Yhdistyksestä

Kymenlaakson Vihreät Naiset ry on Vihreät Naiset ry:n ja Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu.
Kymenlaakson Vihreät Naiset on yhdistys, jonka tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille sekä edistää ja rohkaista naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa Kymenlaaksossa.

Yhdistyksemme toimii elinympäristön ja luonnonvarojen suojelun sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Haluamme edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja lisätä naisryhmien välistä yhteistyötä.

Kymenlaakson Vihreät Naiset toimii myös aktiivisesti NYTKIS (Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i samarbete) -järjestön Etelä-Kymen paikallistoimikunnassa. Etelä-Kymen NYTKIS-toimikunnan pääasiallisena tiedotuskanavana on avoin Facebook-ryhmä nimeltä Etelä-Kymen Nytkis.

Yhteystiedot:

Tiina Rosberg, Kotka, puheenjohtaja
tiina.rosberg (at) gmail.com