Mikkelin Vihreät naiset vaativat naisten päivänä 8.3.2013: Vanhemmuuden kustannukset maksettavaksi verovaroin

Nykysuomessa vanhemmuuden kustannukset jakautuvat epäreilusti vanhempien työnantajille ja rasittavat erityisesti naisia työllistäviä aloja. Se on este nuorten naisten työn saannille ja valtava taakka naisvaltaisille aloille ja pienyrittäjille henkilökunnan palkkaamisessa. Suomen Yrittäjänaiset ry on laskenut, että yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa,  mikä koostuu raskaudenaikaisten sairauspoissaolojen kuluista, äitiyslomalla kertyvistä lomarahoista sekä sairaan lapsen hoitokuluista.

Mikkelin Seudun Vihreät Naiset vaativat vanhemmuuden kustannusten korvausjärjestelmän reipasta uudistamista. Kannatamme Ruotsin mallin mukaista kulujen maksamista verovaroin samalla tavalla kuin rahoitetaan muitakin yhteisiä palveluja, kuten koulutus, tiet, sairaanhoito ja kirjastot. Ruotsissa kaikki tuloveroa maksavat niin työntekijät kuin työnantajat (kaikki tuloveronpiirissä olevat) maksavat noin 2,2 prosenttiyksikköä sairausvakuutusmaksusta yhteiseen kassaan, josta vauvoista aiheutuneet kulut korvataan täysimääräisesti. Ruotsissa sekä palkansaajajärjestöt että työnantajajärjestöt pitävät ratkaisua toimivana ja oikeudenmukaisena.

Lapset eivät ole vain äitiensä lapsia, vaan vauvat ovat tulevia veron- ja eläkemaksujen maksajia ja siten kaikkien yhteinen tulevaisuuden turva. Vetoamme jokaisen vanhemman ja isovanhemman aktivoitumista asian eteenpäin saamiseksi. Erityisesti vetoamme eduskuntaan ja työmarkkinaosapuoliin, joilla on mahdollisuus puuttua asiaan.

”On aika siirtää vanhemmuuden kulut kaikkien yhteisesti maksettaviksi, sillä vauvat eivät synny yritysten toiminnasta. Samoin on aika taata nuorille naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä ilman, että työnantajan pitää pelätä juuri naisen palkkaamisen merkitsevän vauvakulujen ”piikin aukeamista”.” sanoo Mikkelin Seudun Vihreiden Naisten puheenjohtaja Tiia Rautio.

Ongelman ratkaisulla on kiire, sillä Eläketurvakeskuksen mukaan seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle lähtee peräti 670 000 henkilöä, mikä kääntää Suomen huoltosuhteen selvästi kilpailijamaita heikommaksi. Nyt siis tarvitaan kaikki töihin. Nykyjärjestelmän vuoksi naisten yritykset eivät juuri kasva, kansainvälisty eivätkä työllistä. Nyt käytössä olevan järjestelmän vuoksi nuoret naiset jumittuvat pätkätöihin, vaikka naiset suorittavat jo nyt suurimman osan kaikista akateemisista loppututkinnoista.

 

Lisätietoja antavat

Tiia Rautio, puh. 0400 294 869  ja

Maire Kolimaa puh. 050 524 5256