Kannanotot

Yhdistyksen kannanotot yhteiskunnallisiin, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa koskettaviin aiheisiin.

Palaute Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta 2018-2021

Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnos (ja siihen liittyvä ympäristöselostus) on ollut julkisesti nähtävillä 24.8.-29.9.2017 välisen ajan. Ohjelmaluonnokseen on pyydetty lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Sen lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa palautetta nähtävilläoloajan.

Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi osaksi Kymenlaakson kuntien päätöksentekoa

Kunnat ovat merkityksellisiä naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä. Tasa-arvolaki velvoittaa kunnat edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti. Tasa-arvoa on lain mukaan edistettävä sekä asioiden valmistelussa että päätöksenteossa.

”Sukupuolten välinen tasa-arvo koskee … Lue lisää

Palkatonta vapaaehtoisuutta vastuullisuuden ja laadun kustannuksella

Tehdystä työstä on maksettava palkka!

Nykyisen talouskriisin aikana on säästetty leikkaamalla ammattilaispalveluja. Toivotaan, että ammattityön tekisi vapaaehtoinen henkilö tai taho. Tämä toiveajattelu on kytköksissä uusliberalistiseen talousajatteluun, jossa yksilön uskotaan olevan … Lue lisää

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta!

Luottakaamme naisiin päätöksentekijöinä ja johtajina

Vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen osa kuntien päättäjistä koki sukupuolikiintiöt ongelmallisiksi.  Näin siitäkin huolimatta, että valtuutettuja on lähes tasavertaisesti edustettuna molemmista sukupuolista. On myös esitetty pelko … Lue lisää