Merja Kähkönen

Kahkonen_Merja

Paikallisyhdistys:
Helsingin Vihreät Naiset HENNA

Ammatti/koulutus:
FM, eduskunta-avustaja

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Vihreiden Naisten hallituksen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja, puoluevaltuuskunnan jäsen (Vihreiden Naisten edustajana), Global Greensin koordinaatioryhmän jäsen (Euroopan Vihreän puolueen EGP:n edustajana), puolueen EGP-työryhmän jäsen, Vihreiden naisten viestintätyöryhmän pj. ja Vihreiden Naisten kansainvälisten asioiden työryhmän jäsen

Vihreissä vuodesta:
2008

Miksi Vihreät Naiset?
Minulta kysyttiin vihreän taipaleeni alkuvuosina, liittyisinkö Vihreiden Naisten jäseneksi. Kieltäydyin. Perustelin vastaustani sillä, että minusta on olennaista olla mukana Vihreässä liikkeessä itse puolueen toiminnassa. Sen jälkeen olen muuttanut mieleni. Vaikka minulle on edelleen selvää, että puolueessa on vaikutettava laajasti, on aivan yhtä itsestään selvää, että tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu. Vihreiden pitää olla liike, joka muuttaa maailmaa tasa-arvoisemmaksi, ja Vihreiden Naisten täytyy saada tämä aikaan Vihreiden sisällä. Olen mukana Vihreissä Naisissa tehdäkseni järjestöstämme entistä vaikuttavamman. Haluan, että olemme feminismin edelläkävijöitä. Tässä on työtä tehtäväksi!

Mitä vihreä feminismi merkitsee minulle?
Vihreä feminismi on kaikkien sukupuolten vapautusliike. Se on analyysiä yhteiskunnallisista valtarakenteista ja normeista. Vihreä feminismi tavoittelee sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta myös mahdollisuutta vapautua seksuaali- ja sukupuolinormeista, sosiaalista tasa-arvoa ja ympäristön kunnioittamista. Vihreä feminismi on tapa ajatella ja  kaiken vihreän politiikan pohjalla.