#VihreätNaiset

Feminismi

Vihreiden Naisten tavoitteena on feministinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen elämään.

Vihreä feminismi korjaa rakenteita siten, että syntyy kaikille sukupuolille reilumpi, syrjinnästä ja yleistyksistä vapaa yhteiskunta. Meille sukupuolen tulee olla lattia, jolta ponnistaa, ei katto, johon törmää. Sukupuoli on moniulotteinen, kulttuurin ja ajan myötä muuttuva ja muuntautumiskelpoinen käsite. Vihreän feminismin lähtökohtana on sukupuoli-identiteettien ja sukupuolen ilmaisujen moninaisuuden arvostaminen.

Tunnistamme, että syrjinnän kohteeksi voi joutua monella eri perusteella. Toimimme aktiivisesti syrjinnän poistamiseksi ja turvallisemman tilan luomiseksi kaikille. Kaikki toimintamme perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

Vihreät Naiset ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja taistelee jäykkiä sukupuolikäsityksiä sekä syrjintää vastaan. Vihreä feminismi on kaikkien ihmisten vapautusliike, joka pyrkii eroon jäykistyneistä sukupuolirooleista ja joka työskentelee turvatakseen yhteiskunnassa myös niiden ihmisten aseman ja roolin, jotka eivät syystä tai toisesta siihen itse pysty.

Vihreiden poliittisessa ohjelmassa vihreää feminismiä luonnehditaan näin:

“Vihreät on feministinen puolue, joka edellyttää, että päätöksenteossa arvioidaan päätösten sukupuolivaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Feminismillä tavoitellaan kaikille vapautta olla oma itsensä ja yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavien valtarakenteiden aktiivista purkamista. Vihreä feminismi on intersektionaalista eli moniperustaisen syrjinnän tunnistavaa ja sitä purkavaa.”

Vihreiden feminismikäsitykseen kuuluu ajatus siitä, että ahtaat sukupuoliroolit rajoittavat kaikkia, eivät vain tyttöjä. Myös pojat ja miehet kohtaavat syrjintää sukupuolen perusteella, ja myös heille sukupuoleen perustuvat stereotypiat ja normit voivat olla taakka. Miehiä syrjivä asevelvollisuus on uudistettava ja poikien syrjäytymiskehitykseen on puututtava.

Mitä femininistinen politiikka tarkoittaa käytännössä? Lue lisää poliittisesta ohjelmastamme!