Kuntavaalit käydään 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään 26. toukokuuta – 8. kesäkuuta 2021.

Kunnissa päätetään isoista ja pienistä tärkeistä asioista: päivähoidosta, kirjastoista, pyöräteistä, lähimetsistä ja -rannoista sekä siitä, mitä kunnat voivat tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vihreillä naisilla on 338 terävää feministiehdokasta 68 kunnassa valmiina puolustamaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöä. Tutustu ehdokkaisiimme tarkemmin kuntakohtaisesti tällä sivulla.

Haluatko tietää, mitä Vihreät naiset edistävät ja minkä takana seisomme? Kuntavaaliteesimme käsittelevät feminististä päätöksentekoa, feminististä talous- ja työelämäpolitiikkaa, kehorauhaa ja koskemattomuutta, feminististä luonto- ja ilmastopolitiikkaa, feminististä terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa, feminististä kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa sekä feminististä perhepolitiikkaa. Tutustu kaikkiin kuntavaaliteeseihimme täältä!

Oletko ehdokas ja kuulut Vihreisiin naisiin? Lue täältä, miten tuemme ehdokkaitamme! 

 

 

 

Vuoden 2017 vaalit lukuina 

 

 • Kuntavaaleissa oli ehdolla yhteensä 33 618 henkilöä.
 • Ehdokkaista miehiä on 20 207 ja naisia 13 411.
 • Vihreiden ehdokasmäärä oli suurempi kuin koskaan.
 • 57,9 prosenttia puolueen asettamista kuntavaaliehdokkaista oli naisia.
  Tämä oli eniten kaikista eduskuntapuolueista vaaleissa.
 • Ehdokkaita oli ensimmäistä kertaa ehdolla 65:ssä kunnassa, jossa ei ole aikaisemmin ollut yhtäkään vihreää valtuutettua!

Tulos oli historiallinen. Valtakunnalliseen naisten menestykseen
vaikutti merkittävästi vihreiden vaalimenestys: peräti kaksi kolmesta
vihreiden valtuutetusta on tällä kaudella nainen.

 

 

Naiset kuntavaaleissa

Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Vuoden 2012 kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

 Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Vuoden 2017 vaaleissa noin 40 prosenttia asetetuista ehdokkaista on naisia.

 

Valtuustojen sukupuolijakauma 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valituista valtuutetuista naisia on 39 prosenttia ja miehiä 61 prosenttia.

Osuudet vaihtelevat kunnittain. Suurissa, yli 100 000 asukkaan
kunnissa naisia ja miehiä valittiin valtuustoihin lähes yhtä paljon,
naisia 48 ja miehiä 52 prosenttia.

 

Myös kuntien ylimmässä johdossa sukupuolten osuudet vaihtelevat merkittävästi (vuonna 2017, naisia – miehiä):

 

 Kunnanvaltuustot

 •  puheenjohtajat 39 – 61 %
 • 1. varapuheenjohtajat 31 – 69 %.

 

Kunnanhallitukset

 

 •  puheenjohtajat 31 – 69 %.
 • 1. varapuheenjohtajat 35 – 65 %

 

Kunnanjohtajat

 

 • kaupungit 12 – 88 %
 • kunnat 26 – 74 %
 • yhteensä 21 – 79 %

 Lähde.