Sukupuolivaikutusten arviointi osaksi Kymenlaakson kuntien päätöksentekoa

Kunnat ovat merkityksellisiä naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä. Tasa-arvolaki velvoittaa kunnat edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti. Tasa-arvoa on lain mukaan edistettävä sekä asioiden valmistelussa että päätöksenteossa.

”Sukupuolten välinen tasa-arvo koskee kaikkia kuntalaisia.  Kun arvioidaan päätösten sukupuolivaikutuksia, voidaan entistä paremmin ennakoida mitä seurauksia päätöksistä on erilaisille kuntalaisille”, Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja Kymenlaakson vihreiden naisten varapuheenjohtaja Kaisa Spies sanoo.

Sukupuolivaikutusten arviointi eli arkikielellä ”suvaus” tuo esiin kunnissa tehtävien päätösten vaikutuksia naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.  ”Suvauksen” ajatuksena on miesten ja naisten erojen tunnistaminen esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä ja terveydessä. Nämä erot tekevät sukupuolista erilaisia kunnan palveluiden käyttäjiä. Toteuttamalla sukupuolivaikutusten arviointia tunnistetaan erot ja niitä voidaan huomioida suunnittelussa ja päätöksiä tehtäessä. Menestyksekkäitä esimerkkejä tästä löytyy Vantaalta ja Espoosta sekä mm. liikuntatoimen osalta Oulusta.

Kymenlaakson vihreät naiset haluavat jokaisen Kymenlaakson kunnan ottavan sukupuolivaikutusten arvioinnin käyttöön päätöksenteon valmistelussa. Sukupuolierojen huomioiminen lisää tasa-arvoa sekä hyvinvointia kunnassa.

Kymenlaakson vihreiden naisten kevätkokous 3.4.2016 Kouvolassa.