Maria Jauhiainen

Olen 28-vuotias tasa-arvokysymyksistä, koulutuksesta ja sukupuolirooleja rikkovasta kasvatuksesta innostuva vihreä feministi Helsingistä. Juureni ovat ja tulevat aina olemaan vahvasti Kainuusta, jossa olen saanut mahdollisuuden tarkastella hyvin erilaista elämisen tapaa aina lukioikäiseksi saakka. Toivon tämän näkyvän myös työskentelyssäni aidosti tasa-arvoisen ja erilaiset taustat huomioivan yhteisön eteen.

Toimin ViNan hallituksessa, koska haluan olla vaikuttamassa itselleni tärkeisiin kysymyksiin valtakunnallisella tasolla sekä tuoda esiin niitä asioita, joiden muutoksen uskon olevan mahdollinen poliittisen vaikuttamisen kautta. Itselleni kiinnostavimmat tasa-arvokysymykset liittyvät erityisesti lasten ja nuorten koulutukseen sekä laajemmin epäkohtiin suomalaisessa työelämässä. Opinto-ohjaajana työskennellessäni saan huomata päivittäin, kuinka vahvoja sukupuoleen perustuvia ennakko-asenteita alanvalintaan ja kouluttautumiseen edelleen liittyy. Opiskelijavalinnat, lukio-opintojen uudistus sekä opetussuunnitelman perusteiden soveltaminen oppilaitoksissa tulevat keskusteluttamaan eri toimijoita laajalti seuraavien vuosien aikana. Haluan tuoda sukupuolivaikutusten näkökulmaa näihin teemoihin ja edesauttaa ViNan osallisuutta tässä keskustelussa.

Uskon vahvasti samanmielisten yhteisön ja määrätietoisesti yhteisiin tavoitteisiin pyrkivien ihmisten voimaan. Aikaisemmat luottamustoimeni ovat opettaneet erityisesti sen, ettei tuulimyllyjä vastaan tarvitse taistella yksin. Liittyessäni vuonna 2015 Vihreisiin sain huomata tulleeni osaksi yhteisöä, jonka arvopohja ja toiminnan perusperiaatteet vastasivat omiani lähes täysin. Jaetun asiantuntijuuden merkitys korostuukin tässä mahtavien ja eri taustoista tulevien naisten porukassa. On hienoa huomata, kuinka paljon osaamista ympäriltä löytyy.

Määrätietoisella työllä feminismin edistämiseksi ja naisten aseman vahvistamiseksi poliittisessa päätöksenteossa on mahdollista tehdä kaikki sukupuolet ja väestöryhmät huomioivaa inhimillistä politiikkaa. Jos joku siihen pystyy, niin Vihreät Naiset yhdessä.

Maria Jauhiainen