Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2019


Yleistä

Helsingin Vihreät Naiset ry (HENNA) on paikallisyhdistys, jonka kautta jäsenet kuuluvat valtakunnalliseen naisjärjestöön Vihreät Naiset ry:hyn (ViNa). Helsingin Vihreät Naiset ry on myös piirijärjestö Helsingin Vihreät ry:n jäsenjärjestö ja Vihreä liitto r.p:n jäsen.

Helsingin Vihreiden Naisten tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille sekä edistää naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Helsingissä.

Pyrimme vahvistamaan naisten kykyjä ja taitoja toimia elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen ja tasa-arvon hyväksi.Toimintasuunnitelmassa määritellyt toimet toteuttavat osaltaan Helsingin Vihreiden Naisten strategiaa vuosille 2017–2021.

 

Poliittinen toiminta

Vaikutamme aktiivisesti tasa-arvoisemman kaupungin ja maakunnan rakentamiseksi.

Kampanjoimme eduskunta-, euro ja mahdollisissa maakuntavaaleissa ja tuemme HENNAlaisia ehdokkaita.

Otamme kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja herätämme keskustelua omilla avauksillamme. Seurataan ja ajetaan sukupuolivaikutusten arvioinnin toteuttamista Helsingin kaupungin päätöksenteossa.

Järjestämme erilaisia ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia, joihin kutsumme kansanedustajia, valtuutettuja, ehdokkaita ja muita asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä etenkin yhdistyksen jäseninä olevia vaikuttajanaisia. Ylläpidämme vuorovaikutusta yhdistyksen ja HENNAa kannattavien kaupunginvaltuutettujen välillä.

Tiivistämme yhteistyötä muiden vihreiden paikallisyhdistysten sekä toisten paikkakuntien vihreiden naisjärjestöjen ja muiden vihreiden järjestöjen kanssa.

Valmistaudumme valmistavin tapaamisin Helsingin piirin ja Vihreiden Naisten vuosikokouksiin sekä puoluekokoukseen.

Kannustamme jäseniämme hakeutumaan eri luottamustehtäviin vaikuttamaan ja tuemme heidän toimimistaan puolueen eri elimissä, työryhmissä ja edustajina kokouksissa.

Vaalit

Vuonna 2019 HENNAn politiikan kärkiteemoja ovat tulevat eduskunta-, euro- ja mahdolliset maakuntavaalit.

HENNA kampanjoi yhdessä ehdokkaidensa kanssa vaalien alla ja tekee yhteistyötä muiden vihreiden yhdistysten kanssa.

 

Viestintä

Jatkamme HENNAn viestinnän kehittämistä viestintäsuunnitelma ohjenuorana, tekemällä selkeän vastuunjaon viestinnän toteuttamisesta. Jatkamme aktiivista verkkoviestintää sekä yhdistyksen verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa (Facebook-sivu ja -ryhmät, Twitter, Instagram). Julkaisemme nettisivuillamme kiinnostavia kirjoituksia ajankohtaisista teemoista jäseniltämme ja muilta vaikuttajanaisilta.

 

Tapahtumat

Keskitymme vuonna 2019 vaaleihin liittyviin tapahtumiin.

 

Jäsenhankinta

Panostamme vanhojen jäsenten aktivointiin ja säilyttämiseen viestimällä innostavasti HENNAn toiminnasta. Tarjoamme jäsenille erilaisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan ja kuulemme jäsenistön toiveita tavoista, joilla se haluaa osallistua.

Mainostamme toimintaamme vaalikampanjoinnin yhteydessä ja houkuttelemme näin uusia jäseniä mukaan.

 

Hallinto

Jatkamme talousseurannan kehittämistä reaaliaikaisempaan suuntaan sekä kehitämme varainhankintaa.

 

Painopisteet

  • eduskunta- ja eurovaalit 2019, mahdolliset maakuntavaalit
  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työelämä, ilmastonmuutos
  • Feministinen talouspoliittinen ajattelu

Toimintasuunnitelma on hyväksytty HENNAn sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuussa 2018.