Tasa-arvoisempi ja vihreämpi Kymenlaakso

Kymenlaakson Vihreät Naiset on yhdistys, jonka tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille sekä edistää ja rohkaista naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Kymenlaaksossa.

Yhdistyksemme toimii elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Haluamme edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja lisätä naisryhmien välistä yhteistyötä.