat innokkaasti erilaisiin luottamustehtäviin
 • kasvattajaseura, josta ponnistaa poliitikkoja aina valtakunnan- ja kansainväliseen politiikkaan saakka
 • säilyttää hyvät siteet politiikassa toimiviin entisiin aktiiveihinsa ja edistää heidän avullaan poliittisia tavoitteitaan

HENNA tekee työtä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman Helsingin rakentamiseksi.

 • tarttuu tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin epäkohtiin Helsingin kaupungin päätöksenteossa.
 • HENNAlla on poliittista pelisilmää ja tietoa siitä, koska ja miten asioihin vaikutetaan
 • rakentaa yhteistyötä muiden vihreiden toimijoiden sekä nais-, vähemmistö-, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja feminististen toimijoiden kanssa
 • edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko Suomessa ViNan ja vihreän puolueen kautta

HENNA on hyvin hallinnoitu ja taloudellisesti vakavarainen järjestö

 • HENNA toimii avoimesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
 • jäsenmaksutulojen kehitys on vakaata
 • toimintaa suunnitellaan taloudellisesti kestävästi
 • rahoituspohjaa laajennetaan toiminnan kasvattamiseksi
 • tavoitteena on palkata ensimmäinen työntekijä viimeistään vuonna 2021